Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2023), vychází již 9854 dnů

Dnes je úterý 3. říjen
(20. září církevního kalendáře iuliánského)
• 2023 rok křesťanského letopočtu
• 7512 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 3. 10.:
Růžencová slavnost Sv. Terezie Ježíškovy, panny
Mč. Eulampios a Eulampie; sbor ctihodných optinských starců: Lva, Makárije, Ambrosije, Mojžíše, Antonije, Ilariona, Isakije, Anatolije a dal.; 26 ct. mč. zografských
 • 12.9.2023:
  Cesta jihlavské vody aneb olej ani knedlík do záchodu nepatří
  V roce 2020 město po dlouholetém sporu o vlastnictví nabylo vodohospodářskou infrastrukturu a předalo ji do správy nové divizi Služeb města Jihlavy (SMJ). O plánování kompletní obnovy, kontrolu technického stavu, ale i komunikaci s obyvateli či samotnými Službami se však stále stará město, a to prostřednictvím odboru technických služeb (OTS). Ten musí mimo jiné zajistit i správné čištění odpadní vody, tedy po dlouhé době nečinnosti opravit, modernizovat či dokonce postavit nové čistírny odpadních vod (ČOV).
  Po stopách šedé vody jsme se vydali s vedoucí vodohospodářského oddělení OTS Ladislavou Kružíkovou a technologem pitné a odpadní vody SMJ Tomášem Brabencem. Zodpovědnými odborníky, kteří práci se základním zemským živlem berou s respektem, nadšením, ale i jako velkou společenskou zodpovědnost.

  „Lidé co nevidí, netrápí. Ale voda je jeden velký koloběh, takže na tom, co vylejí do záchodu, opravdu záleží, protože třeba celý knedlík, netkaná tkanina nebo olej pak narušují chod čistírny, která se vodu snaží vrátit do přírody v tom nejlepším stavu. Odtud se totiž zase vrací zpět do kohoutků s pitnou vodou,“ uvedla Kružíková.

  „Tři věci, se kterými si příroda neporadí, jsou těžké kovy, farmaka a mikroplasty. Co s tím dělat, se už dlouho globálně řeší. Ale začít se stejně bude muset u jednotlivců, protože to, co my na čistírnách pustíme do řeky, je pořád ta stejná voda, která je domovem i pro jiné tvory. Voda, kterou pak sami pijeme,“ doplnil Brabenec.

  V Jihlavě je ČOV celkem pět. Ta největší v Hruškových Dvorech pojme celé město a je k ní připojeno přibližně 50 tisíc lidí, její ekvivalentní objem ale dosahuje přes 90 tisíc obyvatel. A pak jsou tu menší v místních částech – na každou je napojeno 50 až sto lidí, ale obsloužily by i 300 ekvivalentních obyvatel. Takové jsou ve Vysoké, v Henčově, nedávno byla zkolaudována jedna v Herolticích a v současné době probíhá stavba další v Kosově.

  Velká ČOVka

  Provoz ČOV v Hruškových Dvorech byl zahájen 15. prosince 1969. Odpadní voda je velmi agresivní, a tak časem došlo k opotřebování jednotlivých částí. Město se tedy v době rozvoje a zpřísnění legislativních předpisů v letech 2004–2006 rozhodlo k velké rekonstrukci a přístavbě dalších technologií. Od té doby k větší investici nedošlo, tedy až do letošního roku.

  Postup čištění odpadní vody v ČOV připomíná kouzelné míchání lektvarů. Magii zde ale nenajdete, všechno to jsou přirozené procesy a správně namasírované mikroorganismy (tzv. aktivovaný kal) usměrněné přesnou technologií. Nejprve se z vody pomocí lapáků odstraní písek a štěrk. Největší nečistoty, jako jsou třeba zbytky jídla, větvě nebo hygienické potřeby pak odstraní tzv. česle. Na konci tohoto mechanického čištění se poslední nerozpuštěné nečistoty nechají usadit v jedné z venkovních nádrží, které pak ze dna i z hladiny odstraní pojezdový můstek. Pak už voda míří do dalších nádrží, kde začne fáze biologického čištění.

  Zde jsou do práce povolány zmíněné mikroorganismy. Ty nejprve dostanou bublinkovou lázeň, která je vyhladoví a ty se pak v dalších nádržích s chutí pustí do přeměny složitých znečišťujících látek na oxid uhličitý, plynný dusík a vodu. V posledních dvou bazénech se mikroorganismy ze dna a z hladiny vody opět odstraní a jsou navráceny zase na začátek čistírny na další „šichtu“.

  „Mimochodem při provzdušňování se začne voda chovat spíše jako vzduch a pokud by někdo do této osm metrů hluboké nádrže spadl, tak zůstane u dna a utopí se,“ prozradil Brabenec. Jenže právě tyto tzv. elementy a dmychadla, které by do vody měly pouštět ty správně velké bubliny, jsou již zastaralé.

  Zastupitelé proto v letošním roce schválili investici 27 milionů korun do jejich výměny. Nová turbodmychadla mají být energeticky šetrnější, přesnější a výkonnější. „Částky, ve kterých se pohybují technologie na zpracování vody, jsou ale vysoké. Pro představu jenom vyčištění jedné z těchto nádrží stojí půl milionu. A energie jenom tady na hlavní ČOVce nás měsíčně stojí více než půl milionu korun,“ doplnil Brabenec.

  Nutná energetická soběstačnost

  ČOV jsou ale díky zpracování kalu dobrým zdrojem bioplynu, což může dopomoci k jejich vlastní energetické nezávislosti. Navíc by mohl být dostatečně vyčištěný kal, který je plný fosforu a dusíku, rovnou z čistírny využíván jako zemědělské hnojivo.

  Jihlava je na tuto budoucnost částečně připravena. Druhá polovina areálu čistírny se totiž skládá z kalového hospodářství. „Ve vyhnívacích nádržích je kal podroben tzv. vyhnívacímu procesu, díky kterému pak není mikrobiologicky závadný. Při tomto procesu navíc vzniká bioplyn, který pak jímáme a vytápíme jím vyhnívací nádrže, případně i administrativní budovu čistírny,“ vysvětlil technolog.

  Vyhnívací proces ale na dokonalé vyčištění kalu či energetickou nezávislost jihlavské čistírny nestačí. Kal musí prozatím odstraňovat likvidační firma, která jej právě pro využití v zemědělství dále zpracovává. K energetické soběstačnosti a dokonalému zpracování kalu ale pomalu míří i evropská legislativa.

  ČOV nad 100 tisíc ekvivalentních obyvatel by měly být energeticky soběstačné již v letech 2035–2040. Menší čistírny, mezi které patří i ta jihlavská, to budou mít za povinnost také, avšak později.

  Malebné ČOV v místních částech

  ČOV v místních částech vypadají diametrálně jinak, než ta velká v Hruškových Dvorech. Jsou stavěné šetrně ke svému okolí, takže to jsou nenápadné chatičky či domečky někde u rybníka či na břehu potoka. A místo šesti bazénu obsahují jen jeden, přesto je zdejší proces čištění vody podobný té velké.

  O prázdninách byla zkolaudována čistírna v Herolticích a příští rok v dubnu se dokončí stavba ČOV v Kosově. Dále jsou malé čistírny ve Vysoké a v Henčově, která zde stojí již od roku 2019 – dřevěná chatička ve srázu nad potokem. „Tato je nejlépe odvětrávaná. Dřevěné stavby se na ČOVky hodí, protože dýchají, ale musí být dál od obytné části, protože odpadní voda, která se schraňuje na začátku procesu, zapáchá,“ přiznal technolog.

  Heroltická ČOV je právě kvůli eliminaci zápachu zděná. Stojí totiž nad zdejším rybníkem, který je blízko obytné oblasti. Pracovníci sem tedy musí jednou za čas přijet vyvětrat. „Když jsem nastoupila, tak byl můj první úkol dokončit stavbu ČOV v Herolticích a musím říct, že to byla velká škola. Nikdo na ní ještě nebyl připojen, a tak měla tendenci zamrzat. Jezdila jsme tam každé ráno a každý večer vše zapínat a vypínat a dýchat na přístroje, aby tam ta voda nezamrzala,“ prozradila s úsměvem vodohospodářská vedoucí.

  Kosovská čistírna, která se dokončí v dubnu, bude opět dřevěná. Stojí totiž v malebné krajině na okraji louky. ČOV ve Vysoké naopak nemá žádnou budovu, je to jen poklop v zemi, ze kterého vede voda do dočišťovací nádrže a pak do potoka. „Údržba je kvůli tomu ale náročnější, protože je nutné sem pravidelně jezdit s autem, které ji musí opláchnout,“ přiblížil technolog.

  Společně s čistírnami v místních částech vznikají také nové oddílné kanalizace. Ty stávající, které jsou většinou potřeba opravit, město zanechá pouze pro dešťovou vodu, která nadále bez čištění stéká do spodnějších toků. Vytvoří ale také druhou kanalizační cestu pro odpadní vodu, která vede od přípojek u domů do nové čistírny. To vše se vždy snaží sladit s opravami silnic a chodníků.

  Jeden takový zásah do infrastruktury v místní části stojí přibližně 40 až 60 milionů. Město získalo dotační podporu až poslední čistírnu stavěnou v Kosově. Od vzniku OTS v roce 2021 bylo tedy pouze do těch menších čistíren v místních částech investováno téměř 100 milionů.

  ČOV bez lidí nefungují

  Údržba a chod menších ČOV je logicky dražší než té velkokapacitní. Malé ČOV nemají stálé pracovníky, přesto je nutné je udržovat, tedy odvážet velké nečistoty na skládku či nádrže omývat. Navíc jsou v nich více znát nárazové nátoky – tedy ranní a večerní hygiena místních. Přesto i ty malé mají velice důležitou funkci a proto je nutné, aby obyvatelé nejen místních částí spolupracovali a k čistírnám se připojovali. Navíc pokud k takové čistírně není připojen dostatečný počet lidí, tak nefunguje správně a provoz se opět prodraží.

  „Chápu, že lidé v místních částech nechtějí, aby do jejich života město zasahovalo. Jenže v dnešní době se používají silnější saponáty i farmaka a vůbec je pro přírodu náročnější zpracovávat lidský odpad v takové intenzitě a objemu. ČOV mají přírodě pomoci a udržet ji, právě i s ohledem na obyvatele, stále zdravou a krásnou,“ doplnila Kružíková.

  Například v Kosově již před několika týdny pracovníci OTS roznesli do schránek informační letáky, přestože čistírna bude hotová až březnu příštího roku. „Obyvatelé se na připojení mohou připravit, na letáku jsou nejen odkazy na různé důležité dokumenty, ale hlavně také telefonní čísla na kolegy od nás i ze Služeb, kteří jim vše vysvětlí a se vším pomohou,“ vysvětlila vedoucí.

  Co do odpadu nepatří?

  „Česle v jedné čistírně nedávno zachytila například celý knedlík či velký kus netkané textilie. Někdy se člověk podiví, co všechno lidé dokáží spláchnout do záchodu. Největším problémem ale stále zůstávají dámské hygienické potřeby a olej z kuchyně, které do odpadu rozhodně nepatří,“ dokončila Kružíková.

  Olej a jedlé tuky patří do šedých kontejnerů, které jsou rozmístěny po městě, případně do jednoho ze sběrných dvorů. Použité hygienické potřeby pak do směsného odpadu. Mapu kontejnerů a další informace o odpadech najdete na stránkách jihlava.cz/odpady.

  Foto:
  horní obrázek: Jeden z bazénů, ze kterého se sbírá kal. Ten je poté využíván ve vyhnívací nádrži, která je na fotce vidět nalevo za bazénem. V nádrži se se bioplyn mění na energii, která samotné nádrže, případně i administrativní budovu čistírny vytápí.

  dolní obrázek: Tomáš Brabenec s kolegyní z odboru technických služeb Ing. Ladislavou Kružíkovou prohlížejí provzdušňovací nádrž na ČOV Hruškovy Dvory. Kvůli vysokému obsahu kyslíku by člověk při pádu do tohoto osm metrů hlubokého bazénu zůstal u dna a nevyplaval na hladinu
  Aneta HRDLIČKOVÁ
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Dálniční policisté pomohli cizinci, který zkolaboval v autě na dálnici D1 na Vysočině
  Skleněnou Plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za projeví odvahy a osobní statečnosti a kázeňskou odměnou ocenil v pondělí 2. října ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brigádní generál Mgr. Miloš Trojánek policistku a policistu z dálničního oddělení ve Velkém Beranově. Policistka pprap. Alena Frank a prap. Tomáš Vendl poskytli neodkladnou první pomoc mladému muži, který zkolaboval při cestě v osobním vozidle na dálnici D1. Společně s krajským policejním ředitelem jejich čin ocenili také plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie a vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov npor. Bc. Jiří Šoukal.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Výstava Spolek základ života mapuje historii německobrodských spolků na přelomu 19. a 20. století
  Vernisáží bude ve čtvrtek 5. října v 17 hodin v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě zahájena výstava s titulem Spolek základ života, jenž mapuje historii německobrodských spolků na přelomu 19. a 20. století. Před vernisáží zahraje dechová hudba pod vedením Zbyňka Paličky.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Knihovna v Havlíčkově Brodě nabízí v rámci Týdne knihoven výstavy, čtení i amnestii
  Začátek října patří knihovnám. Startuje v něm Týden knihoven, letos jeho již 27. ročník. Celostátní kampaň na podporu čtenářství tradičně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jeho cílem je nabídka klasických i méně obvyklých služeb, pořadů a aktivit všem věkovým i zájmovým skupinám návštěvníků a čtenářů.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Do jihlavské zoologické zahrady až do března pouze hlavním vchodem a vidět můžete mláďata lamy alpaky
  Sezónní vstup do zoologické zahrady v Jihlavě z lesoparku Heulos bude až do konce března 2024 uzavřen. Východ ze zoo směrem do Heulosu zůstává stále v provozu. Během uzavření pokladny nebude možné využívat ani boxy pro psy. Návštěvníci se tak do areálu zahrady dostanou pouze přes hlavní pokladnu.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Meteocentrum: Déšť s přesností na minuty a nekonečná předpověď počasí. Nový web přináší inovace v předpovědi
  Česká meteorologicko-technologická firma meteocentrum.cz se spuštěním nového webu přináší do České republiky nové produkty na poli předpovědí počasí. Díky vlastním předpovědním modelům s využitím umělé inteligence tak nově umí nabídnout předpověď srážek pro vybranou lokalitu po minutě, přehledné animované mapy nebo třeba nekonečnou předpověď v rámci dlouhodobého výhledu počasí.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Policisté hledají svědky nehody, která se stala u obce Habry na Havlíčkobrodsku
  Havlíčkobrodští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci v rámci šetření dopravní nehody, ke které došlo v neděli 1. října u obce Habry. Potřebují, aby se přihlásili případní svědci dopravní nehody nebo řidiči, kteří místem projížděli bezprostředně před nebo po nehodě a mohli by tak poskytnout důležité informace k okolnostem dopravní nehody.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Policisté hledají řidiče auta, který byl svědkem střetu cyklisty s dítětem v Pelhřimově
  Pelhřimovští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci v rámci šetření dopravní nehody, ke které došlo ve středu 20. září v Pelhřimově. Potřebují, aby se přihlásili případní řidiči nebo chodci, kteří byli svědky dopravní nehody. Šetřením bylo zjištěno, že v místě dopravní nehody zastavil řidič osobního auta, který s účastníky nehody krátce hovořil a mohl by tak poskytnout důležité informace k okolnostem dopravní nehody.
 • Vydáno v pondělí 2.10.2023 :
  Z policejního deníku: vloupání do garáže; opilá řidička bourala
  Do volně přístupné garáže v ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě se v době od pátku 8. září do odpoledních hodin pátku 29. září za užití násilí vloupal zloděj, odkud si odnesl hliníkový žebřík, stůl, police a jiné drobné nářadí. Krádeží způsobil pachatel škodu přibližně za patnáct tisíc korun. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, po pachateli a ukradených věcech pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v neděli 1.10.2023 :
  Exkurze do sadu Josefa Koněrzy ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě
  Na exkurzi do sadu ve Slavkovicích, místní části Nového Města na Moravě, se mohou vydat zájemci v neděli 8. října. Sraz je o půl třetí odpoledne u domu číslo 68 ve Slavkovicích. Sad je zajímavý tím, že jej na přelomu 19. a 20. století založil slovutný řídící učitel, překladatel, spisovatel, buditel, hasič a rovněž zakladatel Společnosti proti pití kořalky i autor spisu Pryč s kořalkou! Josef Koněrza.
 • Vydáno v neděli 1.10.2023 :
  Sbírka Koláč pro Barbotku pomůže nevyléčitelně nemocným na Žďársku
  Koláč pro hospic. Tak se jmenuje sbírka Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Ve středu 4. října 2023 se uskuteční již po jedenácté. V pěti městech okresu obdarují charitní dobrovolníci každého dárce, který vhodí do sbírkové kasičky peníze, voňavým sladkým koláčem. Do sbírky je možné přispívat i on-line platbou, a to až do konce října. Vybrané peníze pomohou nevyléčitelně nemocným pacientům Domácího hospice Barborka.
 • Vydáno v neděli 1.10.2023 :
  Přednáška Zvony na Vysočině v jihlavském muzeu přiblíží zvonový inventář na Havlíčkobrodsku, Jihlavsku a Žďársku
  Přednáška s titulem Zvony na Vysočině v podání Mgr. Petra Váchy se uskuteční ve čtvrtek 5. října v 17 hodin v Malovaném sále v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě. Na přednášce budou účastníci seznámeni se zvonovým inventářem v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Dokumentace zvonů a hodinových cimbálů byla zpracována v rámci výzkumného projektu Kampanologické památky Vysočiny v letech 2018 - 2022.
 • Vydáno v neděli 1.10.2023 :
  Z policejního deníku: vandal počmáral vlak; opilý řidič elektrokola boural
  Neznámý vandal posprejoval ve stanici Vlkov u Tišnova na Žďársku vlakovou soupravu v době od páté do osmé hodiny ranní v sobotu 30. září. Na soupravu nasprejoval nečitelné zeleno-černo-žluto-hnědé nápisy. Způsobil tak předběžně vyčíslenou škodu za padesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, případ prověřují a po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v sobotu 30.9.2023 :
  Zámek ve Světlé nad Sázavou chystá výstavu repliky českých korunovačních klenotů
  Mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, meče, středověkého žezla a jablka Karla IV. budou vystaveny na zámku ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku od 1. prosince.
 • Vydáno v sobotu 30.9.2023 :
  Ve Staré synagoze ve Velkém Meziříčí restaurátoři opravují malby ze 17. století
  Restaurátorské práce ve Staré synagoze ve Velkém Meziříčí pokračují obnovou sálu. Malby v něm pocházejí z konce 17. století. V loňském roce byla obnovena ženské galerie. Po odstranění nepůvodních výmaleb restaurátoři omítku nejprve zpevnili a posléze obnovili v původní kráse. Stará synagoga byla postavena v roce 1695, ale malba iluzivní architektury a nápisů byla provedena přibližně o sto let později.
 • Vydáno v sobotu 30.9.2023 :
  Přednáška Sto let Evangelické církve metodistické v Česku v jihlavském muzeu
  Přednáška s názvem Sto let Evangelické církve metodistické v Česku v podání prof. ThDr. Pavla Procházky, Ph.D., se bude konat ve středu 4. října od 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě.
 • Vydáno v pátek 29.9.2023 :
  Jeden z největších zvonů v republice, Zuzana v chrámu svatého Jakuba v Jihlavě, slaví jubileum
  Jeden z největších zvonů v republice – Zuzana, v chrámu svatého Jakuba Většího v Jihlavě slaví 460. výročí odlití zvonu. V pátek 29. září od 18 hodin se městem linul její hlas, v sobotu 30. září se pak v rámci tohoto výročí budou konat v rámci prohlídkového okruhu kostela za standardní vstupné mimořádné komentované prohlídky, které návštěvníky zavedou přímo ke zvonu, a to v časech mezi 9–12 a 13–17 hodinou.
 • Vydáno v pátek 29.9.2023 :
  Výstavba parkovacího domu v areálu nemocnice v Třebíči bude zahájena již v říjnu, během stavby tu ubude parkovacích míst
  Od října 2023 bude zahájena stavba parkovacího domu na místě současného parkoviště, které se nachází po pravé straně přední části areálu nemocnice v Třebíči. Dojde tak k významnému úbytku parkovacích míst v areálu nemocnice. Staveniště zabere kromě zmíněného parkoviště i další okolní prostory. K omezování parkování bude docházet postupně od října 2023 až k úplnému uzavření celého prostoru staveniště v prosinci 2023. V tomto období bude při přípravných pracích docházet k omezování průjezdnosti areálu především v okolí budovy M a staré prodejny.
 • Vydáno v pátek 29.9.2023 :
  V dodávce se tísnilo třiatřicet migrantů, její řidič, Bělorus, skončil ve vazbě
  Třiatřicetiletý státní příslušník Běloruska, který v dodávce VW Crafter převážel 33 migrantů, z toho jednu ženu a tři děti, skončil v pátek 29. září ve vazbě, do které jej poslal okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.. V přepravním prostoru se všichni tísnili v hrozivých a nelidských podmínkách.
 • Vydáno v pátek 29.9.2023 :
  Z policejního deníku: zloděj si odnesl z bytu šperky za osmdesát tisíc; krádež šperků, netobooku a dalších věcí z chaty
  Do bytu v bytovém domě na ulici Haškova ve Žďáře nad Sázavou se v době od úterý 26. září do dopoledních hodin včerejšího dne násilím vloupal zloděj a ukradl různé šperky. Pachatel svým jednáním způsobil škodu přes osmdesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, po zloději a ukradených špercích pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno ve čtvrtek 28.9.2023 :
  Havlíčkův dub u zámku v Proseči-Obořišti se uchází o titul Strom roku
  Dub letní, který se stal letošním jediným vysočinským finalistou ankety Strom roku, roste jako dominanta louky nad kaskádou vodních ploch v památkově chráněném zámeckém parku v Proseči-Obořišti na Pelhřimovsku. V zámku sídlí domov důchodců Proseč-Obořiště a Havlíčkův dub tak patří k jednomu z nejpůsobivějších solitérních stromů ve vlastnictví Kraje Vysočina. Stáří stromu je nejméně 300 let, některé prameny uvádí až 450 let, obvod kmene dubu je úctyhodných 650 centimetrů.
Další články vydané ve dnech 18. 9. 2023 - 3. 10. 2023:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2023) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...