Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2024), vychází již 10089 dnů

Dnes je sobota 25. květen
(12. květen církevního kalendáře iuliánského)
• 2024 rok křesťanského letopočtu
• 7513 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 25. 5.:
Úterý Svatodušní Sv. Řehoře VII., papeže a vyznavače
 • 10.5.2024:
  Nezaměstnanost na Vysočině klesla na 2,8 procenta a dohnala Prahu. Maminky si zaslouží lepší pracovní uplatnění
  Celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na Vysočině letos v dubnu klesl o celkem 799 lidí na 10 113. Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 8 269 a podíl nezaměstnaných klesl o 0,3 procentního bodu na 2,8 %. Vysočina je tak krajem s nejnižším podílem nezaměstnaných osob v Česku a dohnala v tomto kritériu dlouhodobě vedoucí Prahu. Webové stránky https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu nabízí stovky rekvalifikací a kurzů dostupných pro každého, včetně matek na rodičovské dovolené, kterým může další vzdělávání výrazně pomoci s návratem na pracovní trh.
  K 30. dubnu evidoval Úřad práce v Jihlavě celkem 10 113 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 799 lidí nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 645 lidí.

  „Zaměstnanost v našem kraji Vysočina pokračuje v pozitivním trendu poklesu nezaměstnanosti po vrcholu v zimních měsících. Všechny okresy našeho kraje jsou na tom v tomto ohledu lépe, než činí celorepublikový průměr. Pokles nezaměstnanosti je dán pokračujícím nástupem sezónních prací zejména v zemědělství a ve stavebnictví a tím, že lidé opět zahájili živosti přerušené na zimu. Daří se nám také neustále zvyšovat počet uchazečů o zaměstnání, pro které dokáže Úřad práce najít nové pracovní místo,“ pochvaluje si ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě Lenka Nováková. A připomíná, že druhou květnovou neděli se již tradičně slaví Svátek matek, tedy den, kdy vzdáváme hold maminkám a mateřství vůbec.

  „Ze strany žen se nejedná v rámci mateřství o lehký úkol, protože po ukončení rodičovské dovolené musí skloubit péči o rodinu s pracovními povinnostmi. Sama to znám, mám dvě malé děti. Proto je důležité, aby matky s malými dětmi měly přístup k podpoře a možnostem, které jim v nemalém rozsahu a se svými relevantními programy a službami nabízí i Úřad práce. Například v rámci Národních individuálních projektů při zařazení do projektů Nová etapa nebo Záruky pro mladé, které spolufinancuje Evropská unie, mohou být tyto ženy zařazeny do odpovídající rekvalifikace nebo do řady různých poradenství, popřípadě mohou být umístěny na vhodné dotované společensky účelné pracovní místo. Úřad práce se také snaží maminkám usnadňovat vstup a udržení se na trhu práce v případě, že se nemohou nechat z různých důvodů zaměstnat na plný pracovní úvazek,“, říká ředitelka Lenka Nováková. Úřad práce samozřejmě poskytuje rodičovský příspěvek pro matky s malými dětmi, kdy dávka je vyplácena až do 3 let věku dítěte nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč. Ředitelka Nováková přitom upozorňuje, že výše uvedený výčet je jen část celého portfolia služeb, které Úřad práce maminkám nabízí.

  V průběhu dubna bylo jako nezaměstnaní nově zaevidováno 1 365 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 51 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 140 osob více.

  Z evidence bylo během sledovaného měsíce vyřazeno celkem 2 164 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 174 osob více než v předchozím měsíci a o 51 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 904, tj. o 125 osob více než v předchozím měsíci a o 46 osob více než ve stejném měsíci minulého roku, 1 644 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 119 více než v předchozím měsíci a o 975 více než ve stejném období minulého roku, 51 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

  Všechny okresy Vysočiny lepší než celorepublikový průměr

  Nezaměstnanost se v dubnu snížila ve všech okresech našeho kraje, z toho nejvíce v okrese Třebíč, kde se propadla o 0,4 %, dále v okrese Žďár nad Sázavou, kde se snížila o 0,3 %, potom v okrese Jihlava, kde klesla o 0,2 %, a konečně v okresech Havlíčkův Brod a Pelhřimov, kde shodně klesla o 0,1 %.

  Podíl nezaměstnaných vyšší nebo stejný jako republikový průměr nevykázal v našem kraji ani jeden okres. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (2,0 %).

  Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 4. 2024 klesl o 0,3 % na 2,8 %. Zároveň podíl nezaměstnaných žen se proti minulému měsíci snížil o 0,1 % na 3,1 %, podíl nezaměstnaných mužů se zmenšil o 0,3 % na hodnotu 2,6 %.

  Ke konci dubna bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Jihlavě, 5 374 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,1 %. V evidenci bylo také 1 590 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

  Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 543 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 16 osob; ve srovnání s dubnem 2023 bylo na Krajské pobočce úřadu práce v Jihlavě evidováno o 15 absolventů škol více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,4 %.

  Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 668 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,3 % všech uchazečů vedených v evidenci.

  Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 04. 2024 klesl o 0,3 % na hodnotu 2,8 %.

  Kraj Vysočina evidoval k 30. 04. 2024 celkem 8 269 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 148 vyšší než v předchozím měsíci a o 268 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadala v průměru 1,2 uchazeče, v okresech nejvíce ve Žďáru nad Sázavou (2,8) a naopak nejméně v okrese Pelhřimov (0,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 463 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadaly 3,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 525, na jedno volné místo připadaly 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu 8 269 volných pracovních míst bylo 2 743 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 5 526 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

  V měsíci dubnu 2024 kopírovala situace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti trend z minulého měsíce, tedy uzavíraly se především dohody financované z operačního programu zaměstnanost plus.

  Pokud se zaměříme na dohody financované čistě s národních zdrojů, byly podány žádosti na společensky účelná pracovní místa zřízená za účelem samostatně výdělečné činnosti. Jedna žádost byla během měsíce uzavřena v oboru „chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) – střihačka psů“. Dále byla uzavřena dohoda na společensky účelné pracovní místo na pracovní pozici „pomocní pracovníci v zahradnictví“. Došlo k několika uznáním zaměstnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na dobu tří let i neurčitou.

  Společensky účelná pracovní místa byla uzavírána napříč projekty, které jsou spolufinancované Evropskou unií. V projektu Záruky pro mladé (určené pro lidi do 30 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní pozice „stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)“, „pomocní pracovníci v zahradnictví“, „uklízeči veřejných prostranství“ nebo „strojírenští technici projektanti, konstruktéři“. V projektu Nová etapa (pro lidi ve věku 30-54 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní místa „řidiči os. a malých dodávkových automobilů (kromě taxi a ř. ZDS)“, „uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních“, „ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních“ a „číšníci a servírky“. Díky projektu Věk není překážkou (pro lidi nad 55 let) se podařilo vytvořit pracovní místa na pozicích „pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu“, „pomocní pracovníci v rostlinné výrobě“, „ostatní uklízeči a pomocníci“, „úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví“ nebo „zahradníci a pěstitelé“. A neposlední řadě díky OZP projektu, který je určený pro zdravotně postižené, nastoupili uchazeči na pracovní pozice „realitní makléři“, „číšníci a servírky“, „uklízeči veřejných prostranství“ nebo „montážní dělníci ostatních výrobků“.

  Celostátní informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na:
  https://www.mpsv.cz/web/cz/m…
  Martin BUŠO
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno dnes v 21:09 hodin:
  Druhý výrobní blok v jaderné elektrárně v Dukovanech je odstaven, důvodem je údržba i výměna části paliva
  Druhý výrobní blok v jaderné elektrárně v Dukovanech byl v pátek 24. května odstaven kvůli pravidelné údržbě, kontrolám zařízení a výměně části paliva. Operátoři přesně v poledne začali snižovat výkon reaktoru a ve večerních hodinách přestal blok dodávat elektrickou energii do sítě. Zbývající tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.
 • Vydáno v sobotu 25.5.2024 :
  Francouzští výtvarníci přijedou do Telče, před zraky zájemců připraví výstavu
  Výtvarníci z Francie Véronique Durazzo a Didier Ducrocq nabídnou zájemcům v Telči od 10. června do 13. července expozici a otevřený ateliér. Na jejich pobyt ve městě UNESCO na Vysočině pak naváže výstava instalovaná v Hasičském domě s vernisáží 12. července, která bude propojená s oblíbeným koncertem lektorů při letošní výroční Music Academy Telč.
 • Vydáno v sobotu 25.5.2024 :
  V jihlavském muzeu pokřtí knihu Josef Alois Schumpeter: Ekonom a humanista z moravské Třeště
  Kniha s titulem Josef Alois Schumpeter: Ekonom a humanista z moravské Třeště bude představena v pondělí 27. května od 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny v Jihlavě. V rámci křtu knihy vystoupí její autoři Petr Jiříček, Milina Matulová a Přemysl Fučík.
 • Vydáno v sobotu 25.5.2024 :
  Slováci se propadli mezi barbarské státy. Umožní zabíjet chráněné medvědy, i když nikoho nenapadnou
  Uměle přiživovaná hysterie kolem medvědů hnědých na Slovensku dosáhla svého tragického vrcholu. Poslanci tento týden schválili zákon, který umožní zabíjet ohrožené a proto evropskou legislativou chráněné medvědy ještě před tím, než někoho napadnou. Stačí, když před tím na daném území vyhlásí mimořádnou situaci. Naši východní sousedé se tímto barbarským přístupem ke chráněným živočichům vrací mezi zaostalé státy.
 • Vydáno v sobotu 25.5.2024 :
  Kolama dolů - učme se přežít! Společná vyjížďka motorkářů společně s policisty z Pelhřimova do Jihlavy
  Společná vyjížďka motorkářů po silnicích Vysočiny, která se uskuteční v sobotu 1. června za doprovodu policistů na motocyklech v barvách Policie České republiky, má především preventivní charakter. Z dlouhodobých statistik dopravní nehodovosti v našem kraji vyplývá, že v případě dopravních nehod motocyklistů je ve dvou třetinách z nich viníkem řidič motocyklu. Sraz účastníků je v 10 hodin na parkovišti u zimního stadionu v Pelhřimově, vyjede se pak v 11 hodin.
 • Vydáno v pátek 24.5.2024 :
  Přírodní památky Vysočiny: Unikátní Rašeliniště Kaliště, kam jezdili botanici už před sto lety
  Na první pohled nenápadná, podmáčená louka nedaleko vlakové stanice Jihlávka na Počátecku, ukrývá opravdové poklady. Aktuálně na ní kvetou desítky vzácných prstnatců májových. Přírodní rezervaci tvoří rozsáhlý mokřadní komplex s prameništěm, který patří k nejvýznamnějším rašeliništním lokalitám tohoto typu na Vysočině. O to zajímavější je, že odborníci jej zkoumají už více než sto let a první zásahy k jeho ochraně se uskutečnily už na počátku osmdesátých let minulého století. Nedaleko se rozprostírá taktéž přírodní rezervace a evropsky významná lokalita V Lisovech.
 • Vydáno v pátek 24.5.2024 :
  Přijďte se o víkendu do táborské zoo rozloučit s oblíbeným makakem Vichrem. V úterý odcestuje do Španělska
  Poslední možnost vidět oblíbeného makaka jávského Vichra mají návštěvníci táborské zoologické zahrady tento víkend. V úterý 28. května totiž vyrazí na dalekou cestu až do Španělska, kde v tamním Parque Zoológico de Basabere nalezne nový domov.
 • Vydáno v pátek 24.5.2024 :
  Z policejního deníku: vandal poničil vstupní dveře, škoda je padesát tisíc; opilá agresivní žena skončila na záchytce
  Neznámý vandal poškodil v době od konce dubna do úterý 7. května poškodil vstupní dveře domu na Masarykově náměstí v Jihlavě, čímž způsobil přibližně škodu za padesát tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, případ prověřují a po pachateli pátrají. Uvedla to mluvčí policistů Michaela Lébrová.
 • Vydáno v pátek 24.5.2024 :
  V Jívoví vzplála střecha haly s prasaty, škoda je čtyři a půl milionu korun
  Plameny zachvátily v pátek 24. května v osm hodin ráno střechu haly s prasaty v Jívoví na Žďársku. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
 • Vydáno v pátek 24.5.2024 :
  Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí; policisté každoročně pátrají po stovkách ztracených dětí
  Na sobotu 25. května připadá mezinárodní den pohřešovaných dětí. Den je připomínkou pro všechny rodiče, kterým beze stopy zmizely jejich děti. Tento den je známý také jako „Pomněnkový den“ a do českého povědomí se poprvé zapsal v roce 2004. Ve světě si tento den připomínají již od roku 1983, kdy jej jako vzpomínkový označil tehdejší americký prezident Ronald Reagan. Prvotním impulsem k tomuto kroku byl 25. květen 1979, kdy se v americkém New Yorku ztratil při cestě do školy šestiletý chlapec. Jeho rodiče už chlapce nikdy neviděli…
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Chovatelé na Vysočině by si měli kvůli přítomnosti vlků lépe zabezpečovat hospodářská zvířata
  Vlci byli v novodobé historii poprvé na Vysočině zaznamenáni v roce 2016, vloni bylo potvrzeno narození dvou vlčat. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR průběžně informuje chovatele hospodářských zvířat o tom, jak stáda preventivně zabezpečovat, aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich napadení touto šelmou. Více než 95 procent potravy vlků sice tvoří přemnožená spárkatá zvěř, přesto ale může k útoku na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata dojít, protože pro vlky představují jednoduše dostupnou potravu.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Na rybníce Hastrman v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě si budou moci lidé zapůjčit šlapadla
  V parku Budoucnost na rybníce Hastrman v Havlíčkově Brodě budou mít milovníci koupání od poloviny června u mola k dispozici nově dvě čtyřmístná červeno-bílá šlapadla, která si budou moci zapůjčit za menší poplatek. Ten uhradí ve stánku sociálního podniku AveKave v Parku.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Náhrobek rodiny Kallabovy ve Velkém Meziříčí opraví akademický sochař Vlasta Douša z Nemotic
  Náhrobek rodiny Kallabovy na hřbitově na Moráni ve Velkém Meziříčí během léta zrestauruje akademický sochař Vlasta Douša z Nemotic. Práce si vyžádají částku 323 675 korun a dokončeny by měly být koncem září.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Zubři Tajfun a Tatranka z táborské zoo najdou nový domov v Srbsku
  Nejvýznamnější reintrodukční program táborské zoologické zahrady zdárně pokračuje. Už v pondělí 27. května odcestují do nového domova hned dva čtyřletí zubři evropští - Tajfun a Tatranka. O den později dorazí do národního parku Fruška Gora v Srbsku, kde rozšíří a geneticky obohatí tamní zubří stádo. ZOO Tábor v rámci návratu zubra evropského do přírodních rezervací v Česku i Evropě odchovala už jedenáct mláďat. Zatím poslední transport se uskutečnil loni na jaře, kdy tehdy tříletý Taran zamířil do vyhledávané francouzské zubří rezervace Réserve des bisons d'Europe u města Sainte-Eulalie.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Soutěž ve sprintu či spanilá jízda, zábava a program pro děti - to vše nabídne Traktoriáda Písečná zmole
  Traktoriáda 2024 se bude konat v neděli 26. května na motokrosové dráze Písečná zmole nedaleko Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Policisté hledají jednašedesátiletého muže pobývajícího v Jihlavě, používá zelené auto Opel Astra Caravan s polepem TAXI - stěhování
  Policisté pátrají po jednašedesátiletém Jiřím Pokorným, po kterém bylo v pondělí 20. května vyhlášeno celostátní pátrání jako po osobě pohřešované. Muž byl naposledy viděn svým známým ve čtvrtek 16. května časně ráno. Na schůzku, kterou měl domluvenou na stejný den večer, už ale nedorazil. Od té doby jej nikdo neviděl. Uvedla to mluvčí policistů Dana Čírtková.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Policisté hledají cestující, které vezl v únoru opilý řidič v okolí Kamenice
  Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při prověřování případu řidiče autobusu, který řídil opilý a ohrožoval tak převážené cestující i ostatní účastníky silničního provozu. Žádají osoby, které autobusem jely, aby se přihlásily na linku 158.
 • Vydáno ve čtvrtek 23.5.2024 :
  Z policejního deníku: taxikář přišel o peněženku; neznámý vandal poničil lak auta
  Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů muži, který okradl řidiče taxislužby. Ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý čtyřiapadesátiletý muž. V polovině dubna využil pro přepravu po Jihlavě služby vozidla taxislužby. Před půlnocí vystoupil na ulici Vrchlického a odešel, řidič vozidla následně zjistil, že přišel o peněženku. Měl v ní kromě finanční hotovosti uložené doklady a platební kartu. Policisté podezřelého muže následně vypátrali. Byl pod vlivem alkoholu, odcizenou peněženku u sebe již neměl. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu přes jedno a půl promile alkoholu, proto jej odvezli na záchytku k vystřízlivění. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve středu 22.5.2024 :
  Policisté pátrají po sedmnáctileté Stefanii s dvouměsíční dcerou, nevrátila se z vycházky do zařízení pro mládež v Černovicích
  Policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po pohřešované sedmnáctileté Stefanii Stojkové a dvouměsíčnímu miminku Jasmínce. Dívka je společně se svojí dcerou umístěna v zařízení pro mládež v Černovicích na Pelhřimovsku. V pátek 17. května se nevrátila z vycházky zpět a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
 • Vydáno ve středu 22.5.2024 :
  Lesem u Tří studní se rozezní tóny světoznámé kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek
  Slavnost Otvírání studánek se uskuteční v sobotu 25. května od 14 hodin v lesním areálu u studánek Barborka a Vitulka ve Třech Studních na Žďársku. Světoznámá kantáta Bohuslava Martinů zazní v provedení pěveckého sboru Continuo Pardubice. V pásmu vystoupí i dětské folklorní soubory Bystřička, Rozmarýnek a Dětská muzika Josefka.
Další články vydané ve dnech 10. 5. 2024 - 25. 5. 2024:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2024) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...