Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2024), vychází již 10118 dnů

Dnes je pondělí 24. červen
(11. červen církevního kalendáře iuliánského)
• 2024 rok křesťanského letopočtu
• 7513 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 24. 6.:
Čtvrtek po neděli čtvrté po Svatém Duchu Narození sv. Jana Křtitele
 • 10.6.2024:
  Kraj Vysočina má spolu s Prahou nejnižší nezaměstnanost v ČR. Nadcházející léto přeje rekvalifikacím, ale studenti raději užívají prázdniny
  V květnu 2024 pokračoval klesající trend v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Kraji Vysočina. Počet klesl o 315 lidí na 9 798, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 8 317 a podíl nezaměstnaných klesl o 0,1 procentního bodu na 2,7 %. Kraj Vysočina se tak může spolu s Prahou pochlubit nejnižším podílem nezaměstnaných lidí v České republice.
  Úřad práce je připraven pomoci studentům, kterým se nepodaří dostat na vysněnou střední školu. Kromě pomoci s orientací na trhu práce pomáhají specializovaní odborníci díky projektu Záruky pro mladé například i s přípravou životopisu, přípravou na pohovor, ale také nabízí celou škálu dotovaných rekvalifikací. Mimo projekt je v nabídce i digi kurzy, které jsou dostupné na webu www.jsemvkurzu.cz.

  „Měsíc květen je v České republice tradičně spojován s přijímacími zkouškami na střední školy, které jsou klíčovým krokem pro žáky devátých tříd základních škol. S úspěšností přijetí v prvním kole přijímacího řízení ve výši 97,4 %, což je druhá nejvyšší úspěšnost v ČR, a velmi nízkým počtem žáků, kteří musí podstoupit druhé kolo přijímacích zkoušek, je pravděpodobnost přijetí na střední školu v našem kraji opravdu vysoká. Přesto úřad práce počítá se studenty, kteří se na střední školu nedostanou, a nabízí jim možnost využít vlastní dostupné zdroje a služby, které jim mohou pomoci najít vhodné možnosti pro jejich další vzdělávání a kariéru,“ říká Lenka Nováková, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě. “Pro osoby mladší 30 let je k dispozici projekt „Záruky pro mladé“, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Zde se mladé lidi snažíme v první řadě vrátit zpět ke vzdělání, ale mohou se také zúčastnit různých poradenských programů a Job Clubů, kde získají rady ohledně hledání práce, psaní životopisu a přípravy na pohovory a hlavně mohou absolvovat různé rekvalifikace, které pomohou k uplatnění se na trhu práce. Mezi nejžádanější rekvalifikace patří např. rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, studium pro asistenta pedagoga, různá řidičská oprávnění včetně profesních průkazů, ale také např. kurz tatéra nebo kosmetičky,“ doplňuje ředitelka Nováková.

  Rekvalifikace jako takové Úřad práce ČR nabízí nejen studentům, ale i ostatním občanům. „A právě nadcházející léto je pro rekvalifikace asi nejvhodnější. V létě mají lidé více volného času nebo hledají příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji mimo hlavní pracovní sezónu. Léto je pro mnoho lidí klidnějším obdobím, což jim umožňuje věnovat více času vzdělávání. A nakonec absolvování kurzu v letním období může zvýšit šance na nalezení zaměstnání na podzim, kdy je často nabízeno více pracovních pozic,“ připomíná Lenka Nováková.

  K 31. 5. 2024 evidoval Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě celkem 9 798 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 315 lidí nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 825 lidí.

  V průběhu května do evidence uchazečů o zaměstnání přibylo 1 229 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 136 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 94 osob méně.

  Z evidence bylo během sledovaného měsíce vyřazeno celkem 1 544 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 620 osob méně než v předchozím měsíci a o 274 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 301, tj. o 603 osob méně než v předchozím měsíci a o 89 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku, 1 117 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 527 méně než v předchozím měsíci a o 440 více než ve stejném období minulého roku, 243 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

  Všechny okresy Vysočiny mají dlouhodobě nižší nezaměstnanost, než je celorepublikový průměr

  Nezaměstnanost se v květnu snížila ve většině okresů Kraje Vysočina, z toho nejvíce v okresech Třebíč a Jihlava, kde poklesla o 0,2 p.b., dále v okrese Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, kde se snížila o 0,1 p.b. V okrese Pelhřimov zůstala nezaměstnanost stejná jako minulý měsíc.

  Podíl nezaměstnaných vyšší nebo stejný jako republikový průměr nevykázal v našem kraji ani jeden okres. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob má v našem kraji Pelhřimov (2,0 %), kde se míra nezaměstnaných řadí k nejnižším v celé republice.

  Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 5. 2024 klesl o 0,1 p.b. na 2,7 %. Podíl nezaměstnaných žen je shodný s minulým měsícem a to 3,1 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil o 0,2 p.b. na hodnotu 2,4 %.

  Ke konci května bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Jihlavě, 5 349 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,6 %. V evidenci bylo také 1 599 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

  Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 458 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 85 osob. Ve srovnání s květnem 2023 bylo na Krajské pobočce úřadu práce v Jihlavě evidováno o 28 absolventů škol méně. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,7 %.

  Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 467 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

  Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 05. 2024 klesl o 0,1 p.b. na hodnotu 2,7 %.

  Kraj Vysočina evidoval k 31. 05. 2024 celkem 8 317 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 48 vyšší než v předchozím měsíci a o 223 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadala v průměru 1,2 uchazeče, nejvíce v okrese Žďáru nad Sázavou (2,6) a naopak nejméně v okrese Pelhřimov (0,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 469 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadaly 3,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 509, na jedno volné místo připadaly 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu 8 317 volných pracovních míst bylo 2 824 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 5 493 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

  V měsíci květnu 2024 kopírovala situace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti trend z minulého měsíce, tedy uzavíraly se především dohody financované z operačního programu zaměstnanost plus. V minulém měsíci byly z čistě národních finančních prostředků uzavřeny dohody na veřejně prospěšné práce na pracovní pozice „uklízeč veřejných prostranství“. Dále byly uzavřeny dvě dohody na společensky účelná pracovní místa zřízená za účelem samostatně výdělečné činnosti. Jedna dohoda byla během měsíce uzavřena v oboru „holičství, kadeřnictví“ a druhá na „opravy silničních vozidel“. Během měsíce došlo k několika uznáním zaměstnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na dobu tří let i neurčitou.

  Společensky účelná pracovní místa, financována z Operačního programu zaměstnanost plus, byla uzavírána napříč všemi projekty. V projektu Záruky pro mladé (určené pro lidi do 30 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní pozice „specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií“, nebo „uklízeči veřejných prostranství“. V projektu Nová etapa (pro lidi ve věku 30-54 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní místa „řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)“, „prodavači v prodejnách“, „ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách“ nebo „ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních“. Díky projektu Věk není překážkou (pro lidi nad 55 let) se podařilo vytvořit pracovní místa na pozicích „řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)“, „pomocní kuchaři“. Díky projektu OZP II, který je určený pro zdravotně postižené, nastoupili uchazeči na pracovní pozice „ostatní uklízeči a pomocníci“, „uklízeči a pomocníci“ a „kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel“.

  Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, které jsou určeny jak pro zájemce o zaměstnání, tak i pro uchazeče o zaměstnání. V květnu 2024 zahájilo rekvalifikaci v Kraji Vysočina 298 osob, což je o 14 méně než v dubnu 2024.

  Martin BUŠO
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v neděli 23.6.2024 :
  Do jihlavské zoo s vysvědčením s jedničkou za jednu korunu, chybět nebude oblíbené komentované krmení
  Pokud děti od pátku 28. až do neděle 30. června předloží aktuální vysvědčení s alespoň jednou jedničkou, získají vstup do zoo jen za symbolickou jednu korunu. Platí i kladné slovní hodnocení. Na pokladně zoologické zahrady v Jihlavě stačí ukázat kopii vysvědčení nebo ho mít vyfocené v mobilu.
 • Vydáno v neděli 23.6.2024 :
  Z policejního deníku: auto v příkopu shořelo, řidič utrpěl lehké zranění
  Dvaačtyřicetiletý řidič s osobním autem Renault, který v sobotu 22. června zhruba deset minut po půl čtvrté odpoledne projížděl po silnici II/354 od Radostína nad Oslavou směrem k Ostrovu nad Oslavou na Žďársku, před táhlou levotočivou zatáčkou se nevěnoval plně řízení vozu a vjel vpravo mimo silnici do příkopu, kde čelně narazil do listnatého stromu a následně auto začalo hořet. Při nehodě utrpěl lehké zranění a záchranáři jej odvezli do nemocnice v Brně. Na voze vznikla hmotná škoda ve výši asi 40 tisíc korun, dechová zkouška řidiče měla negativní výsledek. Uvedla to mluvčí policistů Dana Čírtková. (Foto)
 • Vydáno v sobotu 22.6.2024 :
  Pane. Kupte si rakvičku!
  Tento zvláštní příběh se stal už dávno. Pradávno. „Narodil“ se v době plné pověr, které se dědily z generace na generaci. Lidé tehdy věřili, že v rybnících žijí hastrmani, v lesích se kromě dalších bytostí prohání hejkalové a o půlnoci lze na odlehlých místech potkat tajuplné bílé tele.
 • Vydáno v sobotu 22.6.2024 :
  Festival Vesuv plný muziky a piv od malých pivovarů pomůže Vojtovi, Františkovi nebo malé Agátce získat hiporehabilitaci na celý rok
  Jubilejní desátý ročník festivalu Vesuv se bude konat v pátek a sobotu 5. a 6. července na Pastýřské louce mezi obcemi Velenov a Suchý u Brna. Dvoudenní, multižánrový festival nabízí jedinečnou kombinaci hudby, rodinné zábavy a ochutnávek výjimečných piv od pětadvaceti malých českých pivovarů.
 • Vydáno v sobotu 22.6.2024 :
  E-shop Dopravního podniku města Jihlavy umožňuje cestujícím správu a dobíjení jihlavské karty
  Internetový obchod jihlavského dopravního podniku https://eshop.dpmj.cz/ umožňuje cestujícím správu a dobíjení Jihlavských karet. I bez registrace je možné dobít elektronickou peněženku na Jihlavské kartě nebo koupit časový kupon. Stačí k tomu jen číslo jihlavské karty, na kterou chce zákazník přidat peníze nebo kupit kupon.
 • Vydáno v sobotu 22.6.2024 :
  Výstava fotografií divokých zvířat i vzácných rostlin Barky Hrušky v jihlavském muzeu
  Výstava fotografií Barky Hrušky s titulem Blíž, než se zdá potrvá v prostorách muzejních arkád na Masarykově náměstí v Jihlavě až do konce července.
 • Vydáno v sobotu 22.6.2024 :
  Na Vysočině při bouřce padaly stromy, nejvíce práce měli hasiči na Třebíčsku
  Hasiči na Vysočině v souvislosti s počasím zasahovali od páteční šesté hodiny v podvečer do dnešní sedmé hodiny ráno u více než čtyřiceti událostí. Nejčastěji se jednalo o odstranění stromů a větví z komunikací. Nejvíce zásahů měli hasiči na Třebíčsku.
 • Vydáno v pátek 21.6.2024 :
  DOKem letos proplulo 306 třídních lodí
  Zastavit se v běhu školních povinností, zažít se svou třídou něco nevšedního, diskutovat spolu, mít čas přemýšlet o sobě i o světě kolem, načerpat energii, učit se čelit rizikovým situacím. To vše a mnoho dalšího nabídlo v uplynulém školním roce Centrum primární prevence DOK. Jeho programů využilo celkem 306 tříd, 6 526 žáků a studentů a 306 učitelů z 14 škol v Jihlavě a Pelhřimově.
 • Vydáno v pátek 21.6.2024 :
  Tragická nehoda na Jihlavsku. Zemřel řidič osobního auta
  Při dopravní nehodě, která se stala v pátek 21. června po patnácté hodině odpoledne na silnici II(602 kousek za kruhovým objezdem ve směru na Dušejov na Jihlavsku, zemřel řidič osobního auta.
 • Vydáno v pátek 21.6.2024 :
  Z policejního deníku: nález ručního granátu; malého chlapce policisté nalezli a předali matce
  Při výkopových pracích na pozemku u obce Bílý Kámen na Jihlavsku byl ve čtvrtek 20. června po třetí hodině odpoledne nalezen ruční granát. Policejní pyrotechnik munici zajistil a odvezl k odborné likvidaci. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová. (Foto - horní obrázek vlevo)
 • Vydáno v pátek 21.6.2024 :
  Muž a žena z Třeště vyráběli a prodávali pervitin, skončili s pouty na rukou
  V policejní cele skončil tento týden muž, který vyráběl pervitin a drogy dále distribuoval. Rukama mu prošlo několik desítek gramů pervitinu. Společně s ním zadrželi policisté také jeho známou, která mužem vyrobený pervitin užívala a rovněž prodávala. Kriminalisté zajistili při prohlídce bytu předměty a chemikálie určené k výrobě pervitinu. Muž i žena čelí obvinění ze spáchání trestného činu a hrozí jim až pětiletý pobyt za mřížemi.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Pouť ke kostelíku svatého Jana Křtitele s jihlavskými havířky
  Již tradiční Pouť ke svatému Jánu se bude konat v neděli 23. června v Jihlavě. Kromě pohádek a hudebních vystoupení se můžete těšit i na komentovanou prohlídku kostelíku svatého Jana Křtitele. Bude to neděle plná pohádek, koncertů, her pro děti, obřích loutek, folklorních vystoupení, komentovaných prohlídek kostelíka, domácích dobrot, chybět nebude ani polívka z kotlíku a řízné pivečko. Začátek je v devět hodin, kdy Jihlavský havířský průvod vyrazí od Základní školy Křížová ulicí Srázná ke kostelíku.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Pobyt na přírodní terase pacientům v novoměstské nemocnici svědčí. Často ani nechtějí domů
  Bylinky, kvetoucí rostliny, dozrávající jahody i psí hlídač. Záplava barev a štěbetající ptáci. Terasa oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) 3 v nemocnici v Novém Městě na Moravě je jako rozkvetlá zahrada. „Odpoledne bývá terasa přeplněná, pacienti i návštěvníci ji velice rádi využívají. Usednou a povídají si nebo jen tak pozorují přírodu kolem sebe. A využíváme ji i my, hlavně pro terapie. Nebo tam vyvedeme nebo vyvezeme pacienty, i ty na lůžku nebo na křesle. Dokonce se nám několikrát stalo, že pacienti, zvláště ti, co žijí v městských bytech a ven se moc nedostanou, od nás ani nechtějí. Tady si užívají pobyt venku, v přírodě a pod širým nebem,“ říká staničním sestra z ODN 3 Olga Ondrová.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Vzpomínka na betlémáře, malíře a kapelníka Josefa Lišku v jeho rodné Třešti
  Vzpomínková výstava na Josefa Lišku (1888 – 1973) - významného třešťského rodáka, betlemáře, malíře, sochaře a kapelníka bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 21. června v Schumpeterově domě v Třešti.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Výměnu řidičských průkazů urychlí bankovní identita, jen na Vysočině si je musí do konce roku vyměnit patnáct tisíc lidí
  V celé České republice si musí letos svůj řidičský průkaz vyměnit 296 tisíc lidí, z toho na Vysočině je to patnáct tisíc řidičů. Řidičský průkaz platí deset let, proto je snadné zapomenout na jeho propadnutí. Pokuta za jízdu s propadlým řidičským průkazem může činit až 2 500 korun. Propadlá řidičská oprávnění tedy zdaleka nejsou okrajovým problémem. Na Portálu dopravy mohou požádat o výměnu lidé s bankovní identitou.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Svatojánská noc na Michalově statku
  Svatojánská noc spojená s noční prohlídkou Michalova statku v Pohledi na Havlíčkobrodsku se bude konat v neděli 23. června od jednadvaceti hodin do půlnočního zvonění.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Krajské volby budou 20. - 21. září, kandidátní listiny do zastupitelstev lze podávat do 16. července
  Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina lze podávat do úterý 16. července 2024 do 16 hodin. Volby do krajských zastupitelstev a Senátu se budou konat v pátek 20. a sobotu 21. září. Na Vysočině se budou senátní volby konat na Třebíčsku a Havlíčkobrodsku, senátní obvod 44.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Na silnici I/37 mezi obcemi Rousměrov a Laštovičky zemřel při nehodě řidič osobního auta
  Při dopravní nehodě, která se stala ve čtvrtek 20. června okolo půl druhé odpoledne na silnici I/37 mezi obcemi Rousměrov a Laštovičky na Žďársku, zemřel řidič osobního auta. Silnice je uzavřena. Policisté odklánějí dopravu v Ostrově nad Oslavou na obec Bobrová a Křižanov.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Policisté na dálnici D1 kontrolovali zaparkovaná nákladní auta, zadokumentovali čtyřiatřicet přestupků
  Policejní hlídky z Vysočiny se v noci ze středy 19. na čtvrtek 20. června zaměřily na to, zda řidiči nákladních vozidel na dálnici D1 neparkují mimo místa k tomu vyhrazená. Řidiči jízdních souprav denně parkují k vykonání bezpečnostní přestávky jízdní soupravy na nájezdech a sjezdech z dálnice, v odstavných a připojovacích pruzích, kde tato stojící vozidla ohrožují plynulost a zejména bezpečnost provozu a ostatní účastníky, kteří zejména za snížené viditelnosti mohou neoznačené, neosvětlené a nebezpečně stojící nákladní auto velice snadno přehlédnout. Uvedla to mluvčí policistů Dana Čírtková.
 • Vydáno ve čtvrtek 20.6.2024 :
  Bratry, kteří mají na Žďársku na svědomí vloupání a krádeže, policisté dopadli
  Vloupání do různých objektů na Žďársku mají na svědomí bratři ve věku čtyřiadvacet a devětadvacet let. Muži se vloupali do více než deseti objektů a majitelům způsobili škodu přes 220 tisíc korun. Muži byli obviněni ze tří trestných činů, za které jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
Další články vydané ve dnech 9. 6. 2024 - 24. 6. 2024:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2024) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 4. 2022 - Naše skutečné kořeny? Radost z evangelia!

17. 4. 2022 - Vzkříšení? Započal náš průchod do Světa a do Života!

16. 4. 2022 - Bílá sobota? I naše narozeniny!

15. 4. 2022 - Nelida? Ukřižovat!

14. 4. 2022 - Zelený čtvrtek: Syťme se Životem!

13. 4. 2022 - Jidáš: Patron charity, humanismu a lidumilství?

4. 4. 2022 - Poslední skutečný antikomunista střední Evropy: Viktor Orbán!

30. 3. 2022 - Kdo přichází z pekla jen těžko může přinést kamkoli ráj!

29. 3. 2022 - Jak nuzáci zpět do své nouze zase přišli…

28. 3. 2022 - Každý si nosí ten svůj svět ve svém srdci


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Příběh dušičkový…

- Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...