Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2024), vychází již 10111 dnů

Dnes je pondělí 17. červen
(4. červen církevního kalendáře iuliánského)
• 2024 rok křesťanského letopočtu
• 7513 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 17. 6.:
Čtvrtek po neděli třetí po Svatém Duchu Sv.Řehoře Barbadici, biskupa a vyznavače
 • 12.9.2023:
  Cesta jihlavské vody aneb olej ani knedlík do záchodu nepatří
  V roce 2020 město po dlouholetém sporu o vlastnictví nabylo vodohospodářskou infrastrukturu a předalo ji do správy nové divizi Služeb města Jihlavy (SMJ). O plánování kompletní obnovy, kontrolu technického stavu, ale i komunikaci s obyvateli či samotnými Službami se však stále stará město, a to prostřednictvím odboru technických služeb (OTS). Ten musí mimo jiné zajistit i správné čištění odpadní vody, tedy po dlouhé době nečinnosti opravit, modernizovat či dokonce postavit nové čistírny odpadních vod (ČOV).
  Po stopách šedé vody jsme se vydali s vedoucí vodohospodářského oddělení OTS Ladislavou Kružíkovou a technologem pitné a odpadní vody SMJ Tomášem Brabencem. Zodpovědnými odborníky, kteří práci se základním zemským živlem berou s respektem, nadšením, ale i jako velkou společenskou zodpovědnost.

  „Lidé co nevidí, netrápí. Ale voda je jeden velký koloběh, takže na tom, co vylejí do záchodu, opravdu záleží, protože třeba celý knedlík, netkaná tkanina nebo olej pak narušují chod čistírny, která se vodu snaží vrátit do přírody v tom nejlepším stavu. Odtud se totiž zase vrací zpět do kohoutků s pitnou vodou,“ uvedla Kružíková.

  „Tři věci, se kterými si příroda neporadí, jsou těžké kovy, farmaka a mikroplasty. Co s tím dělat, se už dlouho globálně řeší. Ale začít se stejně bude muset u jednotlivců, protože to, co my na čistírnách pustíme do řeky, je pořád ta stejná voda, která je domovem i pro jiné tvory. Voda, kterou pak sami pijeme,“ doplnil Brabenec.

  V Jihlavě je ČOV celkem pět. Ta největší v Hruškových Dvorech pojme celé město a je k ní připojeno přibližně 50 tisíc lidí, její ekvivalentní objem ale dosahuje přes 90 tisíc obyvatel. A pak jsou tu menší v místních částech – na každou je napojeno 50 až sto lidí, ale obsloužily by i 300 ekvivalentních obyvatel. Takové jsou ve Vysoké, v Henčově, nedávno byla zkolaudována jedna v Herolticích a v současné době probíhá stavba další v Kosově.

  Velká ČOVka

  Provoz ČOV v Hruškových Dvorech byl zahájen 15. prosince 1969. Odpadní voda je velmi agresivní, a tak časem došlo k opotřebování jednotlivých částí. Město se tedy v době rozvoje a zpřísnění legislativních předpisů v letech 2004–2006 rozhodlo k velké rekonstrukci a přístavbě dalších technologií. Od té doby k větší investici nedošlo, tedy až do letošního roku.

  Postup čištění odpadní vody v ČOV připomíná kouzelné míchání lektvarů. Magii zde ale nenajdete, všechno to jsou přirozené procesy a správně namasírované mikroorganismy (tzv. aktivovaný kal) usměrněné přesnou technologií. Nejprve se z vody pomocí lapáků odstraní písek a štěrk. Největší nečistoty, jako jsou třeba zbytky jídla, větvě nebo hygienické potřeby pak odstraní tzv. česle. Na konci tohoto mechanického čištění se poslední nerozpuštěné nečistoty nechají usadit v jedné z venkovních nádrží, které pak ze dna i z hladiny odstraní pojezdový můstek. Pak už voda míří do dalších nádrží, kde začne fáze biologického čištění.

  Zde jsou do práce povolány zmíněné mikroorganismy. Ty nejprve dostanou bublinkovou lázeň, která je vyhladoví a ty se pak v dalších nádržích s chutí pustí do přeměny složitých znečišťujících látek na oxid uhličitý, plynný dusík a vodu. V posledních dvou bazénech se mikroorganismy ze dna a z hladiny vody opět odstraní a jsou navráceny zase na začátek čistírny na další „šichtu“.

  „Mimochodem při provzdušňování se začne voda chovat spíše jako vzduch a pokud by někdo do této osm metrů hluboké nádrže spadl, tak zůstane u dna a utopí se,“ prozradil Brabenec. Jenže právě tyto tzv. elementy a dmychadla, které by do vody měly pouštět ty správně velké bubliny, jsou již zastaralé.

  Zastupitelé proto v letošním roce schválili investici 27 milionů korun do jejich výměny. Nová turbodmychadla mají být energeticky šetrnější, přesnější a výkonnější. „Částky, ve kterých se pohybují technologie na zpracování vody, jsou ale vysoké. Pro představu jenom vyčištění jedné z těchto nádrží stojí půl milionu. A energie jenom tady na hlavní ČOVce nás měsíčně stojí více než půl milionu korun,“ doplnil Brabenec.

  Nutná energetická soběstačnost

  ČOV jsou ale díky zpracování kalu dobrým zdrojem bioplynu, což může dopomoci k jejich vlastní energetické nezávislosti. Navíc by mohl být dostatečně vyčištěný kal, který je plný fosforu a dusíku, rovnou z čistírny využíván jako zemědělské hnojivo.

  Jihlava je na tuto budoucnost částečně připravena. Druhá polovina areálu čistírny se totiž skládá z kalového hospodářství. „Ve vyhnívacích nádržích je kal podroben tzv. vyhnívacímu procesu, díky kterému pak není mikrobiologicky závadný. Při tomto procesu navíc vzniká bioplyn, který pak jímáme a vytápíme jím vyhnívací nádrže, případně i administrativní budovu čistírny,“ vysvětlil technolog.

  Vyhnívací proces ale na dokonalé vyčištění kalu či energetickou nezávislost jihlavské čistírny nestačí. Kal musí prozatím odstraňovat likvidační firma, která jej právě pro využití v zemědělství dále zpracovává. K energetické soběstačnosti a dokonalému zpracování kalu ale pomalu míří i evropská legislativa.

  ČOV nad 100 tisíc ekvivalentních obyvatel by měly být energeticky soběstačné již v letech 2035–2040. Menší čistírny, mezi které patří i ta jihlavská, to budou mít za povinnost také, avšak později.

  Malebné ČOV v místních částech

  ČOV v místních částech vypadají diametrálně jinak, než ta velká v Hruškových Dvorech. Jsou stavěné šetrně ke svému okolí, takže to jsou nenápadné chatičky či domečky někde u rybníka či na břehu potoka. A místo šesti bazénu obsahují jen jeden, přesto je zdejší proces čištění vody podobný té velké.

  O prázdninách byla zkolaudována čistírna v Herolticích a příští rok v dubnu se dokončí stavba ČOV v Kosově. Dále jsou malé čistírny ve Vysoké a v Henčově, která zde stojí již od roku 2019 – dřevěná chatička ve srázu nad potokem. „Tato je nejlépe odvětrávaná. Dřevěné stavby se na ČOVky hodí, protože dýchají, ale musí být dál od obytné části, protože odpadní voda, která se schraňuje na začátku procesu, zapáchá,“ přiznal technolog.

  Heroltická ČOV je právě kvůli eliminaci zápachu zděná. Stojí totiž nad zdejším rybníkem, který je blízko obytné oblasti. Pracovníci sem tedy musí jednou za čas přijet vyvětrat. „Když jsem nastoupila, tak byl můj první úkol dokončit stavbu ČOV v Herolticích a musím říct, že to byla velká škola. Nikdo na ní ještě nebyl připojen, a tak měla tendenci zamrzat. Jezdila jsme tam každé ráno a každý večer vše zapínat a vypínat a dýchat na přístroje, aby tam ta voda nezamrzala,“ prozradila s úsměvem vodohospodářská vedoucí.

  Kosovská čistírna, která se dokončí v dubnu, bude opět dřevěná. Stojí totiž v malebné krajině na okraji louky. ČOV ve Vysoké naopak nemá žádnou budovu, je to jen poklop v zemi, ze kterého vede voda do dočišťovací nádrže a pak do potoka. „Údržba je kvůli tomu ale náročnější, protože je nutné sem pravidelně jezdit s autem, které ji musí opláchnout,“ přiblížil technolog.

  Společně s čistírnami v místních částech vznikají také nové oddílné kanalizace. Ty stávající, které jsou většinou potřeba opravit, město zanechá pouze pro dešťovou vodu, která nadále bez čištění stéká do spodnějších toků. Vytvoří ale také druhou kanalizační cestu pro odpadní vodu, která vede od přípojek u domů do nové čistírny. To vše se vždy snaží sladit s opravami silnic a chodníků.

  Jeden takový zásah do infrastruktury v místní části stojí přibližně 40 až 60 milionů. Město získalo dotační podporu až poslední čistírnu stavěnou v Kosově. Od vzniku OTS v roce 2021 bylo tedy pouze do těch menších čistíren v místních částech investováno téměř 100 milionů.

  ČOV bez lidí nefungují

  Údržba a chod menších ČOV je logicky dražší než té velkokapacitní. Malé ČOV nemají stálé pracovníky, přesto je nutné je udržovat, tedy odvážet velké nečistoty na skládku či nádrže omývat. Navíc jsou v nich více znát nárazové nátoky – tedy ranní a večerní hygiena místních. Přesto i ty malé mají velice důležitou funkci a proto je nutné, aby obyvatelé nejen místních částí spolupracovali a k čistírnám se připojovali. Navíc pokud k takové čistírně není připojen dostatečný počet lidí, tak nefunguje správně a provoz se opět prodraží.

  „Chápu, že lidé v místních částech nechtějí, aby do jejich života město zasahovalo. Jenže v dnešní době se používají silnější saponáty i farmaka a vůbec je pro přírodu náročnější zpracovávat lidský odpad v takové intenzitě a objemu. ČOV mají přírodě pomoci a udržet ji, právě i s ohledem na obyvatele, stále zdravou a krásnou,“ doplnila Kružíková.

  Například v Kosově již před několika týdny pracovníci OTS roznesli do schránek informační letáky, přestože čistírna bude hotová až březnu příštího roku. „Obyvatelé se na připojení mohou připravit, na letáku jsou nejen odkazy na různé důležité dokumenty, ale hlavně také telefonní čísla na kolegy od nás i ze Služeb, kteří jim vše vysvětlí a se vším pomohou,“ vysvětlila vedoucí.

  Co do odpadu nepatří?

  „Česle v jedné čistírně nedávno zachytila například celý knedlík či velký kus netkané textilie. Někdy se člověk podiví, co všechno lidé dokáží spláchnout do záchodu. Největším problémem ale stále zůstávají dámské hygienické potřeby a olej z kuchyně, které do odpadu rozhodně nepatří,“ dokončila Kružíková.

  Olej a jedlé tuky patří do šedých kontejnerů, které jsou rozmístěny po městě, případně do jednoho ze sběrných dvorů. Použité hygienické potřeby pak do směsného odpadu. Mapu kontejnerů a další informace o odpadech najdete na stránkách jihlava.cz/odpady.

  Foto:
  horní obrázek: Jeden z bazénů, ze kterého se sbírá kal. Ten je poté využíván ve vyhnívací nádrži, která je na fotce vidět nalevo za bazénem. V nádrži se se bioplyn mění na energii, která samotné nádrže, případně i administrativní budovu čistírny vytápí.

  dolní obrázek: Tomáš Brabenec s kolegyní z odboru technických služeb Ing. Ladislavou Kružíkovou prohlížejí provzdušňovací nádrž na ČOV Hruškovy Dvory. Kvůli vysokému obsahu kyslíku by člověk při pádu do tohoto osm metrů hlubokého bazénu zůstal u dna a nevyplaval na hladinu
  Aneta HRDLIČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 17:49 hodin:
  Výstava věnovaná svatojánským bylinkám a zvykům v havlíčkobrodském muzeu
  Výstava s titulem Svatojánské bylinky bude v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě zahájena ve čtvrtek 20. června. Expozici bylinkářská procházka v ekocentru Chaloupky v Horní Krupé v úterý 25. června od 16 do 17 hodin.
 • Vydáno v neděli 16.6.2024 :
  Akrobatické létání, historické letouny, muzika, soutěže i divadlo - to vše nabídne Airshow a dětský den v Chotěboři
  Tradiční letecká přehlídka Airshow spojená s dětským dnem v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, nabídne nezapomenutelný zážitek celým rodinám. Zábava pro skalní fanoušky leteckého sportu začne již 19. června soutěží v akrobatickém létání a vyvrcholí 22. června, kdy se plynule přejde v dětský den a hlavní leteckou show - Airshow Chotěboř 2024.
 • Vydáno v neděli 16.6.2024 :
  Na křižovatce ulic Brněnská – Okružní naproti supermarketu Tesco v Jihlavě budou v úterý 18. června od 11 hodin vypnuté semafory, dopravu budou řídit soutěžící policisté
  Dopravní policisté z Vysočiny v úterý 18. června změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů. Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
 • Vydáno v neděli 16.6.2024 :
  Třebíčská nemocnice hodlá pořídit sstém pro centrální míchání dialyzačního roztoku a inkubátor pro nedonošená miminka
  Systém pro centrální míchání dialyzačního roztoku, drobné stavební úpravy prostor dialyzačního střediska a inkubátor pro novorozence, který sám reguluje teplotu podle potřeby hodlá v letošním roce pořídit nemocnice v Třebíči. Uvedla to mluvčí nemocnice Jitka Mácová.
 • Vydáno v neděli 16.6.2024 :
  Z policejního deníku: zloděj poškodil stánek, dovnitř se stejně nedostal; muž házel do oken kamení a poškodil auto
  Neznámý zloděj se v době od poloviny května do ranních hodin soboty 15. června v ulici Na Dolech v Jihlavě pokusil dveřmi vloupat do stánku. Přestože poškodil zámek a dřevěné obložení a dřevěná prkna zadní strany stánku, se do objektu nakonec nedostal. I tak napáchal škodu asi třicet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Zabavené chladnomilné šelmy naleznou dočasný azyl v Táboře. Zoo otevřela unikátní záchranné centrum
  Bazén na ochlazení, vyvýšená palanda pro lepší výhled či statné kmeny pro nezbytnou manikúru. Jako někde na dovolené si budou připadat chladnomilné šelmy, které původním majitelům zabaví stát. Skončí totiž v unikátním Záchranném centru CITES pro chladnomilné šelmy, která dnes za účasti vedení Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR, Krajské veterinární správy a města Tábora otevřela táborská zoologická zahrada. Vybudování centra financoval Státní fond životního prostředí ČR.
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Po nárazu do stromu na silnici mezi Kamenicí a Pavlínovem zemřel řidič osobního auta
  Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu 15. června krátce po půl desáté dopoledne na silnici mezi Kamenicí a Pavlínovem na Jihlavsku.
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Ze zámku ve Velkém Meziříčí: hrací skříňky a přístroje
  Flašinetáře známe už jen z filmů, pohádek či historických slavností, v minulosti ale obcházeli poutě a tržiště, k vidění byli i v ulicích měst. Často se jednalo o vysloužilé vojáky či invalidy, kteří si jiným způsobem vydělávat nemohli. Flašinet ovšem není jediným hracím strojkem, který můžeme v muzejních sbírkách najít. Hudba se v minulosti linula z nejrůznějších zařízení, ať už se jednalo o mechanické kolovrátky, modernější fonograf či nám dobře známý gramofon.
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Barokní socha svatého Václava stojí v Kotlářské ulici v Třebíči
  Barokní socha svatého Václava z mušlového vápence stojí v nově vytvořeném zeleném prostoru v Kotlářské ulici u Karlova náměstí v Třebíči.
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Lidé mohou posílat peníze na účet a pomoci tak obětem požáru, který vzplál v domě v Novodvorské ulici v Třebíči
  Veřejnou sbírku pro obyvatele panelového domu v Novodvorské ulici v Třebíči, jejichž byty poničil požár v neděli 9. června, vyhlásila třebíčská radnice. První odhad škody je osm milionů korun. Při požáru bylo evakuováno 21 osob, tři lidé utrpěli zranění. Až do 15. července mohou lidé zasílat finanční pomoc na účet: 131-2621970287/0100
 • Vydáno v sobotu 15.6.2024 :
  Táborská zoo odchovala další dvě zubří mláďata. Jména jim opět vybere veřejnost, šťastlivci zubry osobně nakrmí
  Třináct. Pro někoho symbol smůly, pro jiné číslo štěstí. K té druhé skupině se nyní řadí i ošetřovatelé z táborské zoologické zahrady. Přesně tolik mláďat zubra evropského tam totiž už odchovali. K předchozím jedenácti zubřím mláďatům přibyly hned dvě samice. Jejich jména opět vyberou příznivci zoo na facebookovém profilu, největší šťastlivci zubry 22. června během oslav 9. narozenin zoo osobně nakrmí.
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Třináctiletá samice levharta perského porodila první mládě, samička se má čile k světu
  Třináctiletá samice ohroženého levharta perského v zoologické zahradě v Jihlavě v porodila své první mládě. Tento vzácný přírůstek je významným krokem v globálních snahách o zachování ohroženého druhu, jehož populace ve volné přírodě klesá kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nedostatku kořisti. Uvedla to mluvčí jihlavské zoologické zahrady Simona Kubíčková
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Z policejního deníku: zloděj se vloupal do domu, škoda je 30 tisíc; řidič pod vlivem drog a bez řidičáku z místa dopravní nehody utekl
  Přes několik uzamčených dveří se v době od pondělí 10. června do odpoledních hodin čtvrtka v obci Dobrá Voda na Pelhřimovsku vloupal do domu neznámý zloděj. Přestože nic neukradl, napáchal škodu třicet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Uplynulo čtyřicet let od úmrtí architekta Bedřicha Rozehnala, projektoval nemocnici v Novém Městě na Moravě. Do zdravotnických staveb vnesl světlo, vzduch
  Od úmrtí architekta prof. Bedřicha Rozehnala uplynulo 11. června čtyřicet let. Jaké je ale jeho spojení s Novým Městem na Moravě? Bedřich Rozehnal se narodil 2. června 1902 v Třebětíně a v letech 1922–1931 studoval architekturu na České vysoké škole technické v Brně. Do dějin vstoupil především jako architekt zdravotnických staveb. Jedním z jeho projektů byla i nemocnice v Novém Městě na Moravě.
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Volně pobíhající psi na okraji Jihlavy směrem na Pístov ohrožují hnízdící čejky chocholaté
  Na jihozápadním okraji Jihlavy ve směru na Pístov v polích hnízdí čejky chocholaté. Obvykle tyto ptáky hnízdící na zemi ohrožují zemědělské práce, v tomto případě však volně pobíhající psi z okraje krajského města. Lokalita se vyznačuje dvěma velkými mokřinami v polích, které jsou pro čejky ideálním místem pro stavbu hnízd a vyvádění mláďat. Na rozdíl od jiných oblastí tady čejky neohrožují zemědělské práce, protože tyto činnosti v zamokřených místech zpravidla neprobíhají. Tento specifický biotop tedy poskytuje čejkám relativní bezpečí, což dokazuje i fakt, že jen v letošní roce ornitologové našli sedm hnízd a z většiny z nich se mláďata vylíhla, což je skvělá zpráva.
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Speciální kontrola se zaměřila na měření emisí. Při zjištění závady u vozidla omezili technickou způsobilost na dobu třiceti dnů
  Policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve spolupráci s techniky Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu se v rámci dopravně bezpečnostní akce ve čtvrtek 13. června zaměřili v Jihlavě na kontroly vozidel a prováděli u nich měření emisí výfukových plynů. Cílem této akce je příznivě ovlivnit stav a množství tvorby škodlivých emisí produkovaných výfukovými plyny spalovacích motorů motorových vozidel, které nesplňují příslušné normy a zároveň musí být úplné, nepoškozené a funkční.
 • Vydáno v pátek 14.6.2024 :
  Důvěřivá prodavačka z Jihlavska odběhla muži pro vodu, přišla o třicet tisíc. Policisté zloděje z Mostecka dopadli
  Muž z Mostecka si zřejmě myslel, že když se dopustí krádeže daleko od svého bydliště, bude těžké ho vypátrat. Autem přijel na Jihlavsko, kde podvedl náhodnou ženu v prodejně, zneužil její vstřícné reakce a z obchodu si nepozorovaně odnesl téměř třicet tisíc korun. Jihlavští kriminalisté ale na objasnění krádeže a vypátrání čtyřiapadesátiletého muže nepotřebovali ani dva týdny. Muž je podezřelý ze dvou trestných činů, kromě krádeže má totiž uložený zákaz řízení. Z policejní cely putoval následně přímo do věznice.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.6.2024 :
  Eliška Přemyslovna se vrátí do Jemnice, začne slavnost Barchan
  Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice na Třebíčsku a vyvěšení praporu Barchan zahájí v pátek 15. června v 17.30 hodin slavnosti Barchan. Po celý víkend budou k dispozici městské mázhausy a historické krčmy, vystoupí vystoupení fakíři, chybět nebude ani ohňová show, koncerty a zábavy.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.6.2024 :
  XXI. ročník Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů Pacovský okruh se koná u příležitosti 120. výročí založení mezinárodní motocyklové federace FIM
  Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů, jenž připomíná uspořádání prvního motocyklového závodu na území Čech v roce 1906, se bude konat v sobotu 15. června v Pacově na Pelhřimovsku. Start je v jednu hodinu odpoledne na horním zámeckém nádvoří. Okruh je dlouhý 31 kilometrů. Rallye má tři časové kontroly a čtyři zvláštní zkoušky.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.6.2024 :
  Domácí hospic Bárka zakoupil nový automobil z peněz získaných z benefičních akcí
  V rámci Vzpomínkového setkání, které pořádala Bárka v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě, byli ochotníky z Rantířova před veřejností, symbolicky předány klíčky od automobilu Kia Stonic. Ten byl zakoupen z výtěžku benefičních divadelních vystoupení, které amatérští herci na konci dubna odehráli v DKO Jihlava. Nový vůz je větší než standardní auta využívané pracovníky hospice a umožňuje dopravu nejen základního vybavení, ale i rozměrnějších diagnostických přístrojů.
Další články vydané ve dnech 2. 6. 2024 - 17. 6. 2024:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2024) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...