Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pondělí Zpět na hlavní stránku... 14.6 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

O pět tun přetížený náklad dřeva a další závažná porušení; policisté denně kontrolují nákladní vozy přepravující dřevo
Dopravní policisté na Vysočině se denně zaměřují na kontroly nákladních vozidel převážejících dřevní hmotu. Řidiči těchto jízdních souprav se velice často dopouštějí protiprávního jednání a ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Vozidla přetěžují, mají nesprávně uložený náklad, který mají navíc často nedostatečně zajištěný. Výjimkou nejsou ani náklady naložené vysoko nad právními předpisy povolenou mez. Svým jednáním ohrožují všechny ostatní účastníky silničního provozu.
I při kontrolách minulý týden policisté zjistili několik velmi závažných porušení. V úterý 8. června v 9:00 hodin na 117. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno policisté zastavili ke kontrole jízdní soupravu přepravující dřevní hmotu. Vozidlo řídil cizí státní příslušník Slovenské republiky a ze Slovenska byl také dopravce a provozovatel vozidla.

„Při kontrolním nízkorychlostním vážení jsme zjistili překročení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy o 5 570 kilogramů, dále překročení nejvyšších technicky přípustných hmotností na nápravy jízdní soupravy, překročení nejvyšší povolené hmotnosti přípojného vozidla. Kromě toho řidič řádně nevedl záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,“ vyjmenoval zjištěná porušení kpt. Bc. Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Provozovateli jízdní soupravy za přetížené vozidlo policisté uložili kauci ve výši 50 000 Kč. Protože dopravce nezajistil řádné vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, byla dopravci uložena ve výši 10 000 korun a za přestupky, kterých se dopustil řidič, byla uložena pokuta na místě v příkazním řízení ve výši 15 000 korun.

O den později - ve středu 9. června kolem jedenácté hodiny dopoledne při dopravně bezpečnostní akci Kladař policisté zastavili na silniční odpočívku na silnici I/34 u obce Dehtáře jízdní soupravu přepravující dřevní hmotu. V tomto případě byl řidičem státní příslušník České republiky, stejně tak z České republiky byl i dopravce a provozovatel vozidla. V součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu policisté na místě zjistili na tažném vozidle nebezpečné závady typu C – nefunkční přední osvětlení – obrysová a směrová světla, nefunkční zadní osvětlení – brzdová, směrová, obrysová světla, únik provozních kapalin z přídavného pracovního stroje – hydraulická ruka. Při kontrolním vážení pak zjistili výrazné překročení nejvyšší povolené výšky, kdy je povolena výška 4,08 metru a v tomto konkrétním případě bylo naměřeno 4,74 metru. Kromě toho kontrolní vážení ukázalo překročení nejvyšších technicky přípustných hmotností na nápravy jízdní soupravy, překročení nejvyšší povolené hmotnosti tažného vozidla o 2 613 kilogramů.

Řidič ani dopravce navíc řádně nevedli záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Třiadvacetiletý řidič na místě nepředložil osvědčení o registraci vozidel – tzv. malý techničák, zelenou kartu a navíc řídil vozidlo, které je pro výše uvedené závady technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a to tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Jednání provozovatele, dopravce i řidiče jsme oznámili k projednání příslušným správním orgánům. Řidiči policisté zakázali další jízdu.

Dalším šetřením jsme zjistili, že řidič této jízdní soupravy ve stejný den v 9:20 hodin způsobil dopravní nehodu na silnici I/19 v obci Obrataň, kdy nerespektoval svislé dopravní značení zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška překračuje stanovenou mez. Řidič přepravovaným nákladem poškodil nadzemní železniční viadukt. Dopravní nehodu šetří policisté z dopravního inspektorátu Pelhřimov a za dopravní nehodu uložili řidiči na místě pokutu v příkazním řízení ve výši 2000 korun.

Kontroly vozidel a jízdních souprav přepravujících dřevní hmotu jsou z naší strany vždy velmi důkladné. Zaměřujeme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidel a jízdních souprav, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku jízdní soupravy a nákladu. Policisty zajímá také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad, dále zda řidiči před vjezdem na pozemní komunikaci vozidlo nebo jízdní soupravu očistili, tak aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

„Při kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu se velice často setkáváme s nekázní řidičů. V nejčastějších případech je to přetížení vozidel nebo jízdních souprav a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešíme rovněž situace, kdy se řidič po výzvě odmítne podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítne najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy,“ doplnil kpt. Bc. Michal Ferbar.

Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu vážení jsou policisté v souladu s příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, oprávněni uložit pokutu do výše 30 000 korun v příkazním řízení. Policista přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zakáže pokračování v jízdě v případě, že řidič odmítl podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.

V kontrolách kamionové dopravy budeme pokračovat i v dalším období, kdy se budeme ve zvýšené míře věnovat především problematice kontrol způsobu přepravy dřevní hmoty při běžném dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích.
mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁZpět nahoru na obsah...

Vloupání do bytů a rodinných domů na Vysočině mírně kleslo, přesto policisté nabádají k opatrnosti
Policisté v Kraji Vysočina se i v letošním roce zapojí do celorepublikové preventivní akce s názvem Evropský den proti vloupání do obydlí. V letošním roce připadá tento den proti vloupání na středu 16. června 2021. Policisté na Vysočině letos od Nového roku do 31. května zaznamenali čtyři vloupání do bytů a 24 do rodinných domů. Loni za stejné období to bylo devět do bytů a 31 do domů.
Po více jak roce se všichni pomalu skrze pandemickou situaci začínáme vracet do „běžného života“. S postupným rozvolňováním začínáme navštěvovat kulturní, sportovní či společenské akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma. Zloději, tak získávají větší příležitost navštívit naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si právě v tento den připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Dle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. Ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace mnohdy stačí pachatelovi k překonání a následnému vloupání do obydlí. „Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken“ a to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na moment na nákup, nebo vynést odpadky.

Přestože v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 evidujeme nižší počet případů, jak vloupání do bytů, tak vloupání do rodinných domů, než za stejné období v roce předchozím, doporučujeme obezřetnost a důkladnou přípravu na zabezpečení obydlí zejména před odjezdem na letní dovolenou.

Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, tak tato trestná činnost stále patří mezi nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. Komplexní zabezpečení obydlí zahrnuje nejen technické opatření a prostředky, ale je zejména o našem běžném chování a zvycích.

Statistika vloupání do bytů, rodinných domů (1. 1. – 31. 5.):

ČR - ČR - Vysočina - Vysočina 2020 - 2021 - 2020 - 2021

Vloupání do bytů 805 - 576 - 9 - 4

Vloupání do rodinných domů 902 - 842 - 31 - 24

Preventivní doporučení

Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě. Doporučuje se také konzultovat s odborníky instalaci vhodného zabezpečovacího systému pro Váš byt či rodinný dům. Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie ad.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním na mobilní telefon (alarmy, kamery). Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.

1) Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova

2) Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.

3) Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4) Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz.
Martin HRONZpět nahoru na obsah...

Na dálnici D1 u Stránecké Zhoře se srazila dodávka s kamionem, zraněného řidiče museli vyprostit hasiči
Na dálnici D1 u Stránecké Zhoře na Velkomeziříčsku ve směru na Prahu se stala v jedenáct hodin dopoledne vážná dopravní nehoda.
Na 138. kilometru havarovala dodávka a nákladní vozidlo. Z dodávky museli hasiči z Velkého Meziříčí vyprostit zaklíněného zraněného řidiče za použití hydraulického nářadí. Ihned po vyproštění byl zraněný muž předán do péče zdravotníkům. Na havarovaných vozidlech hasiči provedli protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili", informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Provoz byl obnoven po půl dvanácté.

Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody vyšetřují policisté.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: zloději skončili v poutech; opilý muž udeřil manželku, skončil na záchytce; u Mohelna bourali dva motorkáři
Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku šestatřicet a dvacet let, obviněni byli ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Do prodejny v Záborné na Jihlavsku se muži, kteří přijeli do obce vozem, vloupali v sobotu 12. června po půlnoci. Po vypáčení dveří vnikli do prodejny a začali si připravovat zboží, které chtěli ukrást. Pachatele ale překvapila policejní hlídka a dva podezřelí muži skončili s pouty na rukou. Policisté je převezli na oddělení policie a umístili do cel. Většina zboží připraveného ke krádeži zůstala v prodejně. Zbývající část, kterou stačili pachatelé odnést do vozu, policisté zajistili a zboží se může vrátit zpět majiteli. Poškozením dveří vznikla škoda přes deset tisíc korun. Na základě shromážděných důkazů byli zadržení muži obviněni ze spáchání trestných činů, stíháni jsou na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Opilého muže policisté zajistili
V sobotu 12. června přijali policisté před pátou hodinou odpoledne oznámení o opilém muži, který v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku na ulici fyzicky napadl svoji manželku. "Opilý muž po předchozím slovním konfliktu udeřil ženu do hlavy a poškodil jí brýle. Na místo vyjeli policisté situaci prověřit. Muž se choval agresivně a odmítal se zklidnit. Policisté ho zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,93 promile alkoholu. Opilého šestatřicetiletého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění", informovala mluvčí policistů Jana Kroutilová. Je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti majetku, případ policisté šetří.

U Mohelna havarovali dva motorkáři, zasahoval vrtulník
V neděli 13. června havarovali u Mohelna na Třebíčsku dva motorkáři. Kolem půl sedmé večer jeli od Březníka. "Šestapadesátiletý řidič jedoucí s motocyklem Honda uklouzl na štěrku a vyjel mimo komunikaci, kde havaroval. Stejně dopadl také čtyřiadvacetiletý řidič, který jel na motocyklu BMW. Oba muži utrpěli zranění, jeden z nich byl transportováni letecky do brněnské nemocnice, druhého řidiče záchranáři převezli do nemocnice v Třebíči", popsala nehody Jana Kroutilová. Alkohol řidiči nenadýchali. Škoda na poškozených motorkách byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun. Obě nehody policisté šetří.

Po nehodě se škoda na autech vyšplhala na 170 tisíc korun
V neděli 13. června jel po jedné hodině odpoledne osmasedmdesátiletý řidič vozu Škoda Rapid po silnici od Červeného Kříže na Havlíčkův Brod. "Přejel do protisměru, kde se střetl s vozem Carthago a následně s autem Škoda Octavia. Při nehodě se zranila spolujedoucí z vozidla Škoda" informovala mluvčí policistů Jana Kroutilová. Alkohol řidiči neměli. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na 170 tisíc korun. Nehodu policisté šetří.

Opilý řidič boural
V neděli 13. června došlo před jedenáctou hodinou dopoledne v Třebíči k dopravní nehodě řidiče vozidla Škoda Rapid. "Na ulici Obránců Míru při couvání do parkovacího stání narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,48 promile alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška", informovala J. Kroutilová. Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ prověřují. Dopravní nehodu šetří.

Řidič byl pod vlivem alkoholu
V pondělí 14. června jel po jedné hodině ráno v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku po ulici Nádražní čtyřiapadesátiletý řidič vozidla Citroen, kterého policisté zastavili a provedli kontrolu. "U řidiče při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,28 promile alkoholu a obdobné hodnoty u něho ukázaly také opakované zkoušky. Policisté řidiči další jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz" uvedla mluvčí policistů Jana Kroutilová. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují.

Řidič byl pod vlivem alkoholu
V neděli 13. června jel v Pacově na Pelhřimovsku po ulici Žižkova řidič automobilu Renault, kterého kolem osmé hodiny ráno zastavila policejní hlídka. "Při dechové zkoušce u šestapadesátiletého řidiče naměřili hodnotu 1,2 promile alkoholu. Opakovaná zkouška u něho ukázala obdobnou hodnotu. Policisté muži další jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují", uvedla Jana Kroutilová.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Výstava v jihlavském muzeu představí začátky, historii a úspěchy české egyptologie
Výstava, která představuje náročné začátky, bohatou historii a úspěchy české egyptologie s titulem Mezi Prahou a Káhirou - 100 let české egyptologie, bude zahájena ve středu 16. června v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.
V roce 2019 uplynulo 100 let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, na které jí čekaly roky úspěchů, ale i těžkých bojů o svou existenci. Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, všechny peripetie nakonec ustál a významné výročí oslavil touto retrospektivní výstavou.

Expozice nejdříve provede návštěvníky těžkými začátky, kdy se ve skrovných poměrech panujících na univerzitě v první polovině 20. století rodil nový vědecký obor. Jen díky velkému osobnímu nasazení a nezdolné vůli Františka Lexy se na univerzitě etabloval. S přispěním jeho žáků se pak časem proměnil z akademického bádání v Praze na skutečné vědecké pracoviště zabývající se i terénním výzkumem umožněným získáním stálé koncese v Egyptě.

Druhá část výstavy nechává nahlédnout do období let 1960–2019, kdy ústav již organizoval archeologické výzkumy přímo v Egyptě a Súdánu. Představen je zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů. Fotografie ukazují na proměnu archeologické lokality a ilustrují rozmanité nálezy či zajímavé situace. Rozlehlý satelitní snímek umístěný do lightboxu umožňuje zachytit rozlehlost území celé memfidské pyramidové nekropole, kde se Abúsír nachází a zároveň ukazuje na potenciál lokality pro další generace vědců. Tajemný prostor šachtových hrobek plných náboženských textů je ve výstavě prezentován pomocí filmové projekce, která diváka vtáhne do tohoto magického prostředí. Některé z nálezů zastupující různé materiály pak budou přítomny ve formě 3D tisků, kterých je možné se dotýkat.

Výstava připravená Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze potrvá do 12. září ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55.
- red -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Úterý   3. 8. 2021

• Krytá část Vodního ráje v Jihlavě je po požáru do odvolání uzavřena
• Kandidátní listiny do sněmovních voleb předložilo na Vysočině 19 stran, hnutí a koalic
• Z policejního deníku: zfetovaný recidivista se vloupal na soukromý pozemek; zloděj ukradl věci za 30 tisíc; opilá žena bourala s autem
• Práce na obchvatu Osové Bítýšky by mohly být do konce srpna dokončeny
• Na Vysočině se letos stalo 2622 dopravních nehod, čtrnáct lidí zemřelo
• Komentovaná prohlídka výstavy Element sklo - Matérie fantazie v jihlavské galerii
• Rozhovor s Jindřiškou Šmejkalovou: Duševní onemocnění může postihnout kohokoliv
• Zbraňová amnestie skončila, lidé na Vysočině odevzdali 175 zbraní a 8131 kusů střeliva
• V Jihlávce se střetlo auto s vlakem, řidič utrpěl zranění, provoz na trati je zastaven

Pondělí   2. 8. 2021

• Letní kino a autokino pod věžemi v Dukovanech zahájí film Bábovky
• Jihlava přivítá na náměstí Lukáše Krpálka
• V areálu Vodního ráje v Jihlavě hořela sauna, škoda je 1,5 milionu korun
• U Velkého Beranova skončilo osobní auto na střeše, zaklíněnou zraněnou osobu vyprostili hasiči
• Indický velvyslanec navštívil rodný dům předního českého indologa Vincence Lesného
• Z policejního deníku: mladík, po kterém bylo vyhlášeno pátrání, byl nalezen opilý; opilec ohrožoval provoz na trati; vloupání do chaty
• Zahájení opravy silnice I/19 v Pohledu se o týden posunuje, práce začnou v pondělí 9. srpna
• Památník obětem dálnice D1 u Jihlavy dá Ředitelství silnic a dálnic do pořádku
• Studenti medicíny jsou zváni na stáž do nemocnice v Pelhřimově; hlásit se mohou do 16. srpna
• V dodávce, která bourala na dálnici, bylo nacpáno šestnáct osob

Neděle   1. 8. 2021

• Z policejního deníku: krádež poklopů, trubek a zámků; policisté chytli dva muže, kteří se vloupali do chatky; vandal poničil auto

Sobota   31. 7. 2021

• Filmový klub v Jihlavě uvede švédský snímek O nekonečnu

Pátek   30. 7. 2021

• V Jiráskově ulici v Jihlavě panuje ohnivé léto
• Ludus Musicus vystoupí v prostorách hradu Lipnice nad Sázavou s renesanční a gotickou hudbou
• V Budkově na Třebíčsku se v neděli rozhlaholí nové zvony
• Z policejního deníku: agresivní opilá žena skončila na záchytce; opilý cyklista havaroval; opilý řidič skončil na záchytce
• Nosál z táborské zoo si s ošetřovateli hraje na schovávanou

Čtvrtek   29. 7. 2021

• Zemřel herec Miroslav Kaman, esenbák z filmu Pelíšky
• Spatřit mývala z táborské zoo je mimořádný zážitek
• Světská pouť letos ve Žďáře nad Sázavou nebude
• Jihlavští policisté žádají veřejnost o spolupráci. Znáte muže z fotografie?
• Malá odpočívka Studený na 70. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno již slouží řidičům
• Z policejního deníku: hledaný muž putoval do vězení; krádež autorádia; za volantem bez řidičáku a pod vlivem alkoholu
• Děd a vnuk vytvořili rekord, štafetově složili hlavolam v žárovce
• Václav Klaus podal Městskému soudu v Praze žalobu na Ministerstvo zdravotnictví
• Silničáři opraví vozovku I/19 v Pohledu, uzavírka v obci bude pokračovat po celou dobu rekonstrukce
• Zámečtí hasiči ve Žďáře nad Sázavou oslaví stopětatřicáté narozeniny

Středa   28. 7. 2021

• Výstava v muzeu v Humpolci zavede návštěvníky do středověku
• Kvůli rozsáhlé výměně trolejového vedení jezdí Jihlavou víc autobusů
• Z policejního deníku: krádež notebooku z karavanu; vandal poškrábal auto; opilci skončili na záchytce
• V jihlavské zoologické zahradě se daří mláďatům, narodil se malý tapír, vylíhli se i vzácní scinkové

Úterý   27. 7. 2021

• Hradozámecká noc aneb V noci se zvířátky v sobotu na Roštejně u Telče
• Hornický skanzen u Šacberku v Jihlavě vyroste s maximálním ohledem na krajinu
• Na D1 u Velké Bíteše se stala nehoda, dálnice je již průjezdná
• Krajští silničáři na Vysočině letos opraví šestnáct mostů
• Městští strážníci v Jihlavě odvezli agresivního opilce na záchytku
• Z policejního deníku: opilec skončil na záchytce; opilá žena se povalovala na zemi
• Kriminalita na Třebíčsku v prvním pololetí oproti loňsku poklesla
• Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků
• Kriminalita na Žďársku v prvním pololetí poklesla
• Počet trestných činů na Jihlavsku kles, v objasněnosti byli policisté úspěšnější
• Hasiči evakuovali dětský tábor na Pelhřimovsku

Pondělí   26. 7. 2021

• Malovaný portrét Františka Kučery rozšířil galerii starostů Pelhřimova
• Vyšlo druhé letošní číslo Studia Turistica; věnuje se dopadům pandemie, temnému turismu i fenoménu spolujízdy
• U Jemnice havaroval řidič osobní auta, skončil v péči zdravotníků
• U Markvartic se srazila dvě osobní auta, jedna osoba utrpěla zranění
• Nemocnice v Třebíči opět otevře svoje dveře návštěvníkům
• Na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě dochází k výměně semaforů, v rámci obnovy budou několik dní mimo provoz
• Uplynulý víkend probíhala v celé České republice dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, která byla zaměřena na kontrolu autobusů a nákladních vozidel
• Z policejního deníku: hledaný muž skončil ve vězení; krádež kola; vloupání do prodejny
• V příkopu u Cetorazi u Pacova byl nalezen mrtvý cyklista, totožnost policie zatím nezná

Neděle   25. 7. 2021

• Nešťastný způsob tohoto léta
• Dukovany zvou na Den bezpečně pootevřených dveří; lidé mohou exkluzivně nahlédnout až do skladu použitého paliva
• Vedení města si připomene 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka, oslavy 200. výročí jeho narození proběhnou v září
• Z policejního deníku: motorkář po nehodě utrpěl vážná zranění; muž před policisty uhnul na pole, následně nadýchal kolem jedné promile; traktoristovi se odpojil vlek, poškodil auta a sloup

Sobota   24. 7. 2021

• Na Vysočinu se opět ženou silné, až velmi silné bouřky
• Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách připomene výstava v Telči
• Filmový klub v Jihlavě francouzský film Anette

Pátek   23. 7. 2021

• Den pro kapli svaté Anny u Pelhřimova v neděli
• Jihlavský půlmaraton letos v září opět nebude, přeložen je na neděli 11. září 2022
• Z policejního deníku: zloděj ze zahradního domku ukradl věci za 30 tisíc; krádež elektrokola; řidiči pod vlivem drog
• V létě pozor na sluníčko, může podpořit vznik rakoviny
• V Křižanově opraví silničáři silnici, provoz bude řízen kyvadlově za pomoci semaforů
• Policisté na Pelhřimovsku letos znovu dosáhli nejvyšší objasněnosti v celém Kraji Vysočina

Čtvrtek   22. 7. 2021

• Farmářský trh ve Žďáře nad Sázavou nebude jen pro mlsné jazýčky, nabídne i bižuterii, keramiku či papírové výrobky
• V pátek 23. července se do nemocnice v Pelhřimově na pevnou linku nedovoláte, pouze na mobily
• Jak ošetřit bodnutí hmyzem a kdy vyhledat lékařskou pomoc
• Úklid po bouři z konce června v Jihlavě zabere ještě minimálně měsíc
• Z policejního deníku: krádež jízdního kola; krádež pletiva; krádež nafty; muž dluží na alimentech 50 tisíc
• Opravovaný dálniční most u Velké Bíteše bude uveden do provozu v pondělí 26. července
• U Uhřínovic zemřel po nárazu do traktoru s vlekem osmadvacetiletý řidič osobního auta
• Kriminalita na Havlíčkobrodsku v prvním pololetí letošního roku poklesla

Středa   21. 7. 2021

• Horácko. Mikroregion, který má prostě vše
• U Uhřínovic se střetl traktor s osobním autem, řidič zemřel, silnice je neprůjezdná
• Z policejního deníku: zloděj kradl v garáži; vloupání do stavební buňky; řidiči pod vlivem drog a alkoholu
• Na Podpeperské výstavě ve Velké Losenici budou k vidění králíci, drůbež, morčata, ale i akvarijní rybičky či ovečky
• V opravovaném úseku dálnice u Měřína se srazila tři auta; vytvořila se kolona dlouhá deset kilometrů

Úterý   20. 7. 2021

• Budou žít?
• Bobr evropský se zabydluje na Vysočině; potvrzuje to i vyšší počet žádostí o náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
• Z policejního deníku: vandal pomačkal obytný přívěs; opilec padal na silnici, skončil na záchytce; řidiči pod vlivem drog
• Táborská zoo odchovala tři vzácné puštíky bradaté, návštěvníkům se předvádí v nových voliérách
• Lidé mohou v obchodech vrátit mléčné dezerty, které obsahují zdraví škodlivé pesticidy

Pondělí   19. 7. 2021