Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2023), vychází již 9605 dnů

Dnes je sobota 28. leden
(15. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2023 rok křesťanského letopočtu
• 7512 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 28. 1.:
Čtvrtek po neděli třetí po Zjevení Páně Sv. Petra Nolaska, vyznavače Sv. Anežky podruhé, panny a mučednice Sv. Karla Velikého, vyznavače
 • 19.1.2023:
  Pelhřimovsko je v objasněnosti opět nejúspěšnější v celém kraji
  Výsledkem skvělé práce uniformovaných policistů a kriminalistů na Pelhřimovsku je stejně jako v předchozích letech nejvyšší objasněnost v celém kraji. Objasněnost zde v roce 2022 přesáhla hranici třiašedesáti procent. V loňském roce došlo na Pelhřimovsku celkem k 782 trestným činům a z tohoto počtu policisté objasnili 496 případů. Objasněnost tedy činila 63,4 %. V roce 2021 policisté prověřovali 701 trestných činů, z nichž objasnili 474, objasněnost tak činila 67,6 %. Policisté z obvodního oddělení Kamenice nad Lipou dosáhli více jak 70% objasněnosti.
  Kriminalita v roce 2022 na jednotlivých obvodních odděleních

  K nejvíce trestným činům došlo v roce 2022 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 325 trestných činů, z nichž objasnili 212 trestných činů. Objasněnost činila 65,2 %. V roce 2021 zde policisté prověřovali 274 trestných činů, z nichž 204 objasnili, tedy 74,5 %.

  V teritoriu obvodního oddělení Humpolec a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 194 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 115 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Humpolecku činila 59,3 %. V roce 2021 policisté prověřovali 201 trestných činů a z tohoto počtu jich objasnili 128, tedy 63,7 %.

  V působnosti obvodního oddělení Kamenice nad Lipou došlo v roce 2022 k 164 případům, a z tohoto počtu policisté 117 trestných činů objasnili. Objasněnost tak činila 71,3 %. V roce 2021 se jednalo o 121 případů, z toho 74 objasněných, což je 61,2 %.

  Obvodní oddělení Pacov je územím, kde v loňském roce došlo k nejméně trestným činům. Policisté zde prověřovali 99 trestných činů, z nichž 52 do konce roku objasnili, tedy 52,5 %. V roce 2021 se jednalo o 105 případů, z toho 68 objasněných, tedy 64,8 %.

  Násilná trestná činnost

  Na Pelhřimovsku došlo v loňském roce k významnému poklesu této oblasti trestné činnosti, a to o 24 případů. V roce 2022 policisté zaevidovali 47 násilných trestných činů, z nichž kriminalisté 35 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 74,5 %. V roce 2021 došlo k 71 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 61 trestných činů a objasněnost činila 85,9 %.

  Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2022 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 13 případů, přičemž do konce roku v deseti případech prověřování ukončili. V roce 2021 se jednalo o 20 případů, z toho 16 do konce období objasněných.

  Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je nebezpečné vyhrožování. Policisté v loňském roce prověřovali 11 případů a v devíti případech prověřování do konce roku ukončili. V roce 2021 zadokumentovali 17 případů a v patnácti

  případech prověřování do konce roku ukončili.

  Dalším v pořadí je s osmi zaevidovanými případy trestný čin porušování domovní svobody a u pěti případů policisté prověřování ukončili do konce roku. Ve srovnání s rokem 2021 se tento počet zvýšil o jeden trestný čin.

  Pelhřimovští kriminalisté v loňském roce zaevidovali 3 případy trestného činu loupeže, přičemž loupežná přepadení patří mezi nejzávažnější násilné trestné činy. Z tohoto počtu se policistům podařilo všechny tři případy objasnit. Dále kriminalisté prověřovali další tři případy loupeže, avšak u těchto zjistili, že šlo o vymyšlené příběhy.

  Mravnostní trestná činnost

  V loňském roce prověřovali kriminalisté na Pelhřimovsku 19 mravnostních trestných činů, z nichž 10 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 52,6 %. V roce 2021 se jednalo o 14 případů, z toho 11 objasněných do konce období.

  Majetková trestná činnost

  V roce 2022 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 320 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 110 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 34,4 %. V roce předešlém došlo k 254 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 96 případů objasnili, tedy 37,8 %.

  V letošním roce se ve 101 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 94 případech o krádeže prosté a 125 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

  Krádeže vloupáním

  V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 101 případů, z nichž 37 objasnili a objasněnost tak dosáhla 36,6 %. V roce předešlém se jednalo o 105 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili také 37 případů, objasněnost tedy činila 35,2 %.

  V loňském roce policisté zaevidovali 15 trestných činů krádeže vloupáním do víkendových chat. Z tohoto počtu do konce období objasnili osm případů. V případě vloupání do motorových vozidel policisté v roce 2022 zadokumentovali 13 trestných činů, z nichž pouze jeden objasnili. V souvislosti s vloupáním do rodinných domů policisté prověřovali 11 trestných činů a tři objasnili.

  Krádeže prosté

  Policisté na Pelhřimovsku v roce 2022 zadokumentovali 94 případů, z nichž objasnili 37. Objasněnost tedy činila 39,4 %. V roce 2021 se jednalo o 86 trestných činů, z toho 39 objasněných, což činí 45,3 %.

  V roce 2022 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 14 případů krádeží prostých v jiných objektech, přičemž devět z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi motorových vozidel dvoustopých zaevidovali 13 případů a deset objasnili. V devíti případech prověřovali krádeže v obchodech, z nichž objasnili sedm trestných činů. Kapesní krádež zaevidovali ve třech případech a jeden objasnili.

  Hospodářská trestná činnost

  V roce 2022 došlo na Pelhřimovsku k 81 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce roku 53 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 65,4 %. V roce 2021 došlo k 75 případům, z toho objasněných bylo 50, tedy 66,7 %.

  Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Policisté prověřovali 21 případů tohoto trestného činu, z nichž 15 objasnili. V roce 2021 se jednalo o 23 trestných činů, z toho 16 objasněných.

  Dalším, často prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je s počtem 17 případů trestný čin úvěrového podvodu. Ve srovnání s rokem předešlým došlo k nárůstu o šest trestných činů.

  Celkem osm případů policisté zadokumentovali v případě trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V roce 2021 policisté evidovali 4.

  Ostatní trestná činnost

  V kategorii ostatní kriminality v roce 2022 policisté prověřovali 145 trestných činů a u 134 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 92,4 %. V roce 2021 policisté odhalili 123 případů.

  Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku v loňském roce odhalili 76 případů tohoto trestného činu. V roce 2021 odhalili 61 trestných činů.

  Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy pro jiného. V loňském roce se jednalo o 33 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. Objasněnost v tomto případě činila 97 %. V roce 2021 policisté odhalili stejný počet případů, jako v loňském roce.

  V loňském roce policisté na Pelhřimovsku zaevidovali 15 případů poškození cizí věci - sprejerství, z nichž do konce roku 12 objasnili. V roce předešlém se jednalo o 12 trestných činů, z toho pět objasněných.

  Zbývající trestná činnost

  V roce 2022 policisté zaevidovali celkem 170 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 90,6 %, tedy 154 objasněných případů. Za stejné období roku 2021 se jednalo o 164 trestných činů.

  Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili 74 těchto trestných činů. V roce 2021 jich odhalili 71.

  Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 46 případů. V roce 2021 se jednalo o 48 případů.
  Michaela LÉBROVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Operativa v novoměstské nemocnici se vrátila k normálu, za loňský rok lékaři provedli 9 607 operací
  Po útlumu z minulých let se statistické číslo vyjadřující množství operačních zákroků v nemocnici v Novém Městě na Moravě v loňském roce opět navýšilo. A to i přesto, že začátek roku 2022 byl ještě kvůli vysokému počtu covidových pacientů v útlumovém režimu. Počet operací za uplynulých dvanáct měsíců se pohybuje zhruba na stejných číslech, jako v období před koronavirovou pandemií.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod nazvaná Na Korábu umění
  Bilanční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod nazvaná Na Korábu umění bude zahájena v prostorách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve čtvrtek 2. února v 17 hodin slavnostní vernisáží za účasti pěveckého sboru gymnázia
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Křemešnická pouť se umístila na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
  Křemešnická pouť je dalším regionálním jevem, který rozšířil Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. O zapsání tohoto statku rozhodlo v samém závěru roku 2022 Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, které je pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu na území Kraje Vysočina.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  V jihlavské nemocnici se zúčastní voleb šedesát pacientů, dvě maminky si s předstihem vyřídily voličský průkaz
  Šedesát pacientů jihlavské nemocnice hodlá odevzdat svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb. Na zvláštním seznamu voličů je 47 lidí, dalších jedenáct má voličský průkaz a dva trvalý pobyt ve voličském okrsku 37, kam spadá nemocnice. Uvedla to mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Z policejního deníku: agresivního muže policisté vykázali; silně opilý muž napadal v obchodě zákazníky
  Ve středu 25. ledna byli policisté před desátou hodinou večer přivoláni k bytovému domu v Jihlavě, kde došlo k napadení. V bytě slovně a také fyzicky napadal svoji partnerku opilý muž. Žena neměla zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Podezřelého pětatřicetiletého muže policisté zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu bezmála jedno a půl promile alkoholu, proto jej odvezli na záchytku k vystřízlivění. Policisté na základě šetření a shromážděných informací rozhodli o vykázání muže ze společného obydlí. Případ dále prověřují. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Při jednom zákroku dopadli jihlavští kriminalisté čtyři distributory drog
  Kriminalisté jihlavského územního odboru dopadli tento týden při zákroku čtveřici, která distribuovala na Jihlavsku pervitin. Dva muže a dvě ženy zadrželi na jednom místě, a to v bytě, kde všichni pobývali. Pervitin k distribuci získávali na různých místech republiky. Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadržených, obviněni byli ze spáchání trestného činu. Osmatřicetiletý muž byl na podaný návrh vzat do vazby.
 • Vydáno v pátek 27.1.2023 :
  Budoucí středoškoláci se na Vysočině mohou hlásit do pěti nových oborů, přihlášky na střední školy je nutné podat do 1. března
  Hned pět nových oborů studia nabídnou nynějším deváťákům krajské střední školy na Vysočině. „Změna v oborové nabídce našich škol se týká už nového školního roku 2023/2024 a zpozornět by měli všichni, kteří letos podávají přihlášku na střední školu,“ připomíná krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a doplňuje, že konkrétně jde o nové obory Mechanizace a služby a Dopravní prostředky na Hotelové škole Světlá a Střední škole řemesel ve Velkém Meziříčí, Předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu a SOŠ v Telči a jeden obor v Bystřici nad Pernštejnem a také ve Žďáře nad Sázavou.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Život se musí žít - studentský projekt se zajímavými hosty v novoměstské galerii
  Studentský projekt se zajímavými hosty nazvaný Život se musí žít se bude konat v sobotu 28. ledna od 9 do 15.30 hodin v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Infocentra v Dukovanech a Dalešicích vloni přivítala přes 45 tisíc návštěvníků a dalších 10 tisíc provedly průvodkyně virtuálně
  Informační centra Skupiny ČEZ navštívilo v roce 2022 rekordních 247 250 lidí, a to reálně i virtuálně. Dukovanské Informační centrum i přes covidová omezení v prvních dvou měsících roku přivítalo 36 457 návštěvníků. Od listopadu měli návštěvníci infocentra jedinečnou možnost prohlédnout si provoz elektrárny prostřednictvím virtuálních brýlí. Dalších 10 584 návštěvníků z celé České republiky využilo příležitost prohlédnout si Jadernou elektrárnu Dukovany virtuálně z domova.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Výprava do Mexika s Katarínou Ruschkovou PodpoVRCHem
  Tradiční povídaní PodpoVRCHem v areálu zoologické zahrady v Jihlavě se bude konat ve čtvrtek 2. února v 17 hodin. Tentokrát se zájemci podívají do Mexika, kterým je "provede" Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Ženě zakázal soud Jihlavu, nařízení porušila
  Mladou ženu, která porušila soudem nařízený zákaz pobytu, odhalili strážníci na městském nádraží v Jihlavě ve skupince osob s nezvyklým chováním. V úterý 24. ledna po desáté hodině večerní, při běžné kontrole Městského nádraží v Jihlavě, upoutala pozornost hlídky skupinka osob nervózně si prohlížející strážníky.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Hrad Kámen se na jaře otevře návštěvníkům, opravy jej zavřou až po prázdninách
  Hrad Kámen na Pelhřimovsku se oproti plánům otevře veřejnosti ještě na letošní turistickou sezonu. Původně měl kvůli připravované rekonstrukci zůstat už zavřený. Zahájení generální rekonstrukce objektu i prací na nových expozicích je odsunuté na září. Hradem, který je ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov, budou moci návštěvníci projít ještě do srpna. Letošní 50. sezóna je jubilejní od poslední rozsáhlé rekonstrukce v druhé polovině minulého století.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Z policejního deníku: krádež auta; zloděj si vytáhl z cizího batohu mobil
  Neznámý zloděj ukradl v dopoledních hodinách středy 25. ledna na ulici Na Rybníčku v Humpolci na Pelhřimovsku zaparkované a uzamčené osobní auto Škoda Octavia, ve kterém bylo drobné nářadí a jiné věci. Škoda je přes padesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, případ prověřují, po pachateli, ukradeném autě a věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno ve čtvrtek 26.1.2023 :
  Pelhřimovská nemocnice povolila návštěvy, a to pouze ve středu a v neděli
  Návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnici v Pelhřimově budou od pátku 27. ledna povoleny. Návštěvní doba je stanovena pouze na středu a neděli od 15 do 17 hodin. Uvedla to mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Kamion řídil na dálnici D1 opilý řidič, nadýchal přes dvě promile, skončil na záchytce
  Silně podnapilý řidič usedl za volant speciální jízdní soupravy a vydal se s ní na cestu po dálnici D1. Řidiči v době jízdy kolovalo v krvi přes dvě promile alkoholu. Svým jednáním tak mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Poté, co ho zastavili policisté z Dálničního oddělení Velký Beranov, nadýchal přes dvě promile, skončil na protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Pomozte táborské zoo zachránit kozlíky vymírajícího českého plemene
  Udělat dobrý skutek a zachránit život nevinného tvora může každý z nás. ZOO Tábor dlouhodobě bojuje proti zbytečnému zabíjení jakýchkoliv zvířat. Pokud ji chcete v tomto boji podpořit, máte nyní možnost. V těchto dnech se bude bojovat o život dalších kozlíků, kteří se mají v nejbližší době narodit na mléčných farmách. Protože ale samci nedávají mléko, jsou krátce po narození usmrceni a putují do kafilerie. Táborská zoologická zahrada je chce tohoto osudu ušetřit. Už loni zachránila pětadvacet kozlíků, o více se bohužel postarat z kapacitních důvodů nedokáže. Apeluje proto na své příznivce a milovníky zvířat, kteří by si nechtěné kozlíky chtěli vzít k sobě a tím je zachránit před jistou smrtí. Ráda takovým lidem zprostředkuje předání zvířat. Stačí se ozvat na telefonní číslo 233 372 021 nebo na mail sekretariat@zootabor.eu.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Z policejního deníku: vandal rozbil skleněné dveře; policisté dopadli recidivistu, který se v Jihlavě vloupal do aut
  Neznámý vandal rozbil v době od večerních hodin pondělí 23. ledna do ranních hodin následujícího dne na ulici Nové Město ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vnější dvojsklo na dveřích, čímž způsobil majiteli škodu kolem pěti tisíc korun. Přivolaní policisté případ zadokumentovali jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Dárci krve se na transfuzní stanici v Havlíčkově Brodě cítí jako v kavárničce
  Dárci krve se na transfúzní stanici v nemocnici v Havlíčkově Brodě cítí jako v kavárničce. Nové posezení s dekoracemi, moderní vybavení do kuchyňky, kde se dárci občerstvují, je malou odměnou za darování krve. Prostor byl i stavebně upraven. Celková investice se vyšplhala na 200 tisíc korun. Uvedla to mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Černo.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Lyžníci na historických lyžích a v dobových kostýmech se v sobotu vydají na osmikilometrovou trasu z Polničky do Radostína
  Již 17. ročník mnoha legendami opředený závod na historických ski v dobových kostýmech se bude konat v sobotu 28. ledna. Sraz účastníků je ve 14 hodin u Salon expres Vagónu v Polničce na Žďársku.
 • Vydáno ve středu 25.1.2023 :
  Přednáška o komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém v jihlavském muzeu
  Přednáška v podání profesora PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., s názvem Antonín Zápotocký - muž čtyř životů (1884-1957) se uskuteční v muzejním Malovaném sále na Masarykově náměstí v Jihlavě v úterý 31. ledna od 17 hodin.
Další články vydané ve dnech 13. 1. 2023 - 28. 1. 2023:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2023) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...