Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2022), vychází již 9440 dnů

Dnes je úterý 16. srpen
(3. srpen církevního kalendáře iuliánského)
• 2022 rok křesťanského letopočtu
• 7511 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 16. 8.:
Pondělí po neděli dvanácté po Svatém Duchu Sv. Jáchyma, otce blahoslavené Panny Marie
 • 11.1.2022:
  Vždy musím vidět výsledek své práce, říká ředitelka jihlavské charity
  Hana Fexová se ředitelkou Oblastní charity Jihlava stala před třemi lety a právě její znalosti v oblasti financování jsou pilířem zdravého fungování jihlavské organizace. Ředitelka Oblastní charity Jihlava (dále OCHJ) Hana Fexová působí v Jihlavě již téměř dvacet let. Původně pochází z Dačic, na Vysočinu se přestěhovala za rodinou. Předtím, než se před deseti lety přihlásila do výběrového řízení na projektového manažera OCHJ, pracovala v soukromé společnosti jako ekonomka. Nyní žije v Dolní Cerekvi, kde už se skoro celou jednu dekádu aktivně účastní Tříkrálové sbírky. Ta v Jihlavě probíhá právě nyní, a to až do 16. ledna.
  Jak probíhá Tříkrálová sbírka a jak je využit výtěžek?

  Tříkrálová sbírka je naše největší dobrovolnická akce, a je to celoroční záležitost. V podstatě se půl roku připravuje a následujícího půl roku vyhodnocuje. Letos zatím nepadlo finální rozhodnutí, ale připravujeme se na obě varianty – buď budeme chodit osobně, nebo sbírka proběhne stejně jako minulý rok pouze prostřednictvím stacionárních kasiček a online příspěvků. Jinak je Tříkrálová sbírka velmi důležitým zdrojem financí, protože na rozdíl od dotačních peněz, nemá užití výtěžku striktní podmínky a může jej OCHJ využít na výjimečné případy, kdy třeba nějaká rodina zavolá s prosbou o akutní pomoc nebo z těchto finančních prostředků můžeme rozvíjet služby nad rámec běžného fungování.

  Z jakých zdrojů je Charita vlastně financovaná?

  Naše financování je velmi složitá záležitost. Obecně je vícezdrojové – máme finance z různých ministerstev, zdravotních pojišťoven, rady vlády, krajského úřadu, ale také od měst (i Jihlavy) či obcí nebo z různých grantových programů. Jihlavská charita je navíc velmi dobře schopna čerpat evropské peníze. Přesto – i když seženeme evropský projekt, tak musíme vždy minimálně pěti procenty na financování participovat. A ve chvíli, kdy investujete v řádech padesáti milionů, tak je i těch pět procent pro neziskovou organizaci obrovské množství peněz. Na to jsou právě také určeny finance ze sbírek, třeba té Tříkrálové. Kromě toho máme na plný úvazek zaměstnaného fundraisera, jenž pracuje zejména s firmami a přináší do rozpočtu peníze společností, které nás podporují. Naše ekonomické oddělení musí být velmi silné, protože jsou projekty často financovány z více zdrojů s různorodými podmínkami.

  Co všechno tedy Charita dělá?

  Diecéze je veliká a služeb je obrovské množství. Pokud ale budu mluvit za jihlavskou charitu, ta provozuje 20 různých služeb. Málokdo si uvědomuje, jak je náš záběr široký. Pracujeme s klienty od malých dětí přes žáky ve školách, přes rodiny v sociálním vyloučení, dále s drogově závislými nebo s lidmi, kteří prošli léčebnou, se seniory a zdravotně postiženými, doprovázíme lidi na konci jejich života. Důležitá je také spolupráce a vzájemné vztahy s ostatními neziskovkami, protože nemá cenu se „přetahovat“ o jeden typ klientů, ale je třeba si navzájem pomáhat. Například Středisko křesťanské pomoci se stará o lidi bez domova, takže pokud potřebují, pomůžeme zprostředkovat kontakt a nabídnout materiální a potravinovou pomoc, ale my sami lidem bez domova napřímo nepomáháme.

  Kolik má Charita zaměstnanců a dobrovolníků?

  Ve stálém pracovním poměru je asi 150 lidí. Co se týče dobrovolníků, těch dlouhodobých je 60 – 80. A pak to jsou stovky jednorázových dobrovolníků, kteří pomáhají jen na určitých akcích, typicky třeba Koláč pro hospic.

  Jakou dobrovolnickou činnost nabízíte a jak je možné se do ní zapojit?

  Stačí zavolat rovnou koordinátorovi dobrovolnického centra nebo už na určitou službu, o kterou má člověk zájem. Vždy to je o dohodě, takže je potřeba si říci, jaké má dobrovolník časové možnosti a jaká je jeho představa, kde by chtěl pomáhat, případně jaké má předpoklady. Pak se dál nastavuje spolupráce tak, aby byl opravdu přínosem. Snažíme se maximálně vyjít vstříc představám a přáním dobrovolníků. Navíc nepotřebujeme žádnou konkrétní způsobilost, v současné době musíme dobrovolníka před vstupem do služby jen otestovat na covid-19.

  Spolupracujete také s městem nebo městskou policií?

  Jsem hodně otevřený člověk, a pokud potřebuji, tak se prostě seberu a jdu – třeba za panem radním pro sociální oblast nebo za jinými. Když jsem před třemi lety nastoupila, sešla jsem se s vedoucím odboru sociálních věcí a s ředitelem městské policie. Myslím si, že není nutné vymýšlet nové metody, ale je třeba hledat cesty, jak propojit to, co už funguje. Je potřeba, aby strážníci věděli o našich terénních pracovnících, kteří kromě jiného sbírají použitý injekční materiál, že to nejsou dealeři apod. S městem jsme teď spolupracovali a dále budeme spolupracovat například na projektu Housing First.

  Jaký máte názor na Housing First po dvou letech testování tohoto konceptu v Jihlavě?

  Necítím se být tou kompetentní osobou, která by k tomu měla cokoliv říkat. Ale já sama za sebe jako za Hanu Fexovou si nemyslím, že je to jediná možná cesta vhodná úplně pro všechny, která by měla být samospasitelná. Je potřeba se nyní detailně podívat na výsledky pilotního projektu a opravdu objektivně si říct pro a proti. Pravda bývá většinou někde napůl cesty. Když vše dobře nastavíme, umím si představit principy tohoto přístupu aplikované u konkrétních cílových skupin. Kdyby existoval komplex nástrojů, toto by mohl být jeden z nich.

  Před nedávnem se v rámci několika virtuálních kaváren probírala bezpečnost v centru města. Pracuje Charita nějak s neorganizovanou mládeží či Romy v centru?

  Máme hodně preventivních služeb, takže se této problematiky dotýkáme. S mládeží dlouhodobě pracujeme v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vrakbar nebo Erko. Vrakbar navíc vychází i ven, pracovníci mapují terén, oslovují cílové skupiny přímo tam, kde se pohybují. Bohužel to je typ preventivní práce, kterou veřejnost moc nevnímá, protože terénní pracovník by logicky neměl být pro širokou veřejnost ani příliš vidět, měl by do cílové skupiny zapadnout.

  Jak Vás baví práce a nacházíte v ní nějaké zadostiučinění?

  Vždy musím vidět výsledek své práce. Kdybych neviděla výsledek, tak to ani dělat nemůžu. Samozřejmě člověk potřebuje i chápající rodinu, protože v práci trávím mnoho času. Klienti a známí si zvykli, že jsem na telefonu pořád, takže moje pracovní doba nekončí po osmi hodinách, lidé se na mě obracejí neustále. Nedávno jsem třeba byla na třetí dávce vakcíny a v čekárně jsem řešila další dva životní příběhy lidí, kteří potřebovali pomoc. Bylo to úsměvné – člověk neví, jak jeho tělo bude reagovat a do toho řeší složité životní problémy jiných.

  To mě překvapuje, že Vy jako ředitelka řešíte konkrétní případy…

  Konkrétní případy neřeším, ale kde se dá, pomoc zprostředkuji. Většinou je to tak, že mě lidé kontaktují, protože mě znají, důvěřují mi a jsou ochotni povyprávět celý svůj příběh. A já teprve potom zjistím, kam je mohu nasměrovat. Systém sociálních služeb je složitý a názvosloví je z mého pohledu nečitelné. Co si třeba představíte pod slovem „nízkoprahové“? Navíc se pohybujete na pomezí segmentu sociálních služeb a zdravotnictví. Člověk, když má nějaký problém nebo krizi, třeba se mu vrátí maminka z nemocnice, tak to potřebuje rychle řešit a nemá čas složitě zjišťovat, kterou službu potřebuje. Takže já si vyslechnu příběh, ze kterého už poznám, co potřebuje. Jestli to je zdravotní péče nebo je prostě jen nutné odlehčit v pečování. Není nic horšího, než ho v první chvíli poslat třeba na domácí zdravotní péči, kde usoudí, že bude lepší se obrátit na pečovatelskou službu a už se v tomto složitém systému ztrácí.

  Veškeré informace o poskytované pomoci najdete na jihlava.charita.cz

  Aneta HRDLIČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pondělí 15.8.2022 :
  Strašidlo cantervillské se v srpnu vrací na tuzemské hrady a zámky
  Závěrečná srpnová šňůra unikátních open-air divadelních představení na nádvořích moravských a českých zámků a hradů Strašidlo cantervillské se rozjede v úterý 16. srpna na Slezskoostravském hradě, kde se bude hrát i následující den 17. srpna. Příležitostí výtečně se pobavit (a taky se maličko bát) s hrdiny oblíbené komedie Oscara Wilda v podání Martina Zounara, Báry Štěpánové, Martina Pošty a dalších herců a hereček už tedy mnoho nezbývá: 18. 8. Zámek Kravaře, 19. 8. Arcibiskupský zámek Kroměříž, 20. a 21. 8. Zámek Belcredi Brno, 24. 8. Zámecká zahrada Jičín, 25. 8. Zámek Litomyšl, 26. 8. Zámek Moravská Třebová, 27. 8. Zámek Slatiňany a 28. 8. Zámek Kačina. Hraje se vždy od 19.30. Zbývající vstupenky v cenách od 599 Kč jsou v prodeji online na https://www.strasidlonazamku.cz/vstupenky/
 • Vydáno v pondělí 15.8.2022 :
  Vycházka s muzejníkem Stanislavem Mikulem za žďárským barokem
  V rámci oslav třístého výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou se v pátek 19. srpna od 17 hodin bude konat vycházka po stopách barokního Žďáru. Sraz je na městské tvrzi.
 • Vydáno v pondělí 15.8.2022 :
  Z policejního deníku: krádež jízdního kola; policisté dopadli zloděje sportovního vybavení a peněženky
  Policisté přijali v neděli 14. srpna krátce po druhé hodině odpoledne oznámení o krádeži jízdního kola v ulici Na Ostrově v Havlíčkově Brodě. Pachatel po poškození zajišťovací tyče odcizil černé jízdní kolo zn. SUNN EXCAT, které bylo na nosiči jízdních kol přidělané na tažném zařízení osobního vozu Škoda. Dále pachatel ze sousedního kola ukradl sedátko a sedlovou trubku. Jednáním zloděje došlo ke škodě za téměř třicet šest tisíc korun. Majitel odcizeného jízdního kola si krátce na to všiml muže, který jede na jeho kole u nádraží v Havlíčkově Brodě. Přivolaní policisté v pachateli ztotožnili pětatřicetiletého muže, který se následně k činu doznal. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. Odcizené kolo si převzal jeho majiteli. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v pondělí 15.8.2022 :
  Jihlavské krematorium bude mít nové oplocení
  Původní oplocení z ocelových sloupků a pletiva už bylo ve špatném stavu. Nový plot je dlouhý více než jeden kilometr.
 • Vydáno v pondělí 15.8.2022 :
  Horácký džbánek v jabloňovém sadu ve Žďáře nad Sázavou nabídne spoustu muziky i zábavy pro děti
  Již devětatřicátý ročník hudebního festivalu Horácký džbánek, který se bude konat v sobotu 20. srpna od 14 hodin v zámeckém jabloňovém sadu, takzvané forotě ve Žďáře nad Sázavou, nabídne vystoupení Banjo Band Ivana Mládka, Karla Holase a Františka Černého z Čechomoru, Báry Hrzánové, Mária Bihári, Michala Prokopa, či skupin Lucia, Nerez či Voxel.
 • Vydáno v neděli 14.8.2022 :
  Českobělská kronikářka pátrala po rodném domě vězněného přibyslavského faráře Františka Krále
  Veronika Dobišová, kronikářka městyse Česká Bělá na Havlíčkobrodsku, se rozhodla vypátrat rodný dům faráře Františka Krále, který působil v Přibyslavi a byl zde na Popeleční středu 27. února 1963 zatčen a ve vykonstruovaném procesu obviněn z vůdčí role tzv. protistátní skupiny šesti farníků. Byl odsouzen ke čtyřletému vězení, rozsudek mu dával za vinu, že v Přibyslavi vedl „příliš nábožensky živou farnost“.
 • Vydáno v neděli 14.8.2022 :
  Výstava na radnici představí budoucí podobu náměstí Almy Rosé v Jihlavě
  Výstava soutěžních návrhů na novou podobu náměstí Almy Rosé před Dělnickým domem proběhne od středy 17. srpna do 16. září v přízemí radnice.
 • Vydáno v neděli 14.8.2022 :
  Netopýří kolonie na Vysočině
  Kraj Vysočina se v rámci druhové ochrany zvláště chráněných živočichů podílí na údržbě kolonií různých druhů netopýrů na svém území a nyní od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR získal statistické údaje o počtu jednotlivých netopýrů v koloniích na Vysočině v roce 2022. „V současné době sledujeme a údržbu provádíme na třech lokalitách. Početnou kolonii netopýra velkého máme například v Heřmani ve věži kostela. V letošním roce bylo nasčítáno zhruba 600 jedinců. Velikost kolonie je tedy srovnatelná s minulými roky,“ přibližuje vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná.
 • Vydáno v neděli 14.8.2022 :
  Po nehodě na nájezdu na dálnici ve směru od Jihlavy na Prahu na 112. kilometru zemřel třiatřicetiletý řidič osobního auta
  Třiatřicetiletý řidič osobního auta, který havaroval v sobotu 13. srpna před půl pátou ráno na nájezdu na dálnici ve směru od Jihlavy na Prahu v úseku km 112, podlehl vážným zraněním. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v neděli 14.8.2022 :
  Z policejního deníku: řidič elektrokoloběžky byl opilý; opilí muži skončili na záchytce
  V sobotu 13. srpna jel před osmou hodinou večer u obce Mikulovice na Třebíčsku jednašedesátiletý muž na elektrokoloběžce ve směru na Kojetice. Na přímém úseku po projetí zatáčky vyjel mimo silnici, kde v příkopu havaroval. Při dopravní nehodě se muž zranil a byl zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do třebíčské nemocnice. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,59 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Místo havárie policisté ohledali a zadokumentovali. Řidič elektrokoloběžky je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 12.8.2022 :
  Z policejního deníku: zloděj se vloupal do stánku; opilá žena vyhrožovala skokem z okna
  Do prodejního stánku se ve čtvrtek 11. srpna v době kolem čtvrté hodiny ráno v ulici Nerudova v Humpolci na Pelhřimovsku vloupal neznámý zloděj, který si odnesl finanční hotovost, laptop, nářadí, tabákové výrobky, oblečení a další věci. Škoda je necelých dvacet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté prověřují, po pachateli a odcizených věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 12.8.2022 :
  Silničáři opraví 2731 metrů dlouhý úsek severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu
  Čtyři nabídky na zhotovitele opravy silnice I/34 ve 2731 metrů dlouhém úseku severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu obdrželo Ředitelství silnic a dálnic v rámci veřejného výběrového řízení. Aktuálně probíhá hodnocení jednotlivých nabídek v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Diagnostika vozovky ukázala, že její opotřebení odpovídá jejímu stáří (výstavba 2003). Byly zaznamenány poruchy jako počínající hloubková koroze, trhliny podélné i mozaikové, velké množství příčných trhlin, vysprávek, místy se začínají vyjíždět koleje.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Policisté zajistili na dálnici D1 migranty, řidiče dvou osobních aut obvinili z trestného činu
  Osm cizích státních příslušníků a dva převaděče zajistili v úterý 9. srpna ve večerních hodinách policisté z dálničního oddělení Domašov na 160. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu, když kontrolovali dvě osobní vozidla Toyota a Peugeot.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Z policejního deníku: krádež elektrokola; cyklistka utrpěla při nehodě vážné zranění
  Neznámý zloděj ukradl v v době od úterního večera 9. srpna do středečního odpoledne ze sklepa domu v ulici Kolonka v Přibyslavicích na Třebíčsku elektrokolo značky Lectron Alteza R, včetně baterie, bílé barvy se zeleným pruhem. Škoda je přibližně patnáct tisíc korun. Policisté po zloději a kole pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Žena byla obviněna ze dvou trestných činů
  Pelhřimovští kriminalisté vyšetřují závažný případ, jehož obětí se stal muž čelící útokům ze strany své bývalé partnerky. Soustavné obtěžování, pronásledování a výhružky si u něho vyžádaly vážné zdravotní obtíže. Kriminalisté ženu zadrželi a zahájili její trestní stíhání, žena byla obviněna ze spáchání dvou trestných činů.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Pouť ke kostelíčku v Novém Městě na Moravě nabídne mši svatou, jarmark i výstavu drobného zvířectva
  Už v neděli 14. srpna se uskuteční v rámci Poutě na kostelíčku v Novém Městě na Moravě od 9 do 16 hodin jarmark řemeslných výrobků. Těší se na vás spousta zručných řemeslníků s krásnými a originálními výrobky, které v obchodě rozhodně nekoupíte. Bude i spousta dobrot, které k pouti neodmyslitelně patří. Tak se přijďte podívat, potěšit, nakoupit si, zastavit se na kus řeči a užít si tak nedělní pouť.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Na novorozenecké JIP v jihlavské nemocnici mají miminka nové hřejivé ruce
  Na dětském oddělení jihlavské nemocnice dostali novorozenci dárek. Díky dětem z Velkého Beranova se pořídily další pelíšky, pomocí kterých se cítí děti klidné a v bezpečí. Pelíšek se skládá z dělohy a několika hřejivých rukou. Ty tvoří vnitřní, vyměnitelnou část pelíšku. Ruce novorozence krásně obejmou, hřejí a vytvářejí tak nezralému novorozenci pocit jistoty a bezpečí.
 • Vydáno ve čtvrtek 11.8.2022 :
  Policisté vyšetřují vloupání do bytů v Havlíčkově Brodě. Neznáte osobu z fotografií?
  Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při prověřování případu, který byl spáchán v Havlíčkově Brodě. Došlo při něm k vloupání do tří bytů, a to v době, kdy v nich spali jejich obyvatelé. Policisté by v zájmu prověřování potřebovali zjistit totožnost osoby na fotografiích.
 • Vydáno ve středu 10.8.2022 :
  Memoriál Fr. Proseckého sen v sobotu na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem přivítá milovníky značky TATRA
  Sraz milovníků nejen značky TATRA se bude konat v sobotu 13. srpna na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Již sedmnáctý ročník memoriálu Fr. Proseckého sen začne o půl osmé ráno. Na třináctou hodinu je naplánovaný komentovaný start všech přihlášených.
 • Vydáno ve středu 10.8.2022 :
  Třebíč opraví zimní stadion; práce začnou příští rok na jaře
  Město Třebíč vyhlásilo v pátek 5. srpna veřejnou zakázku na revitalizaci zimního stadionu, která bude probíhat formou elektronické aukce. Předpokládaný termín stavby bude od 3. dubna 2023 do 30. června 2025, stavba tedy bude trvat dvě sezóny. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 530 milionů korun.
Další články vydané ve dnech 1. 8. 2022 - 16. 8. 2022:
4. 8. 2022:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2022) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...