Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pondělí Zpět na hlavní stránku... 7.6 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Mrtvé dřevo v lesních porostech a jeho význam
„Ačkoliv současné chladné a deštivé počasí přispívá k utlumení kůrovcové kalamity, nevyhnulo se v minulých letech odumírání jehličnatých dřevin ani přírodním památkám a přírodním rezervacím v péči Kraje Vysočina. V souvislosti s řešením těchto mimořádných situací bylo například v přírodní rezervaci Roštejnská obora, v přírodní památce Horní Nekolov a v přírodní rezervaci Štamberk a kamenné moře za finanční podpory Kraje Vysočina realizováno ruční odkorňování, směrové kácení a tvorba torz. Celkové finanční náklady na management v lesích zvláště chráněných území činily v roce 2020 půl milionu korun,“ říká náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí Lukáš Vlček. V návaznosti na přírodní poměry, přítomné zvláště chráněné druhy, ale i technické parametry pro realizaci lesnických zásahů, byly v součinnosti s vlastníky stanoveny postupy pro řešení situace vzniklé odumřením jehličnatých porostů.
Ve vybraných lokalitách zůstala část dřevní hmoty z nahodilé těžby ponechána formou ležícího dřeva, ale i stojících souší. V blízkosti turistických cest byly stojící souše kráceny na tzv. torza. Odumřelá dřevní hmota, a to především kmeny starých stromů silnějších průměrů, významně obohacuje chráněná území. Přítomné „mrtvé dřevo“ často dodává působivou „pralesní“ estetiku, má zásadní význam pro zachování kontinuity lesního prostředí a především vytváří významný biotop pro řadu druhů, včetně těch nejvzácnějších a nejpřísněji chráněných. Význam mrtvého dřeva pro ekosystémy zvláště chráněných území přibližují návštěvníkům též informační tabule, instalované Krajem Vysočina např. v přírodní rezervaci Mrhatina nebo Velký Pařezitý rybník.

Souše jehličnanů mohou mít značný význam nejen pro houby, mechy a bezobratlé, ale jsou i významných hnízdištěm řady ptáků, včetně mimořádně vzácného datlíka tříprstého. Ponechání skupiny souší v okolí hnízdního stromu může zásadním způsobem přispět k zachování hnízdních možností čápa černého nebo orla mořského. „V případě, že z hlediska bezpečnosti osob není možné ponechání stojících souší, přebírají jejich funkci torza a umělé zlomy, které si můžete prohlédnout například v přírodní rezervaci Štamberk a kamenné moře. Kraj Vysočina pomocí informačních tabulí vysvětluje návštěvníkům nejen význam ponechaného mrtvého dřeva v přírodních památkách a rezervacích, ale vzdělávací formou sděluje veřejnosti i údaje o cennosti daného území,“ dodává náměstek Vlček.
Eva NEUWIRTHOVÁZpět nahoru na obsah...

Vrtulníkáři z Náměště nad Oslavou adoptovali zvířata ze ZOO Jihlava
Velitel 22. základny vrtulníkového letectva plukovník Rudolf Straka předal řediteli ZOO Jihlava šek ve výši 102 280 korun, které mezi sebou vybrali příslušníci vrtulníkové základny, aby tak podpořili chov zvířat v této zoologické zahradě na Vysočině. Pandemická situace na dlouhý čas zavřela všechny zoologické zahrady v republice, což velmi ztížilo jejich provoz, některá z nich se dostala do existenčních problémů.
„Jsem velmi potěšen, že se mezi námi ze základny povedlo vybrat takovou sumu peněz a že můžeme tímto způsobem podpořit chod zoologické zahrady na Vysočině. Vím, že u mnoha našich příslušníků je ZOO Jihlava vyhledávaným místem odpočinku a proto jsme chtěli v této nelehké situaci pomoci", svěřil se plukovník Straka během setkání v Jihlavě.

Kromě finančního příspěvku byla symbolicky adoptována také tři zvířata. Prvním z nich je tygr sumaterský, kterého podporuje jak jinak než 221. vrtulníková „tygří“ letka. Jedná se o kriticky ohroženou šelmu, jejíž stavy se ve volné přírodě pohybují pouze ve stovkách kusů. Dalším zvířetem je hrošík liberijský, jehož chov podporuje 222. vrtulníková letka, která má ve znaku právě hrocha, a také orel mořský, kterého si pod ochranná křídla vzala 223. letka oprav letecké techniky.

Foto: krmení tygra sumaterského
- tz -Zpět nahoru na obsah...

Milan Průcha otevřel patnáct lahví vína za 14,62 vteřiny
Týdenní série rekordních pokusů, která je připomínkou 30leté tradice festivalů Pelhřimov - město rekordů, začala symbolicky "přípitkem".
Milan Průcha z Františkových Lázní, vyslanec řádu Zlaté šavle a šampaňského vína dokázal za pouhých 14,62 vteřiny otevřít patnáct lahví vína Champagne, a to technikou sabrage, což je specifický způsob otvírání lahví šumivého vína, a to useknutím hrdla lahve šavlí.

Rekordman zvolil pro zápis do České knihy rekordů symbolický počet 15 pro připomenutí 15 měsíců života s koronavirem a nejrůznějšími omezeními, které i jeho život významným způsobem ovlivnili.

Akce na zahradě Muzea rekirdů a kuriozit v Pelhřimově pokračuje v úterý od 13 hodin disciplínami českých SKOTSKÝCH HER.
Miroslav MAREKZpět nahoru na obsah...

Na jihlavské radnici se konaly dvě zlaté svatby
Padesát let spolu. Manželé Šabartovi a manželé Balounovi se po padesáti letech vydali opět ruku v ruce do velké obřadní síně na jihlavské radnici, aby znovu zpečetili svůj dlouholetý vztah.
František se s Vlastou se seznámili již na střední škole a společné příjmení získali až o šest let později, v roce 1971. František rád cestuje, fotografuje a natáčí videa z cest i různých oslav. Zabývá se také digitální technikou a rád pracuje se dřevem i kovem. Vlasta ráda vaří, peče nebo luští křížovky. Ráda chodí na zahrádku, kde nabírá síly a kde tráví většinu svého volného času. Manželé Šabartovi vychovali tři děti.

Vlasta navíc od roku 1968 do roku 2005 pracovala na matrice a sama zlaté svatby pořádala. Nervozita současných matrikářek proto vzala za své a při závěrečné gratulaci ukápla slza nejenom blízkým členům rodiny, ale i současným matrikářkám.

„Zlatých svateb už tolik není a ani nebude. Mladí se berou později, až jsou starší, dlouho žijí jen tak, i když mají děti, někdy se rozvedou. Nás ještě rodiče vedli k tomu, abychom se každou překážku snažili překonat. Naši se také dožili zlaté svatby, tu jsme jim tenkrát také uspořádali zde,“ zavzpomínala Vlasta Šabartová.


Další zlatou svatbou, která se na jihlavské radnici v sobotu uskutečnila, byla manželů Balounových. Josef a Štěpánka se seznámili v podniku Jihlavan a vzali se na začátku června roku 1971. Josef má rád sport, a to zejména biatlon. Rád čte a poslouchá hudbu, luští křížovky. Štěpánka umí dobře na počítači, vyšívá, plete a sleduje biatlon společně s Josefem, a to nejraději na chalupě v blízkých Markvarticích. Manželé Balounovi vychovali také tři děti.

A jaký je podle manželů Balounových tajemství úspěšného manželství? „Já si myslím, že vzájemná tolerance, důvěra. Problémy řešit společně. My máme syna, který je 43 let ležící, takže i ten nás drží při sobě, i když spousta mužů z rodiny utíká,“ prozradila Štěpánka Balounová jedním hlasem společně se svým manželem.

Foto: horní - manželé Šabartovi; dolní - manželé Balounovi
Aneta HRDLIČKOVÁZpět nahoru na obsah...

Lama Navara je pěkně krotká, návštěvníkům ráda zapózuje
Samice lamy krotké Navara patří v táborské zoologické zahradě k nejvíce přehlíženým zvířatům. Její výběh totiž leží až na samém konci procházkového okruhu, někteří méně pozorní návštěvníci ji proto mohou lehce přehlédnout. Je to škoda, protože Navara si jako každá žena pozornosti ostatních velmi užívá. Před zvídavými návštěvníky se ráda vytahuje a předvádí. Jakmile uvidí v jejich rukou fotoaparáty nebo alespoň mobilní telefony, hned začne pózovat.
V táborské zoo žijí dvě lamy, kromě Navary ještě starší samec Lucky. Lama krotká je domestikovaným druhem a často bývá nekonfliktní. Je typickým zvířetem v Bolívii a v Peru, potkat ji ale můžete i na horských svazích v severním Chile, Argentině či v Ekvádoru. Tento druh patří k velmi odolným vůči drsným podmínkám prostředí a pro svou robustní stavbu těla se vyznačuje také velkou vytrvalostí v přenášení nákladů.

Nucené uzavření zoologických zahrad způsobilo té táborské obrovské škody. Jen loni se výpadek příjmů vyšplhal na 1,5 milionu korun a další statisícové výpadky zoo eviduje od začátku letošního roku. Zoologickou zahradu nad vodou drželi hlavně její příznivci, kteří jí ve větší míře než kdy dříve přispívali buď sponzorstvím, nebo adopcí zvířat. Příjmy se vstupného a za speciální zážitkové programy činí podstatnou část příjmů, proto je nyní velmi důležité, aby příznivci zoo podpořili zahradu také svou návštěvou. Kromě zvířat je čeká bezpečná procházka rozlehlým přírodním areálem, který jim nabídne tolik vítanou možnost relaxace.

Zoologická zahrada v Táboře je pro veřejnost otevřena každý den od 9 do 18 hodin.

Foto: Anna Kostohryzová
Filip SUŠANKAZpět nahoru na obsah...

Na mostě u Osové Bítýšky odpadávají kotvy, musí být opraven
Most, který překlenuje železniční trať Havlíčkův Brod - Brno u Osové Bítýšky na Žďársku na silnici I/37, byl na seznam oprav mostních objektů pro letošní rok zařazen z důvodu nutné sanace zvolna odpadávajících kotev podélného předpětí.
Většinu z dvaceti kotev na podpěrách se již podařilo sanovat a na zbytek přijde řada, jakmile se podaří vyjednat napěťovou a traťovou výluku na železnici a budeme moci v rámci opravy bezpečně vstoupit do a nad kolejiště. Moste je aktuálně hodnocen stavebně technickým stavem ve stupni II, tedy velmi dobrý, a realizovaná oprava pomůže prodloužit jeho životnost.

Jedná o jeden z desítky mostů (mimo modernizované úseky dálnice D1), na kterých se v rámci letošní stavební sezóny bude pracovat. Již probíhá oprava dálničního mostu na D1 u Velké Bíteše. V příštím týdnu máme v plánu předat staveniště k opravě mostu na sil. I/23 v Předíně a v první polovině července plánujeme zahájit opravu mostu v Rančířově na sil. I/38. Probíhá výběrové řízení na zhotovitel opravy mostu na sil. I/38 u Skuhrova na Havlíčkobrodsku nebo na sil. I/19 u Divišova na Žďársku.
Martin BUČEKZpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: agresivní opilá žena ohrožovala známou; opilec se válel na trávě; motorkář boural, spolujezdkyně skončila v nemocnici
Silně opilá žena v obci na Náměšťsku na Třebíčsku v neděli 6. června po desáté hodině večer slovně napadala a urážela svoji známou, které navíc vyhrožovala fyzickým útokem. Policisté, ke kterým se devětadvacetiletá žena také chovala agresivně u ní provedli dechovou zkoušku a naměřili jí hodnotu 3,86 promile alkoholu. Policisté ji zajistili a odvezli na záchytku k vystřízlivění. Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, který policisté šetří. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Na trávě ležel opilý muž
Policisté přijali v sobotu 5. června krátce před jednou hodinou odpoledne oznámení o ležícím muži na trávě na ulici Říčanského v Pelhřimově. "Policisté na místě zjistili, že se jedná o čtyřiapadesátiletého muže, který byl zjevně opilý, nebyl schopen samostatné chůze a neorientoval se v času ani prostoru. Naměřená hodnota dechové zkoušky, které se muž podrobil, činila 2,40 promile alkoholu", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová s tím, že důvodu obavy o mužův život a zdraví, ho policisté zajistili a eskortovali na záchytku k vystřízlivění.

Opilého muže policisté zajistili
V sobotu 5. června kolem sedmé hodiny večer přijali policisté oznámení o opilém muži, který se potácel a padal na zem u komunikace na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí. "Policisté na místě nalezli čtyřiatřicetiletého muže, který nesrozumitelně komunikoval a nebyl schopen samostatné chůze. Hodnota dechové zkoušky činila 4,39 promile alkoholu", uvedla mluvčí Stanislava Rázlová s tím, že vzhledem k tomu, že muž svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Havárie motocyklu
V neděli 6. června po čtvrté hodině odpoledne jel řidič motocyklu Honda od Smrčné na Jihlavsku po silnici první třídy číslo 38. "Při odbočování došlo k podklouznutí kol a následnému pádu motocyklu na bok. Při dopravní nehodě utrpěla zranění spolujedoucí, kterou záchranáři převezli do jihlavské nemocnice", uvedla mluvčí policistů Jana Kroutilová. Policisté provedenou dechovou zkouškou u šestadvacetiletého řidiče motocyklu požití alkoholu vyloučili. Místo nehody ohledali a zadokumentovali. Škoda, která při havárii vznikla, byla předběžně vyčíslena na více než deset tisíc korun. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy.

Řidič byl pod vlivem alkoholu
V pátek 4. června jel po deváté hodině večer v Jihlavě osmadvacetiletý řidič vozidla Peugeot po ulici Husova, kde auto zastavili policisté a provedli kontrolu. "U řidiče při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,75 promile alkoholu, opakovaná zkouška u něho ukázala obdobnou hodnotu. Dále policisté zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění", informovala Jana Kroutilová. Policisté řidiči další jízdu zakázali. Muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Řidič se dopustil také přestupkového jednání.

Řidič byl pod vlivem alkoholu i drog
V neděli 6. června zastavili policisté před jednou hodinou odpoledne v Jihlavě vozidlo Renault, jehož řidič jel po ulici Jiráskova. "Dechová zkouška byla u muže pozitivní stejně jako test na zjištění ovlivnění návykovou látkou. Řidič měl 0,4 promile alkoholu v dechu a test byl u něho pozitivní na kokain. Policisté šestadvacetiletému muži zakázali pokračovat v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz", uvedla mluvčí policistů Jana Kroutilová. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté šetří.

Řidič pod vlivem alkoholu
S více než jedním promile alkoholu v dechu řídil v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku vozidlo třiašedesátiletý muž z Brněnska. V sobotu 5. června jel po deváté hodině večer s automobilem Jeep po ulici K Ráji. "Policisté u řidiče při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,19 promile alkoholu a obdobné hodnoty u něho ukázaly také opakované zkoušky. Policisté řidiči další jízdu zakázali. Řidičský průkaz muž nepředložil a dopustil se tak dopravního přestupku", informovala mluvčí policistů Jana Kroutilová. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují.

Test byl u řidiče pozitivní na drogy
Policisté kontrolovali v sobotu 5. června kolem deváté hodiny večer na ulici Masarykova v Havlíčkově Brodě osobní auto Peugeot, jehož řidičem byl šestatřicetiletý muž. "Výsledek testu na drogy byl pozitivní a vykázal přítomnost amfetaminu. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová. V další jízdě již pokračovat nesměl. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy.

Řidič nadýchal přes jedno promile
Policisté zastavili v sobotu 5. června krátce před druhou hodinou odpoledne na ulici Sokolovská ve Velkém Meziříčí osobní auto Nissan. "Jeho třiačtyřicetiletý řidič se v rámci kontroly podrobil dechové zkoušce. Výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,03 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 1,06 a 1,17 promile", uvedla policejní mluvčí S. Rázlová. Policisté muži na místě další jízdu zakázali. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Každý třetí kontrolovaný řidič se dopustil přestupku
V neděli 6. června se v Kraji Vysočina uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojilo také devět policistů se služebními motocykly. Kromě nich byli nasazeni také policisté se speciálními vozidly Škoda Superb, která jsou vybavena technikou pro měření rychlosti.
V rámci odpolední akce policisté zkontrolovali 273 vozidel a zjistili celkem 91 přestupků, když 31 se jich týkalo překročení nejvyšší povolené rychlosti, všechny tyto přestupky policisté vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení.

Ve 23 případech policisté zjistili, že řidič nebo spolujezdec nepoužili při jízdě bezpečnostní pás, v jednom případě řidič za jízdy telefonoval a v pěti případech vyjeli řidiči s vozidlem, které bylo ve špatném technickém stavu.

Foto: Policie ČR
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Záchranáři na Vysočině zasahovali o víkendu u devíti dopravních nehod, ošetřili čtrnáct lidí
Posádky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina zasahovaly od soboty 5. června do neděle 6. června u devíti dopravních nehod, při kterých ošetřily čtrnáct osob. Nejčastěji se jednalo o zranění lehčího charakteru, dvě osoby se zranily vážněji. Havarovali jak řidiči osobních aut, tak i traktoru, autobusu, skútru nebo motocyklu.
K nehodě autobusu, který u Dalešic na Třebíčsku sjel ze silnice a narazil do stromu, vyjížděli záchranáři s lékařem z Třebíče v sobotu 5. června pět minut před půl druhou odpoledne. V péči zdravotníků skončily celkem tři osoby, jedna z nich byla nakonec převezena do nemocnice v Třebíči. Ostatní účastníci byli ošetřeni na místě události a jejich transport do zdravotnického zařízení nebyl nutný.

Ke střetu osobního vlaku s traktorem došlo na železničním přejezdu u obce Zajíčkov na Pelhřimovsku v neděli 6. června krátce po půl šesté odpoledne. Na místo vyjely dvě posádky z Pelhřimova. V jejich péči skončila jedna cestující z vlaku a řidič traktoru. Obě osoby byly následně přepraveny do nemocnice v Pelhřimově.

Dva motorkáři se pak vážněji zranili při kolizi s osobním autem u Meziříčka na Jihlavsku v neděli po půl sedmé večer. Na místo události vyslali operátoři tísňové linky 155 kromě pozemní posádky i vrtulník letecké záchranné služby z Jihlavy. Oba pacienti byli se zraněním dolní části těla transportováni na urgentní příjem nemocnice Jihlava.

Výjezdů ZZS Kraje Vysočina k dopravním nehodám za poslední měsíc výrazně přibylo. Zatímco v dubnu jsme uskutečnili 81 výjezdů, v květnu vzrostl jejich počet na 136.
Petr JANÁČEKZpět nahoru na obsah...

Kulturu v Jihlavě nastartují havíři; tradiční akce Havíření do města přiveze přes dvacet kapel a divadel
V rámci letošního Havíření, které se koná od pátku 18. do neděle 20. června, chystají jihlavští havíři nejen tradiční průvody, ale i letní koncerty, pouliční divadla, dobročinný běh nebo tradiční Svatojánskou pouť. Na doprovodném festivalu ve Smetanových sadech vystoupí Sto Zvířat, Zatrestband, Voilá, Bára Hrzánová s Mariem Bihárim nebo Circus Problem. Folková kapela Nezmaři po velkém úspěchu před dvěma lety opět vystoupí spolu s filharmonií ZUŠ Jihlava.
V pátek 18. června se po dvou letech z jihlavského podzemí opět vynoří jihlavští havíři, aby spolu s celou Jihlavou oslavili stříbrnou historii města. „Slavit budeme hlavně i konec více než ročního kulturního sucha. Už se nemůžeme dočkat živých koncertů a krásných pouličních divadel, ať už v pátek a sobotu ve Smetanových sadech, nebo v neděli u Kostelíku svatého Jana Křtitele na tradiční pouti,“ říká Milan Kolář za spolek Jihlavský havířský průvod, který Havíření pořádá.

Havíři vyjdou do města celkem třikrát. V pátek 18. června ve 21:00 vyrazí Perkmistr se svým doprovodem na první slavnostní průvod ve světle loučí a luceren. Cestu mu budou stejně jako před dvěma lety zpestřovat divadelníci. Druhý den pak průvod půjde v 16:00. Trasu bude mít oba dny stejnou, z náměstí okolo Brány Matky Boží, poté do parku za kinem Dukla až na hlavní scénu oslav do Smetanových sadů.

V pátek začíná festival ve Smetanových sadech

Havíři vycházejí navečer a odpoledne, aby se ve svých kostýmech neupekli, ale program ve stínu stromů ve Smetanových sadech bude probíhat v pátek už od 16:00 a v sobotu od 14:00 hodin. V pátek tu pohodovou atmosféru odstartují Voilá a Bára Hrzánová s Mariem Bihárim. Večer vyvrcholí koncertem Zatrestbandu a swingovými The 6 Fireballs. V sobotu se pak bude střídat nálada folková v podání Epy De Mye a Nezmarů s filharmonií jihlavské ZUŠ, a ska-punková v podání kapel Circus Problem a Sto Zvířat.

Vedle koncertů se můžou návštěvníci těšit na pouliční divadelníky, stánkové městečko s nejrůznějšími dárky a hlavně s nejrůznějšími dobrotami od místních podnikatelů jako je Snová zmrzlina, pekárna Veselo, čajovna Kuba a Pařízek, radniční Restaurace, nebo pivovar Madcat. Kompletní a stále aktualizovaný program návštěvníci na stránkách Jihlavského havířského průvodu.

Víkend zakončí Pouť ke svatému Jánu

V neděli pak havíři vyjdou naposledy a to hned ráno v 9:00 v menším počtu od ZŠ Křížova po ulici Srázná až ke kostelíku svatého Jana Křitele. Po slavnostní mši v 9:30 tu budou celý den k vidění pohádky a koncerty, k ochutnání dobroty, jejichž koupením přispějete havířskému průvodu na fungování, a také nejrůznější výtvarné a rukodělné dílny.

Více informací najdete na www.havirskypruvod.cz.
Vojtěch KOLÁŘZpět nahoru na obsah...

V jihlavském muzeu proběhne tradiční prodejní výstava kaktusů a sukulentů
Tradiční prodejní výstava Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů bude zahájena v Muzeu Vysočiny v Jihlavě ve středu 9. června na muzejním dvorku. V pořadí již 54. výstava kaktusů a sukulentů potrvá do neděle 13. června do 16 hodin. Otevřeno bude od 9 do 12 a od 12.30 do 17, v neděli pak od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.
Kaktusy jsou vytrvalé rostliny rozmanitého vzhledu se sukulentními stonky specifické stavby, většina druhů nemá zelené listy, ty se přeměnily v trny. Květy mají mnoho okvětních lístků i tyčinek. Plodem je bobule.

Kaktusy zahrnují asi 1900 druhů ve 127 rodech. Pocházejí z Ameriky, kde jsou rozšířeny od Kanady až po Patagonii. Největší počet druhů se vyskytuje na jihozápadě USA a severozápadě Mexika a také v jihoamerických Andách. Rostou na široké škále stanovišť od vyprahlých pouští až po tropické deštné lesy.

Sukulenty umí shromažďovat ve svém těle stonku nebo listech vodu, která jim umožňuje přežít i velmi dlouhá období sucha. Jsou tak uzpůsobené k přežití v pouštních a polopouštních podmínkách. Rostou v suchých tropických a subtropických oblastech jako jsou stepi, polopouště a pouště, kde jsou vlivem vysokých teplot a nízkých srážek ke svému přežití nuceny akumulovat vodu. Vyskytují se také v oblastech, kde je sice celoroční úhrn srážek vysoký, ale střídají se zde výrazná období vlhka a sucha.
- red -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Pátek   24. 9. 2021

• Táborská zoo děkuje za záchranu zraněného káněte, ne každý je ke zvířecímu utrpení lhostejný
• V zoologické zahradě v Jihlavě se narodil párek pand červených
• Z policejního deníku: hledaný muž skončil ve vězení; krádež věcí z auta za 12 tisíc, policie nabádá, buďte opatrní, cenné věci ve vozech nenechávejte
• Houbařská vycházka na Velký Špičák v sobotu
• V třebíčské nemocnici lékaři v rámci dne melanomu odhalili šest kožních prekanceróz

Čtvrtek   23. 9. 2021

• Filmový klub v Jihlavě uvede německý snímek U Zlaté rukavice, mapuje příběh hamburského sériového vraha
• Trikolora, Svobodní a Soukromníci vyzvali své příznivce ve volebních komisích k vlastnoruční dokumentaci výsledků voleb!
• Trasa dálnice D1 v úseku Koberovice – Humpolec po svatém Václavu již bez omezení
• Z policejního deníku: kriminalisté dopadli distributora pervitinu; zloděj ukradl z chalupy nádobí a hodiny; opilá řidička bourala
• Přednáška o archeologických výzkumech hradů a tvrzí na Telčsku
• Do Antonínova Dolu a do Červeného kříže nezajedou od středy 29. září až do pátku 1. října ani autobusy MHD
• Platba parkovného v Třebíči je jednodušší; s novou aplikací není potřeba mít lístek za oknem
• Svatý Kříž připomene 105. výročí narození slavného rodáka, pilota RAF, Karla Kuttelwaschera

Středa   22. 9. 2021

• Zpívající lípa ve Žďárských vrších v Telecí vyhrála anketu Strom roku
• V přibyslavském betlému bude Svatá rodina zobrazena z kovu, všechny práce odvedou místní řemeslníci
• Od ledna bude zemřelé na Vysočině ohledávat koroner
• Výstavba nového pasivního pavilonu v pelhřimovské nemocnici úspěšně pokračuje
• Z policejního deníku: krádež dřeva za 30 tisíc; opilec obtěžoval lidi v autobuse; šestašedesátiletá řidička nadýchala přes jedno promile
• Výstava děl Čestmíra Sušky s titulem Věci venku v Horáckém muzeu začíná
• Maminky mohou využít klokánkovací křesla, zkvalitňují první okamžiky života maminky s předčasně narozeným miminkem

Úterý   21. 9. 2021

• Energetiky i obyvatele okolí Dukovan prověřilo největší cvičení letošního roku
• Výstavba obchvatu Havlíčkova Brodu u Termesiv odhalila cihlářskou pec
• Z policejního deníku: zloděj ukradl věci za čtyřicet tisíc, krádež úhlové brusky
• Nepropásněte volby, voličský průkaz si můžete snadno vyřídit přes datovou schránku
• Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava byl zvolen do čela Evropské asociace klinických anatomů
• Čokoládový Alfons Mucha, roboti i obří tužka v putovní expozici Muzea rekordů na veletrhu Svět knihy
• Nejčastějším nešvarem je telefonování za jízdy; nevěnování se řízení je na dálnici D1 nejčastější příčinou dopravních nehod
• V Pelhřimově budou rodiče dětí narozených od 1. října 2020 do 30. září 2021 opět sázet stromky
• Noc vědců zabaví celou rodinu
• Obrazy Jolany Mertové si mohou zájemci prohlédnout v muzejní kavárně v Jihlavě

Pondělí   20. 9. 2021

• Nová technika i zkušenosti – nejen cizinci chválili přínos Ample Striku
• V jihlavské zoologické zahradě se narodila čtyřčata ježků ušatých
• Žlutý pes Ondřeje Hejmy v úterý odpoledne na jihlavském náměstí
• Z policejního deníku: zloděj ukradl z chalupy alkohol a starožitnosti; žena se válela na zemi, nadýchala 3,99 promile; opilý řidič bez řidičáku a s cizím autem boural
• V Dukovanech skončila odstávka třetího výrobního bloku
• Výrazné omezení antibiotik ve veterinární péči prosazované Bruselem povede ke zbytečné a trýznivé smrti mnoha zvířat
• Záchranáři na Vysočině prověřili teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k řešení náročných situací v praxi

Neděle   19. 9. 2021

• Na vrcholu městské věže v Přibyslavi je opět kříž, ten původní vyvrátil vítr
• Zdeněk Brachtl dokončuje model hradu Pyšolec, chystá se ještě na Trmačov a osadu Havírna
• Z policejního deníku: padesátiletý muž boural na elektrokole; dosud nezjištěný řidič srazil chodce a ujel

Sobota   18. 9. 2021

• V dodávce se skrývali tři migranti

Pátek   17. 9. 2021

• Filmový klub v Jihlavě uvede česko - americký snímek Manželství
• Hasiči v neděli uctí památku zesnulých kolegů, kteří zemřeli při výbuchu domu v Koryčanech
• Z policejního deníku: krádež vrtačky a pily ze sklepa; cyklista byl opilý
• V jihlavském domě Gustava Mahlera bude otevřena výstava Martina Michaela Stiltenna - Zlomy

Čtvrtek   16. 9. 2021

• Zpátky ke kořenům všeho druhu v neděli 3. října v Balinách
• Začíná velká investice do trolejí v Jihlavě
• Úklid Jihlavy se má výrazně zlepšit
• V okolí Dukovan budou znít sirény a cvičit vojáci
• Zvědavý makak rád zkoumá pestrobarevné květiny ve svém výběhu
• Řidič sjel s autem do příkopu, při nehodě utrpěl zranění
• Z policejního deníku: opilci zaměstnávali policisty; a to nejen za volantem
• Zloděj ze Žďárska napáchal škody za 300 tisíc korun, navíc řídil pod vlivem drog
• Vlak srazil mladého muže, toho s vážnými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice

Středa   15. 9. 2021

• Městská policie vyřešila všechny potyčky v centru Jihlavy
• Policisté hledají cyklistku, která se ve Světlé nad Sázavou srazila s chlapcem na kole
• Požár nabíječky způsobil škodu 200 tisíc korun, tři lidé se nadýchali jedovatých zplodin hoření
• Laboranti v jihlavské nemocnici využívají nový analyzátor pro vyhodnocení moči
• Víkendový BMXtreme fest 2021 nabídne vedle Mistrovství ČR BMX v minirampě i koncerty Kapitána Dema a Paulie Garand & Kenny Rough
• Bednář Miroslav Vrtěna obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel, vyrábí malolitrážní soudky a korbely
• Z policejního deníku: krádež jízdních kol; recidivista kradl prací kapsle; opilá žena se povalovala v parku, skončila na záchytce
• Pátrání po dětech mělo šťastný konec
• Jarmark v zahradě Domu přírody v Krátké nabídne výstavu jablek či dráteníků

Úterý   14. 9. 2021

• Prevence má smysl! Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč odhalil přes 20 případů vážných onemocnění
• Na ženu spadl u Obrvaně na Havlíčkobrodsku strom, zraněním podlehla
• Výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel v jihlavském muzeu
• Víkend v Telči plný kultury, sportu i zábavy
• Z policejního deníku: neznámý vandal poničil zaparkovaná auta; opilý recidivista kradl alkohol; krádež kovových poklopů

Pondělí   13. 9. 2021

• Další požár v Enviropolu v Jihlavě: nový hasící systém zafungoval
• Rodinné centrum Srdíčko otevře po celý týden své dveře veřejnosti
• Z policejního deníku: zloděj napáchal škody za 80 tisíc; žena nadýchala téměř 3,5 promile; řidič nadýchal přes dvě promile
• Testování na základních školách v Jihlavě neodhalilo jediného pozitivního žáka
• Nad Chaloupkami se nesl hlas ovcí a saxofonů
• Práce na ulici...
• Oprava silnice I/19 mezi obcí Kámen a hranicí Vysočiny s Jihočeským krajem spěje do finále
• V jihlavském muzeu si budou moci lidé prostudovat historii jihomoravských šibenic
• Při nehodě u Blatnice na Třebíčsku zemřel řidič osobního auta

Neděle   12. 9. 2021

• Z policejního deníku: zloděj napáchal škody za 30 tisíc; opilec skončil na záchytce
• Vytiskněte si vlastní jaderný reaktor
• Procházka podzimní krajinou až k Chudobínské borovici

Sobota   11. 9. 2021

• V jihlavské zoologické zahradě se narodila čtyři mláďata prasat visajanských

Pátek   10. 9. 2021

• Z policejního deníku: zloděj napáchal škodu za 50 tisíc; krádež motocyklu Jawa Babeta
• Policisté žádají o pomoc svědky nehody na Havlíčkobrodsku, při které zemřel osmašedesátiletý chodec
• Záchranáři ve Velkém Meziříčí představili třeba ukázku simulované dopravní nehody motorkáře
• V Golčově Jeníkově shořela dřevěná chata, nikdo nebyl zraněn
• Filmový klub v Jihlavě uvede řecký film o tak trochu jiné pandemii Jabka
• Ptákům i zajícům se lépe daří v menších polích. Česká to nejsou!

Čtvrtek   9. 9. 2021

• Lipničtí mají na autech samolepku inspirovanou obrazem Jaroslava Panušky
• Česká republika požádala o prověrku bezpečnosti svých jaderných zařízení, v centru pozornosti budou Dukovany a Temelín
• Vydejte se po stopách středověkých zvířat v táborské zoo
• Výroční cenu České pohádkové akademie obdržela pelhřimovská Agentura Dobrý den
• Z policejního deníku: devětašedesátiletý motorkář zemřel po srážce s autem; vloupání do osobního auta - policisté apelují, nenechávejte ve voze cennosti; krádež pletiva za 60 tisíc
• Na Havlíčkobrodsku zemřel po srážce s autem osmašedesátiletý muž
• V průběhu letních prázdnin zemřeli na silnicích Vysočiny čtyři lidé; výrazný pokles policisté evidují u těžce zraněných osob
• O soužití Čechů a Němců v Jihlavě a o hmyzím společenství v září v jihlavském muzeu

Středa   8. 9. 2021
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz