Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2023), vychází již 9911 dnů

Dnes je středa 29. listopad
(16. listopad církevního kalendáře iuliánského)
• 2023 rok křesťanského letopočtu
• 7512 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 29. 11.:
Pondělí po první neděli adventní Sv. Saturnina, mučedníka
 • 16.1.2023:
  Kriminalita na Vysočině v roce 2022, podíl kybernetické kriminality se loni výrazně zvýšil, nepomáhá ani prevence
  V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem 5 240 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 866 trestných činů více. Meziročně tak jde o poměrně vysoký nárůst nápadu trestné činnosti, a to o 19,8 procenta. V této souvislosti je ale velice důležité uvést, že statistické porovnání roku 2022 s rokem 2021 není zcela korektní, protože celková kriminalita v roce 2021 byla výrazně ovlivněna covidovými opatřeními a stejná situace byla také v roce 2020. Tehdy platná mimořádná a krizová opatření spočívala v celé řadě omezení pohybu osob nejen v České republice, ale dotkla se také omezení volného pohybu osob mezi jednotlivými státy. Tyto skutečnosti měly v letech 2020 a 2021 přímý vliv na nižší nápad kriminality. Pokud bychom se na vývoj kriminality roku 2022 podívali z dlouhodobějšího hlediska, tak ve srovnání s rokem 2019 došlo v našem kraji k jejímu poklesu. V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali celkem 5 538 trestných činů.
  Loni se podařilo v našem kraji objasnit 2 925 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 55,8 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 411 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 336 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 715 osob. Pachatelé loni svých jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 799 380 000 korun. „K poměrně výraznému nárůstu nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru žádnou výjimkou. Loni došlo v našem kraji k poklesu objasněnosti o téměř šest procent, přesto se dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Na zvýšení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na území našeho kraje vliv řada několika faktorů, a to včetně migrační a uprchlické krize, stejně jako dopady ekonomické krize a vliv celkové negativní nálady ve společnosti.

  V rámci našeho kraje se loni zvýšil počet trestných činů (nárůst o 905) v oblasti obecné kriminality, což představuje nárůst o téměř třicet procent (29,7 procenta). Loni jsme v našem kraji zadokumentovali 3 950 případů obecné kriminality, z nichž se jich 1 986 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 50,3 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 244 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově jsme objasnili v této oblasti 2 230 trestných činů a stíhali za jejich spáchání 1 805 osob.

  K mírnému nárůstu došlo loni také v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 510 násilných trestných činů, což bylo o 35 více než v roce 2021 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 7,4 procenta, ale ve srovnání s rokem 2019 o pokles o dva případy. Kriminalistům se podařilo loni objasnit 407 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 79,8 procenta. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 42 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech a za spáchání 449 skutků v oblasti násilné trestné činnosti jsme loni stíhali 435 osob.

  V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem čtyři případy kvalifikované jako zločin vražda, kdy v jednom případě šlo o vraždu dokonanou, ve dvou případech o vraždu ve stádiu pokusu a v jednom případě o vraždu ve stádiu přípravy, kdy všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Kromě toho je prověřován i jeden případ možné přípravy vraždy, kdy v tomto případě ještě nebylo prověřování prozatím ukončeno.

  K nárůstu o 7,4 procenta došlo loni u případů trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 29 případů loupeží, což bylo o dva případy více než v roce 2021. Celkem 27 případů loupeží se podařilo policistům objasnit, což představuje vynikající výsledkem a objasněnost tak dosáhla v této oblasti 93,1 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce. Za tyto loupeže kriminalisté stíhají 39 osob.

  Nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 250 případů, což je o 39 případů více než v roce 2021 – vyjádřeno procenty činí nárůst 18,5 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 85 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 265 osob. K poklesu počtu případů o 11,5 procenta došlo loni u trestných činů porušování domovní svobody, kdy jsme vyšetřovali 54 případů, objasnili z nich 37 případů, což představuje objasněnost 68,5 procenta. Za tento trestný čin jsme loni stíhali 37 osob.

  V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 6,5 procenta. Loni jsme vyšetřovali 130 případů mravnostních trestných činů a 78 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 60 procent. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme loni stíhali 75 osob. Ze 130 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 27 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 15 případů kriminalisté objasnili) a dalších 38 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, z nichž celkem 23 případů kriminalisté objasnili, a objasněnost dosáhla 60,5 procenta. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

  Z celkového počtu 130 případů mravnostní kriminality byly ve 42 případech, což představuje 32,3 procenta, k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. V rámci tohoto druhu trestné činnosti je již několik let - minimálně od roku 2017, kdy je tato statistika sledována - patrný trend, že více než třicet procent ze všech mravnostních trestných činů je spácháno prostřednictvím informační technologií a sociálních sítí. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.

  Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému nárůstu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 49,7 procenta, kdy na tomto meziročním nárůstu o 782 případů se právě svým vlivem nejmarkantněji podílelo ukončení všech výše zmíněných restrikcí a opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, promítly se také změny týkající se stanovení výše škody v rámci novely trestních předpisů a svůj vliv měly také důsledky migrační, uprchlické a ekonomické krize. Loni jsme prověřovali celkem 2 357 trestných činů v oblasti

  majetkové trestné činnosti a 721 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 30,6 procenta, což je v rámci celé České republiky poměrně uspokojivý výsledek. Dalších 126 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně, kdy celkově jsme tak loni objasnili 847 majetkových trestných činů, za které jsme stíhali 639 osob.

  Na majetkové trestné činnosti se 628 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2021 je to o 120 případů více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 23,6 procenta. Celkem 203 skutků jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 32,3 procenta. Dodatečně jsme objasnili dalších 23 případů z uplynulých let a za krádeže vloupáním jsme stíhali loni 158 osob. Na majetkové trestné činnosti se dále 665 případy podílely krádeže prosté, u nichž jsme zaznamenali výrazný nárůst, a to o více než 33 procent, když 337 krádeží prostých se podařilo policistů na Vysočině objasnit a dalších 32 policisté objasnili dodatečně. Objasněnost v této oblasti dosáhla hodnoty 50,7 procenta. Za tyto skutky jsme loni stíhali 318 osob.

  Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 56 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel, což je nárůst o deset případů ve srovnání s rokem 2021. Celkem 33 těchto krádeží dvoustopých motorových vozidel kriminalisté objasnili. Kromě toho se podařilo objasnit také tři případy krádeže dvoustopých vozidel z předešlých let. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla téměř 59 procent, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Za tyto krádeže jsme stíhali 39 osob. Poměrně vysoký počet trestných činů – 82 - se týká krádeží vloupáním do motorových vozidel, kdy 11 případů se nám podařilo objasnit. Celkem 46 těchto případů se týkalo krádeže součástek motorových vozidel, včetně pohonných hmot z nádrží vozidel.

  Loni jsme zadokumentovali celkem 63 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 20 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 31,7 procenta. Za tyto skutky jsme stíhali 14 pachatelů. Dalších 63 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se nám podařilo objasnit 24 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 38,1 procenta. Dodatečně jsme objasnili tři případy a celkově to představuje 27 případů, za které jsme stíhali 29 osob.

  V loňském roce se na Vysočině zvýšil o 11,3 procenta nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 953, což bylo v meziročním porovnání o 97 případů více. Loni policisté 780 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 81,8 procenta a dodatečně objasnili dalších 58 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 432 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 149 případů sprejerství. Mírný pokles jsme loni zaznamenali u zbývající kriminality. Loni jsme vyšetřovali 880 případů, z nichž jsme 756 objasnili a objasněnost tak dosáhla 85,9 procenta. Mezi tento druh trestné činnosti řadíme ohrožení pod vlivem návykové látky – 412 případů nebo zanedbání povinné výživy – 175 případů.

  Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 193 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 17 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty nárůst představuje 9,7 procenta. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 90 procent. Dalších 19 případů jsme objasnili dodatečně a celkově jsme objasnili 193 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 175 osob. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti, což je v Kraji Vysočina dlouhodobě daří.

  K mírnému poklesu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2022 v Kraji Vysočina i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 409 trestných činů, což je o 16 méně než za rok 2021. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 3,8 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 45 procent. Dalších 70 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (135 trestných činů), dále úvěrové podvody (57 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (35skutků).

  „Výrazný pokles o téměř 26 procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 35 případů a 15 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení rekordní částku ve výši 171,21 mil. korun, a v této souvislosti jsme provedli celkem 1 120 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

  Loni jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výrazně (o téměř 87 %) zvýšený počet trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či informačních, komunikačních technologií a sociálních sítí. Loni jsme zadokumentovali 722 těchto případů, což činí již 13,77 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2022 (v roce 2021 – 386 případů). Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou škodu ve výši 130 058 845 korun.

  Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Celkem 98 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 13,5 procenta. Dalších 65 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům objasnit 165 případů. Největší počet případů internetové kriminality – celkem 529 - se týká majetkové trestné činnosti, což představuje 22,44 procenta ze všech majetkových trestných činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Pachatelé u tohoto druhu trestné činnosti způsobili svým jednáním škodu v celkové výši 88 736 668 korun. Další případy internetové kriminality se týkají mravnostní kriminality (41 případů), ale také násilné kriminality (16 případů) a oblasti nehmotných práv.

  Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkově loni 2715 stíhaných osob bylo stíháno 947 osob, které se již v minulosti opakovaně dopustili trestné činnosti, což představuje podíl 34,9 procent. V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 142 recidivistů, v oblasti majetkové trestné činnosti 332 těchto osob a třináct v oblasti mravnostních trestných činů.

  Loni se v našem kraji dopustilo provinění či činu jinak trestného celkem 163 dětí ve věku do 17 let, což činí 6 procent ze všech osob. Z tohoto počtu se 27 dětí ve věku do 17 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 40 majetkové trestné činnosti.

  Činu jinak trestného se loni v našem kraji dopustilo celkem 78 dětí ve věku do 14 let, což představuje 2,9 procenta ze všech osob. Z tohoto počtu se 23 dětí ve věku do 14 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 19 dětí ve věku do 14 let majetkové trestné činnosti.

  Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, kterých bylo stíháno celkem 354, a to 36 pro násilnou trestnou činnost, 74 pro majetkovou trestnou činnost, a čtyři pro mravnostní trestnou činnost.

  V loňském roce došlo v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, k nárůstu počtu trestných činů, kterých se dopouštěli cizinci. Cizinci mají na svědomí celkem 313 trestných činů, což je o 85 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty se jednalo o nárůst o 37,3 procenta. Trestně stíháno bylo 286 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši 10,5 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Ukrajiny (127 trestných činů), Slovenské republiky (63 trestných činů), Polska (23 trestných činů), Rumunska, Moldavska a Bulharska. Cizinci se v našem kraji nejčastěji dopouštěli trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (89), maření výkonu úředního rozhodnutí (39), úmyslného ublížení na zdraví (20), nedovoleného překročení státní hranice (15) a podvodu (12).

  Pro rok 2023 byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

  Trestná činnost

  · trestná činnost v internetovém prostoru

  · hospodářská trestná činnost a korupce

  · majetková kriminalita

  · primární a sekundární drogová kriminalita

  Trestní řízení a operativně pátrací činnost

  · Zvýšení intenzity využívání prostředků OPČ

  · Kvalitní a lhůtované vyšetřování případů

  · Identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti

  Trendy a prognóza vývoje kriminality v ČR:

  · Registrovaná kriminalita se bude nadále zvyšovat u většiny druhů kriminality, do stavu v roce 2019, kriminalita páchaná v kyberprostoru bude mít pravděpodobně vyšší podíl na celkové kriminalitě než je tomu dnes

  · Transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat.
  Dana ČÍRTKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Silnice na Vysočině kloužou, problémy mají řidiči i na dálnici D1
  Dopravu na Vysočině komplikuje pozvolný pokles teplot pod bod mrazu, mokré silnice začínají namrzat. Během posledních dvou hodin se v regionu stalo sedmnáct dopravních nehod, uvedli policisté. Nehody se nevyhnuly ani dálnici D1, která je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Dálnici D1 u Humpolce zablokovala v úterý po 23. hodině zhruba na 90. kilometru v obou směrech srážka několika nákladních aut.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Respirační nemoci nejvíce trápí lidi na Žďársku a na Jihlavsku
  Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) eviduje v regionu 1685 nových případů akutních respiračních onemocnění (ARI) v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce nových případů je hlášeno v okrese Žďár nad Sázavou (2104 případů na 100 tisíc obyvatel) a Jihlava (1786 případů na 100 tisíc obyvatel). Nejméně nových případů je stále na Třebíčsku, kde je hlášeno 1356 nových případů na 100 tisíc obyvatel.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Vesmírný Spolubál v Novém Městě na Moravě uzavře svojí první a poslední dekádu
  Spolubál neziskových organizací Žďárska a Novoměstska již tradičně otevírá plesovou sezónu Nového Města na Moravě. Závěrečný Spolubál, jehož tématem je Vesmír, startuje v sobotu 2. prosince od 19.30 hodin v novoměstském kulturním domě.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Živý betlém i letos zahájí adventní čas v jihlavské zoo. Dílny, rozsvícení stromečku nebo komentovaná krmení - to a mnohem více návštěvníky čeká v adventním čase.
  Začátek prosince bude i tento rok v jihlavské zoo spojen se začínajícím adventem. Již prvního prosince začneme Vánočními dílnami v centru PodpoVRCH. Za pomoci studentů a pedagogů SOŠ, SOU a ZŠ TŘEŠŤ si můžete vyrobit originální vánoční dekorace. Tvoření bude probíhat ve dvou časech – od 10.00 a 12.00 a potrvá zhruba hodinu a půl. Výsledný produkt si poté odnesete domů. Je nutné si předem rezervovat místo přes náš e-shop, cena je 300 Kč a zahrnuje materiál na tvoření a lektora. Během programu nabízíme rodičům hlídaní dětí.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Vražedné řádění myslivců má další oběť. Kolik lidí ještě musí přijít o život, než se nebezpečné strýce s puškami podaří zkrotit?
  Nápad vyrazit se začátkem víkendu na ryby přinesl muži z Ostravy smrt. Netušil, že ve stejné lokalitě vyrazili dva myslivci lovit divoká prasata. Bohužel však jeden z nich opojen touhou po krvi nevinného zvířete zastřelil nevinného člověka. Co na tom, že člověk se většinou divokému praseti příliš nepodobá. Hýbalo se to, tak po tom vystřelíme. Logické, ne? V médiích se sice hned objevily zprávy, že v místě se ryby lovit nesmí, protože šlo o slepé rameno Odry sloužící jako rybí přechod. I kdyby to byla pravda, tak to na celé tragédii nic nemění. Na rozdíl od ryb je jisté, že lovit lidi se na daném místě nesmí zcela určitě.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Unikátní almanach pelhřimovské nemocnice je v prodeji
  Exkluzivní almanach, vydaný k letošní oslavě 120 let Nemocnice Pelhřimov, je v prodeji na pokladně nemocnice. Barevná publikace přináší na 168 stranách unikátní pohled na vývoj nemocnice od jejího založení až po současnost. Cena almanachu je 290,- Kč. Pokladna nemocnice se nachází v přízemí hlavní lůžkové budovy a je otevřena každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin. Počet kusů je omezený, rezervace je možná na tel.: 565 355 146.
 • Vydáno v úterý 28.11.2023 :
  Z policejního deníku: do chaty se vloupal vandal; opilý muž skončil na záchytce
  Do chaty u obce Brádlo na Jihlavsku se v pondělí 27. listopadu po půlnoci vloupal neznámý vandal, kterou prohledal, ale nic neukradl. Škoda vznikla majiteli poškozením objektu. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Dobročinný bazar MOCI POMOCI už po druhé pomůže pavlovským zvířátkům
  Předvánoční čas by měl být obdobím klidu, duchovních prožitků a třeba i časem pomoci. Toho se už po páté v řadě drží spolu se svými přáteli sestry Dvořákovy, hlavní organizátorky Charitativního bazaru MOCI POMOCI. Stejně jako loni nákupem oblečení a doplňků v prostorách EA Business hotelu Jihlava v pátek 1. a v sobotu 2. prosince podpoříte živočichy záchranné stanice v Pavlově u Ledče nad Sázavou.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Tradiční předvánoční včelařská výstava ve Velké Bíteši nabídne medové speciality i třeba svíčky z včelího vosku
  Předvánoční včelařská výstava se bude konat od čtvrtka 7. prosince do úterý 12. prosince od 9. do 17. hodin ve výstavním sále Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 ve Velké Bíteši. Návštěvníci si budou moci zakoupit kvalitní med od místních včelařů, včelařskou literaturu, medové pečivo, svíčky z včelího vosku, výrobky z včelích produktů, medovinu a oblíbené 15o medové pivo. Nebudou chybět živé včely v proskleném úlu. Průvodci výstavou se s dětmi mateřských i základních škol i s ostatními návštěvníky podělí o svoje zkušenosti s chovem včel a o zajímavosti z jejich života. Pro praktické včelaře chtějí předvést některé zajímavé včelařské pomůcky i prodávat základní včelařské potřeby.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Následná péče je tu stále, ale nově třeba s muzikoterapií či hagioterapií
  Ke konci měsíce listopadu se vám dovolujeme sice něžně, ale důrazně připomenout, že jsme stále tu! Není naší ambicí ohromit vás velkým počtem klientů. Nechceme vás zatěžovat krutým a nemilosrdným osudem některého uživatele naší služby. Rádi bychom na konci měsíce „žlutého listí“, sdělili veřejnosti, co je nového v naší službě, a co do konce roku chystáme.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Táborská zoo trénuje důvtip hravých surikat i ostatních zvířat
  Někdy se na první pohled může zdát, že se zvířata chovaná v zoo jen tak válí a celý den nic nedělají. Opak je ale pravdou. Zvířata žijí aktivním životem i ve svých výbězích a ubikacích, čehož jasným příkladem jsou například surikaty. Tyto drobné šelmy chvíli neposedí na jednom místě, neustále něco musí dělat. Návštěvníci je nejčastěji uvidí hloubit důmyslný systém podzemních chodeb, za který by se nestyděli ani projektanti metra.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Ladovy Vánoce: lití olova, zdobení perníčků, vůně jitrnic
  Atmosféra tradičních Vánoc provoní v pátek a v sobotu 1.a 2. prosince jihlavský DIOD. Ve vaně bude plout kapr, na stole vonět jitrnice a perníčky, uprostřed svítit stromeček. Akce Ladovy Vánoce je určena všem, kteří milují Vánoce a chtějí nasát tu správnou sváteční atmosféru.
 • Vydáno v pondělí 27.11.2023 :
  Z policejního deníku: zloděj si odnesl různé nářadí; zloděj se vloupal do chaty, nadělal nepořádek a ukradl různé věci
  Policisté prověřují vloupání do objektu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. V době od sobotního odpoledne 25. listopadu do nedělního rána pachatel vnikl do rekonstruovaného domu na ulici Alšova a ukradl různé nářadí. Odnesl si box s ručním nářadím, lasery, aku kladivo, brusku, vrtačky, motorovou pilu, míchadlo a další nářadí, čímž způsobil škodu za více než sedmdesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, po zloději a ukradených věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová
 • Vydáno v neděli 26.11.2023 :
  Tradiční flér trh v sobotu v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou nabídne spoustu unikátních výrobků
  Na adventní flér trh plný rukodělných originálů, které mohou obdarované potěšit pod vánočním stromečkem, se mohou zájemci vypravit v sobotu 2. prosince do Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou od 9 do 16 hodin.
 • Vydáno v neděli 26.11.2023 :
  Jihlava si k Vánocům nadělí kluziště i vyhlídkové kolo
  Za zvuku koled a v doprovodu obřích loutek andělů se v neděli 3. prosince na Masarykově náměstí v Jihlavě rozsvítí vánoční strom a s ním i jedinečné kruhové kluziště, celá adventní vesnička a ozdoby po celém městě. Odstartuje tím jedna z největších oslav vánočních svátků v kraji, která potrvá až do novoročního ohňostroje.
 • Vydáno v neděli 26.11.2023 :
  Z policejního deníku: zloděj si odnesl nářadí; opilý řidič boural
  Do budovy firmy se v době od čtvrtečního odpoledne 23. listopadu do pátečního rána ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku vloupal neznámý zloděj, který odtud ukradl pracovní nářadí jako, lisovací kleště na trubky, motorovou pilu, vrtačky, úhlové brusky a další elektrické nářadí. Krádeží vznikla škoda za více než sto tisíc korun. Další škodu způsobil pachatel poškozením objektu. Policisté provedli v lokalitě šetření a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci, po pachateli a odcizených věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v sobotu 25.11.2023 :
  Vánoční zvyky a tradice a Příběh vánoční ozdoby v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou
  Výstava Vánoční zvyky a tradice bude zahájena v pátek 1. prosince v Moučkově domě a na přilehlém vyzdobeném dvorku ve Žďáře nad Sázavou. Na tvrzi letos na návštěvníky čeká od 1. prosince kreativní program, který malé i velké vtáhne do světa vánočních ozdob.
 • Vydáno v sobotu 25.11.2023 :
  Osobní auto srazilo chodkyni a od nehody ujelo, třebíčští policisté hledají svědky nehody
  Policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o svědectví k dopravní nehodě, která se stala v pátek 24. listopadu zhruba dvě minuty po patnácté hodině v Třebíči na místní komunikaci na ulici Znojemská v prostoru čtyřramenné křižovatky s ulicemi Družstevní a ulice Kubišova.
 • Vydáno v pátek 24.11.2023 :
  Výstava v nemocnici v Novém Městě na Moravě připomíná čas duchovního rozjímání
  Nadcházející advent a blížící se svátky vánoční nejsou jen o hektickém nakupování dárků, pečení, shánění toho nejkrásnějšího stromečku a dalších věcí, s nimiž máme poslední dobou čím dál více Vánoce spojené. Dříve byla tato doba především duchovní záležitostí. Duchovní rozměr adventu a Vánoc už ale nyní vnímá jen málokdo.
 • Vydáno v pátek 24.11.2023 :
  Vánoční výstava betlémů nejen z Itálie v třebíčském muzeu
  Vánoční výstava betlémů s podtitulem Betlémy nejen z Itálie bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin v zámeckých konírnách v Třebíči. V letošním roce si připomínáme 800. výročí od události, která se odehrála v lese u italského městečka Greccio. Sv. František z Assisi zde představil první živý betlém… V rámci oslav tohoto výročí připravilo představenstvo Universalis Foederatio Praesepistica (Světová organizace přátel betlémů) logo, kterým se i třebíčské muzeum k těmto oslavám připojuje.
Další články vydané ve dnech 14. 11. 2023 - 29. 11. 2023:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2023) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...