Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2023), vychází již 9605 dnů

Dnes je sobota 28. leden
(15. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2023 rok křesťanského letopočtu
• 7512 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 28. 1.:
Čtvrtek po neděli třetí po Zjevení Páně Sv. Petra Nolaska, vyznavače Sv. Anežky podruhé, panny a mučednice Sv. Karla Velikého, vyznavače
 • 16.1.2023:
  Kriminalita na Vysočině v roce 2022, podíl kybernetické kriminality se loni výrazně zvýšil, nepomáhá ani prevence
  V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem 5 240 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 866 trestných činů více. Meziročně tak jde o poměrně vysoký nárůst nápadu trestné činnosti, a to o 19,8 procenta. V této souvislosti je ale velice důležité uvést, že statistické porovnání roku 2022 s rokem 2021 není zcela korektní, protože celková kriminalita v roce 2021 byla výrazně ovlivněna covidovými opatřeními a stejná situace byla také v roce 2020. Tehdy platná mimořádná a krizová opatření spočívala v celé řadě omezení pohybu osob nejen v České republice, ale dotkla se také omezení volného pohybu osob mezi jednotlivými státy. Tyto skutečnosti měly v letech 2020 a 2021 přímý vliv na nižší nápad kriminality. Pokud bychom se na vývoj kriminality roku 2022 podívali z dlouhodobějšího hlediska, tak ve srovnání s rokem 2019 došlo v našem kraji k jejímu poklesu. V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali celkem 5 538 trestných činů.
  Loni se podařilo v našem kraji objasnit 2 925 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 55,8 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 411 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 336 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 715 osob. Pachatelé loni svých jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 799 380 000 korun. „K poměrně výraznému nárůstu nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru žádnou výjimkou. Loni došlo v našem kraji k poklesu objasněnosti o téměř šest procent, přesto se dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Na zvýšení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na území našeho kraje vliv řada několika faktorů, a to včetně migrační a uprchlické krize, stejně jako dopady ekonomické krize a vliv celkové negativní nálady ve společnosti.

  V rámci našeho kraje se loni zvýšil počet trestných činů (nárůst o 905) v oblasti obecné kriminality, což představuje nárůst o téměř třicet procent (29,7 procenta). Loni jsme v našem kraji zadokumentovali 3 950 případů obecné kriminality, z nichž se jich 1 986 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 50,3 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 244 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově jsme objasnili v této oblasti 2 230 trestných činů a stíhali za jejich spáchání 1 805 osob.

  K mírnému nárůstu došlo loni také v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 510 násilných trestných činů, což bylo o 35 více než v roce 2021 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 7,4 procenta, ale ve srovnání s rokem 2019 o pokles o dva případy. Kriminalistům se podařilo loni objasnit 407 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 79,8 procenta. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 42 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech a za spáchání 449 skutků v oblasti násilné trestné činnosti jsme loni stíhali 435 osob.

  V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem čtyři případy kvalifikované jako zločin vražda, kdy v jednom případě šlo o vraždu dokonanou, ve dvou případech o vraždu ve stádiu pokusu a v jednom případě o vraždu ve stádiu přípravy, kdy všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Kromě toho je prověřován i jeden případ možné přípravy vraždy, kdy v tomto případě ještě nebylo prověřování prozatím ukončeno.

  K nárůstu o 7,4 procenta došlo loni u případů trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 29 případů loupeží, což bylo o dva případy více než v roce 2021. Celkem 27 případů loupeží se podařilo policistům objasnit, což představuje vynikající výsledkem a objasněnost tak dosáhla v této oblasti 93,1 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce. Za tyto loupeže kriminalisté stíhají 39 osob.

  Nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 250 případů, což je o 39 případů více než v roce 2021 – vyjádřeno procenty činí nárůst 18,5 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 85 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 265 osob. K poklesu počtu případů o 11,5 procenta došlo loni u trestných činů porušování domovní svobody, kdy jsme vyšetřovali 54 případů, objasnili z nich 37 případů, což představuje objasněnost 68,5 procenta. Za tento trestný čin jsme loni stíhali 37 osob.

  V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 6,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali 130 případů mravnostních trestných činů a 78 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 60 procent. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme loni stíhali 75 osob. Ze 130 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 27 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 15 případů kriminalisté objasnili) a dalších 38 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, z nichž celkem 23 případů kriminalisté objasnili, a objasněnost dosáhla 60,5 procenta. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

  Z celkového počtu 130 případů mravnostní kriminality byly ve 42 případech, což představuje 32,3 procenta, k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. V rámci tohoto druhu trestné činnosti je již několik let - minimálně od roku 2017, kdy je tato statistika sledována - patrný trend, že více než třicet procent ze všech mravnostních trestných činů je spácháno prostřednictvím informační technologií a sociálních sítí. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.

  Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému nárůstu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 49,7 procenta, kdy na tomto meziročním nárůstu o 782 případů se právě svým vlivem nejmarkantněji podílelo ukončení všech výše zmíněných restrikcí a opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, promítly se také změny týkající se stanovení výše škody v rámci novely trestních předpisů a svůj vliv měly také důsledky migrační, uprchlické a ekonomické krize. Loni jsme prověřovali celkem 2 357 trestných činů v oblasti

  majetkové trestné činnosti a 721 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 30,6 procenta, což je v rámci celé České republiky poměrně uspokojivý výsledek. Dalších 126 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně, kdy celkově jsme tak loni objasnili 847 majetkových trestných činů, za které jsme stíhali 639 osob.

  Na majetkové trestné činnosti se 628 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2021 je to o 120 případů více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 23,6 procenta. Celkem 203 skutků jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 32,3 procenta. Dodatečně jsme objasnili dalších 23 případů z uplynulých let a za krádeže vloupáním jsme stíhali loni 158 osob. Na majetkové trestné činnosti se dále 665 případy podílely krádeže prosté, u nichž jsme zaznamenali výrazný nárůst, a to o více než 33 procent, když 337 krádeží prostých se podařilo policistů na Vysočině objasnit a dalších 32 policisté objasnili dodatečně. Objasněnost v této oblasti dosáhla hodnoty 50,7 procenta. Za tyto skutky jsme loni stíhali 318 osob.

  Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 56 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel, což je nárůst o deset případů ve srovnání s rokem 2021. Celkem 33 těchto krádeží dvoustopých motorových vozidel kriminalisté objasnili. Kromě toho se podařilo objasnit také tři případy krádeže dvoustopých vozidel z předešlých let. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla téměř 59 procent, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Za tyto krádeže jsme stíhali 39 osob. Poměrně vysoký počet trestných činů – 82 - se týká krádeží vloupáním do motorových vozidel, kdy 11 případů se nám podařilo objasnit. Celkem 46 těchto případů se týkalo krádeže součástek motorových vozidel, včetně pohonných hmot z nádrží vozidel.

  Loni jsme zadokumentovali celkem 63 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 20 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 31,7 procenta. Za tyto skutky jsme stíhali 14 pachatelů. Dalších 63 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se nám podařilo objasnit 24 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 38,1 procenta. Dodatečně jsme objasnili tři případy a celkově to představuje 27 případů, za které jsme stíhali 29 osob.

  V loňském roce se na Vysočině zvýšil o 11,3 procenta nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 953, což bylo v meziročním porovnání o 97 případů více. Loni policisté 780 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 81,8 procenta a dodatečně objasnili dalších 58 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 432 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 149 případů sprejerství. Mírný pokles jsme loni zaznamenali u zbývající kriminality. Loni jsme vyšetřovali 880 případů, z nichž jsme 756 objasnili a objasněnost tak dosáhla 85,9 procenta. Mezi tento druh trestné činnosti řadíme ohrožení pod vlivem návykové látky – 412 případů nebo zanedbání povinné výživy – 175 případů.

  Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 193 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 17 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty nárůst představuje 9,7 procenta. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 90 procent. Dalších 19 případů jsme objasnili dodatečně a celkově jsme objasnili 193 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 175 osob. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti, což je v Kraji Vysočina dlouhodobě daří.

  K mírnému poklesu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2022 v Kraji Vysočina i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 409 trestných činů, což je o 16 méně než za rok 2021. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 3,8 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 45 procent. Dalších 70 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (135 trestných činů), dále úvěrové podvody (57 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (35skutků).

  „Výrazný pokles o téměř 26 procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 35 případů a 15 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení rekordní částku ve výši 171,21 mil. korun, a v této souvislosti jsme provedli celkem 1 120 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

  Loni jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výrazně (o téměř 87 %) zvýšený počet trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či informačních, komunikačních technologií a sociálních sítí. Loni jsme zadokumentovali 722 těchto případů, což činí již 13,77 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2022 (v roce 2021 – 386 případů). Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou škodu ve výši 130 058 845 korun.

  Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Celkem 98 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 13,5 procenta. Dalších 65 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům objasnit 165 případů. Největší počet případů internetové kriminality – celkem 529 - se týká majetkové trestné činnosti, což představuje 22,44 procenta ze všech majetkových trestných činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Pachatelé u tohoto druhu trestné činnosti způsobili svým jednáním škodu v celkové výši 88 736 668 korun. Další případy internetové kriminality se týkají mravnostní kriminality (41 případů), ale také násilné kriminality (16 případů) a oblasti nehmotných práv.

  Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkově loni 2715 stíhaných osob bylo stíháno 947 osob, které se již v minulosti opakovaně dopustili trestné činnosti, což představuje podíl 34,9 procent. V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 142 recidivistů, v oblasti majetkové trestné činnosti 332 těchto osob a třináct v oblasti mravnostních trestných činů.

  Loni se v našem kraji dopustilo provinění či činu jinak trestného celkem 163 dětí ve věku do 17 let, což činí 6 procent ze všech osob. Z tohoto počtu se 27 dětí ve věku do 17 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 40 majetkové trestné činnosti.

  Činu jinak trestného se loni v našem kraji dopustilo celkem 78 dětí ve věku do 14 let, což představuje 2,9 procenta ze všech osob. Z tohoto počtu se 23 dětí ve věku do 14 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 19 dětí ve věku do 14 let majetkové trestné činnosti.

  Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, kterých bylo stíháno celkem 354, a to 36 pro násilnou trestnou činnost, 74 pro majetkovou trestnou činnost, a čtyři pro mravnostní trestnou činnost.

  V loňském roce došlo v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, k nárůstu počtu trestných činů, kterých se dopouštěli cizinci. Cizinci mají na svědomí celkem 313 trestných činů, což je o 85 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty se jednalo o nárůst o 37,3 procenta. Trestně stíháno bylo 286 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši 10,5 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Ukrajiny (127 trestných činů), Slovenské republiky (63 trestných činů), Polska (23 trestných činů), Rumunska, Moldavska a Bulharska. Cizinci se v našem kraji nejčastěji dopouštěli trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (89), maření výkonu úředního rozhodnutí (39), úmyslného ublížení na zdraví (20), nedovoleného překročení státní hranice (15) a podvodu (12).

  Pro rok 2023 byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

  Trestná činnost

  · trestná činnost v internetovém prostoru

  · hospodářská trestná činnost a korupce

  · majetková kriminalita

  · primární a sekundární drogová kriminalita

  Trestní řízení a operativně pátrací činnost

  · Zvýšení intenzity využívání prostředků OPČ

  · Kvalitní a lhůtované vyšetřování případů

  · Identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti

  Trendy a prognóza vývoje kriminality v ČR:

  · Registrovaná kriminalita se bude nadále zvyšovat u většiny druhů kriminality, do stavu v roce 2019, kriminalita páchaná v kyberprostoru bude mít pravděpodobně vyšší podíl na celkové kriminalitě než je tomu dnes

  · Transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat.
  Dana ČÍRTKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Operativa v novoměstské nemocnici se vrátila k normálu, za loňský rok lékaři provedli 9 607 operací
  Po útlumu z minulých let se statistické číslo vyjadřující množství operačních zákroků v nemocnici v Novém Městě na Moravě v loňském roce opět navýšilo. A to i přesto, že začátek roku 2022 byl ještě kvůli vysokému počtu covidových pacientů v útlumovém režimu. Počet operací za uplynulých dvanáct měsíců se pohybuje zhruba na stejných číslech, jako v období před koronavirovou pandemií.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod nazvaná Na Korábu umění
  Bilanční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod nazvaná Na Korábu umění bude zahájena v prostorách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve čtvrtek 2. února v 17 hodin slavnostní vernisáží za účasti pěveckého sboru gymnázia
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Křemešnická pouť se umístila na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
  Křemešnická pouť je dalším regionálním jevem, který rozšířil Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. O zapsání tohoto statku rozhodlo v samém závěru roku 2022 Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, které je pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu na území Kraje Vysočina.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  V jihlavské nemocnici se zúčastní voleb šedesát pacientů, dvě maminky si s předstihem vyřídily voličský průkaz
  Šedesát pacientů jihlavské nemocnice hodlá odevzdat svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb. Na zvláštním seznamu voličů je 47 lidí, dalších jedenáct má voličský průkaz a dva trvalý pobyt ve voličském okrsku 37, kam spadá nemocnice. Uvedla to mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Z policejního deníku: agresivního muže policisté vykázali; silně opilý muž napadal v obchodě zákazníky
  Ve středu 25. ledna byli policisté před desátou hodinou večer přivoláni k bytovému domu v Jihlavě, kde došlo k napadení. V bytě slovně a také fyzicky napadal svoji partnerku opilý muž. Žena neměla zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Podezřelého pětatřicetiletého muže policisté zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu bezmála jedno a půl promile alkoholu, proto jej odvezli na záchytku k vystřízlivění. Policisté na základě šetření a shromážděných informací rozhodli o vykázání muže ze společného obydlí. Případ dále prověřují. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Při jednom zákroku dopadli jihlavští kriminalisté čtyři distributory drog
  Kriminalisté jihlavského územního odboru dopadli tento týden při zákroku čtveřici, která distribuovala na Jihlavsku pervitin. Dva muže a dvě ženy zadrželi na jednom místě, a to v bytě, kde všichni pobývali. Pervitin k distribuci získávali na různých místech republiky. Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadržených, obviněni byli ze spáchání trestného činu. Osmatřicetiletý muž byl na podaný návrh vzat do vazby.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Budoucí středoškoláci se na Vysočině mohou hlásit do pěti nových oborů, přihlášky na střední školy je nutné podat do 1. března
  Hned pět nových oborů studia nabídnou nynějším deváťákům krajské střední školy na Vysočině. „Změna v oborové nabídce našich škol se týká už nového školního roku 2023/2024 a zpozornět by měli všichni, kteří letos podávají přihlášku na střední školu,“ připomíná krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a doplňuje, že konkrétně jde o nové obory Mechanizace a služby a Dopravní prostředky na Hotelové škole Světlá a Střední škole řemesel ve Velkém Meziříčí, Předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu a SOŠ v Telči a jeden obor v Bystřici nad Pernštejnem a také ve Žďáře nad Sázavou.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Život se musí žít - studentský projekt se zajímavými hosty v novoměstské galerii
  Studentský projekt se zajímavými hosty nazvaný Život se musí žít se bude konat v sobotu 28. ledna od 9 do 15.30 hodin v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Infocentra v Dukovanech a Dalešicích vloni přivítala přes 45 tisíc návštěvníků a dalších 10 tisíc provedly průvodkyně virtuálně
  Informační centra Skupiny ČEZ navštívilo v roce 2022 rekordních 247 250 lidí, a to reálně i virtuálně. Dukovanské Informační centrum i přes covidová omezení v prvních dvou měsících roku přivítalo 36 457 návštěvníků. Od listopadu měli návštěvníci infocentra jedinečnou možnost prohlédnout si provoz elektrárny prostřednictvím virtuálních brýlí. Dalších 10 584 návštěvníků z celé České republiky využilo příležitost prohlédnout si Jadernou elektrárnu Dukovany virtuálně z domova.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Výprava do Mexika s Katarínou Ruschkovou PodpoVRCHem
  Tradiční povídaní PodpoVRCHem v areálu zoologické zahrady v Jihlavě se bude konat ve čtvrtek 2. února v 17 hodin. Tentokrát se zájemci podívají do Mexika, kterým je "provede" Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Ženě zakázal soud Jihlavu, nařízení porušila
  Mladou ženu, která porušila soudem nařízený zákaz pobytu, odhalili strážníci na městském nádraží v Jihlavě ve skupince osob s nezvyklým chováním. V úterý 24. ledna po desáté hodině večerní, při běžné kontrole Městského nádraží v Jihlavě, upoutala pozornost hlídky skupinka osob nervózně si prohlížející strážníky.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Hrad Kámen se na jaře otevře návštěvníkům, opravy jej zavřou až po prázdninách
  Hrad Kámen na Pelhřimovsku se oproti plánům otevře veřejnosti ještě na letošní turistickou sezonu. Původně měl kvůli připravované rekonstrukci zůstat už zavřený. Zahájení generální rekonstrukce objektu i prací na nových expozicích je odsunuté na září. Hradem, který je ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov, budou moci návštěvníci projít ještě do srpna. Letošní 50. sezóna je jubilejní od poslední rozsáhlé rekonstrukce v druhé polovině minulého století.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Z policejního deníku: krádež auta; zloděj si vytáhl z cizího batohu mobil
  Neznámý zloděj ukradl v dopoledních hodinách středy 25. ledna na ulici Na Rybníčku v Humpolci na Pelhřimovsku zaparkované a uzamčené osobní auto Škoda Octavia, ve kterém bylo drobné nářadí a jiné věci. Škoda je přes padesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, případ prověřují, po pachateli, ukradeném autě a věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Pelhřimovská nemocnice povolila návštěvy, a to pouze ve středu a v neděli
  Návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnici v Pelhřimově budou od pátku 27. ledna povoleny. Návštěvní doba je stanovena pouze na středu a neděli od 15 do 17 hodin. Uvedla to mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Kamion řídil na dálnici D1 opilý řidič, nadýchal přes dvě promile, skončil na záchytce
  Silně podnapilý řidič usedl za volant speciální jízdní soupravy a vydal se s ní na cestu po dálnici D1. Řidiči v době jízdy kolovalo v krvi přes dvě promile alkoholu. Svým jednáním tak mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Poté, co ho zastavili policisté z Dálničního oddělení Velký Beranov, nadýchal přes dvě promile, skončil na protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Pomozte táborské zoo zachránit kozlíky vymírajícího českého plemene
  Udělat dobrý skutek a zachránit život nevinného tvora může každý z nás. ZOO Tábor dlouhodobě bojuje proti zbytečnému zabíjení jakýchkoliv zvířat. Pokud ji chcete v tomto boji podpořit, máte nyní možnost. V těchto dnech se bude bojovat o život dalších kozlíků, kteří se mají v nejbližší době narodit na mléčných farmách. Protože ale samci nedávají mléko, jsou krátce po narození usmrceni a putují do kafilerie. Táborská zoologická zahrada je chce tohoto osudu ušetřit. Už loni zachránila pětadvacet kozlíků, o více se bohužel postarat z kapacitních důvodů nedokáže. Apeluje proto na své příznivce a milovníky zvířat, kteří by si nechtěné kozlíky chtěli vzít k sobě a tím je zachránit před jistou smrtí. Ráda takovým lidem zprostředkuje předání zvířat. Stačí se ozvat na telefonní číslo 233 372 021 nebo na mail sekretariat@zootabor.eu.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Z policejního deníku: vandal rozbil skleněné dveře; policisté dopadli recidivistu, který se v Jihlavě vloupal do aut
  Neznámý vandal rozbil v době od večerních hodin pondělí 23. ledna do ranních hodin následujícího dne na ulici Nové Město ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vnější dvojsklo na dveřích, čímž způsobil majiteli škodu kolem pěti tisíc korun. Přivolaní policisté případ zadokumentovali jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Dárci krve se na transfuzní stanici v Havlíčkově Brodě cítí jako v kavárničce
  Dárci krve se na transfúzní stanici v nemocnici v Havlíčkově Brodě cítí jako v kavárničce. Nové posezení s dekoracemi, moderní vybavení do kuchyňky, kde se dárci občerstvují, je malou odměnou za darování krve. Prostor byl i stavebně upraven. Celková investice se vyšplhala na 200 tisíc korun. Uvedla to mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Lyžníci na historických lyžích a v dobových kostýmech se v sobotu vydají na osmikilometrovou trasu z Polničky do Radostína
  Již 17. ročník mnoha legendami opředený závod na historických ski v dobových kostýmech se bude konat v sobotu 28. ledna. Sraz účastníků je ve 14 hodin u Salon expres Vagónu v Polničce na Žďársku.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Přednáška o komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém v jihlavském muzeu
  Přednáška v podání profesora PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., s názvem Antonín Zápotocký - muž čtyř životů (1884-1957) se uskuteční v muzejním Malovaném sále na Masarykově náměstí v Jihlavě v úterý 31. ledna od 17 hodin.
Další články vydané ve dnech 13. 1. 2023 - 28. 1. 2023:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2023) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...