Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

úterý Zpět na hlavní stránku... 22.6 2021


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Do muzeí, galerií, hradů a zámků zřizovaných krajem Vysočina o prázdninách děti zdarma, dospělí za polovic
Děti a studenti budou mít od 1. července až do konce září vstup do všech hradů, muzeí a galerií, které zřizuje Kraj Vysočina zdarma, dospělí zaplatí poloviční vstupné. Úprava, kterou schválila krajská rada, se týká například hradů Kámen a Roštejn, zámku v Třebíči či muzeí a galerií.
Stejně jako loni má úprava vstupného napomoci mimo jiné ke zvýšení návštěvnosti. Předpokládané zvýšení zájmu o muzejní a galerijní expozice a výstavy ze strany veřejnosti bude stále doprovázeno doporučenými hygienickými standardy. U nejexponovanějších objektů mohou být v případě nutnosti přijata organizační opatření např. omezení počtu osob v průvodcované skupině. Je nutné také počítat s možnými podmínkami absolvovaného testování nebo očkování dle aktuálních podmínek stanovených pro všechny památky a muzea.

Kromě volných vstupů pro děti a studenty budou zvýhodněni také i všichni ostatní návštěvníci. Ti dostanou 50% slevu na svojí kategorii vstupenky (dospělí, senioři, apod.)

Seznam krajských organizací, které budou od 1. 7. do 30. 9. 2021 nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné:

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Jihlava, vč. poboček Hrad Roštejn a Třešť
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, vč. pobočky hrad Kámen
Muzeum Vysočiny Třebíč vč. pobočky Jemnice

"Upozorňujeme, že úprava vstupného se nebude vztahovat na speciální akce – představení, koncerty, přednášky, kostýmované nebo cizojazyčné prohlídky či výtvarné dílny", informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.
- red -Zpět nahoru na obsah...

Radnice se důrazně zaměří na zajištění bezpečí občanů
Třebíčská radnice už v průběhu května zaznamenala nárůst počtu nově příchozích obyvatel romské národnosti do Třebíče. Bohužel tato situace s sebou přinesla problémy v oblasti veřejného pořádku, které vygradovaly dvěma vážnými incidenty. Reakcí na dvě fyzická napadení z posledních týdnů je posílení pěších hlídek strážníků i policistů. (Reakce na otevřený dopis zastupitele města Stanislava Neumana)
Město v úzké součinnosti s Městskou policií i Policií České republiky nastavilo účinná opatření. Strážníci a policisté se v rámci běžného výkonu služby budou systematicky zaměřovat zejména na prevenci a taková opatření, jejichž hlavním cílem je zvýšení bezpečí pro všechny Třebíčany.

Aktuálně můžeme využívat a monitorovat dění ve městě prostřednictvím 44 kamerových bodů, rozmístěných v lokalitách na základě důkladné analýzy trestné a přestupkové činnosti. Zvýšenou pozornost věnují strážníci městské policie všem rizikovým lokalitám, zejména v centru města.

Ze statistik Policie ČR a Městské policie v Třebíči vyplývá, že ve městě v letošním roce nedošlo ke zvýšení trestné činnosti. „Koncem minulého týdne jsme měli zasedání bezpečnostní rady města, kde jsme kromě jiného řešili i dva incidenty z uplynulých dnů. Policie České republiky neregistruje v Třebíči nárůst kriminální činnosti. Obyvatel města a jejích návštěvníků se ale velmi dotýká každé nevhodné chování, které nemusí být kvalifikováno jako trestný čin a není tedy vysloveně trestné. Lidé se ale bojí, a proto necítí v daném místě bezpečně, a to musíme velmi rychle změnit. Zvýšit pocit bezpečí ve městě je naší společnou prioritou. Proto bezpečnost v Třebíči velice bedlivě sledujeme, a proto jsme přistoupili k intenzivnějšímu zajišťování veřejného pořádku,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

„Ke konkrétnímu incidentu, ke kterému pan zastupitel napsal a rozeslal otevřený dopis, došlo na akci, kterou sám pořádal v okolí své provozovny a kde měli pořadatelé dle informací ze svodky Městské policie problém se zajištěním veřejného pořádku. Celou záležitost zmíněného incidentu - fyzického napadení občana - si již převzala k prověřování Policie ČR. Je potřeba zdůraznit, že agresivní chování nám samozřejmě velmi vadí. Třebíč byla vždy přátelské a bezpečné město a my velmi usilujeme o to, aby nadále zůstala. Musíme zajistit, aby byli naši občané v bezpečí. Zákony a pravidla musí dodržovat všichni. Není ale v žádném případě vhodné podněcovat a posilovat jakoukoliv rasovou nesnášenlivost. Z těchto důvodů jsme oslovili ubytovatele problémových etnik a dostalo se nám od nich ujištění, že jim nebude prodloužena nájemní smlouva. Město ve svých bytech tyto nově příchozí občany neubytovává,“ doplnil Pavel Pacal.


Otevřený dopis s žádostí o řešení problematického chování některých (nově příchozích) obyvatel města Třebíč
Jelikož se množí konflikty s Romy, kteří se přistěhovali do Třebíče (údajně z Brna), rozhodl jsem se požádat orgány, které se starají o veřejný pořádek v našem městě o nápravu. Zároveň očekávám, že všechny dotčené instituce, ať už se jedná o vedení města, městskou nebo státní policii, budou informovat občany Třebíče o přijatých opatřeních.
Již několik měsíců se občané Třebíče setkávají s problematickým, až kriminálním chováním. Na celém území města Třebíč probíhají provokace, dochází k okrádání občanů, k fyzickým útokům a k rasistickým projevům ze strany nově přistěhovaných Romů.
Chci zdůraznit, že třebíčské romské rodáky znám, některé z nich mnoho let a vím, že drtivá většina z nich se chová slušně.
Zjevné a vážné problémy však nelze přehlížet. V sobotu 5. 6. 2021 kolem druhé hodiny ranní byl na kulturní akci Zámostí v modrém brutálně napaden sedmi Romy a zkopán do hlavy můj kamarád, který nakonec skončil s podezřením na krvácení do mozku na pět dní v nemocnici. Domnívám se, že pokud by se stal obětí takového útoku méně fyzicky zdatný nebo starší člověk, tak by takto brutálně vedený útok nepřežil.
Z napadení, které si dovolím kvalifikovat jako pokus o vraždu, je pořízen záznam, na základě kterého mohou orgány činné v trestním řízení provést identifikaci pachatelů tohoto brutálního, skupinového útoku. Záznam přikládám k dopisu.
Z těchto důvodů důrazně žádám vedení města, Městskou Policii a Policii ČR o zjednání nápravy a řešení vzniklé situace.

Stanislav Neuman - zastupitel města Třebíče, 777842741
Irini MARTAKIDISOVÁZpět nahoru na obsah...

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany vyráží do terénu pomáhat potřebným
Před víkendem práce na jaderné vinici u elektrárny, v průběhu týdne úklid Dalešické přehrady nebo pomoc v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. To není zdaleka výčet všech činností, do kterých se dukovanští zaměstnanci zapojují v rámci tzv. dobrovolnických dnů. Projekt firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ organizuje Skupina ČEZ od roku 2008 a mezi zaměstnanci má stále větší odezvu. Po loňské nucené pauze se znovu otevírají dveře dobrovolnickým aktivitám.
Na jaderné vinici u elektrárny Dukovany pracovali energetici v pátek 18. června. Slunce pražilo, motyky byly řádně nabroušené. „Nezvládli jsme okopat všech 2040 hlav, ale velký kus práce jsme odvedli,“ říká Kateřina Kunešová, technolog chemických režimů a zakladatelka spolku JARO (JAderní ROdiče pro Dukovany). „Poznala jsem tu nové kolegy a vyvětrala hlavu,“ dodává s úsměvem Kateřina Kunešová.

V týdnu čeká další týmy opět práce v exteriérech. Tradiční je už čištění Dalešické přehrady nebo pomoc s údržbou národní přírodní rezervace Mohelenská hadcova step. Na dukovanské pracovníky už také netrpělivě čekají v Nemocnici Třebíč, kde na rozsáhlý venkovní areál nemají dostatek pracovníků.

„Dobrovolnické pomoci si velmi vážíme, ale v posledním období si její význam uvědomujeme ještě více. Naši pracovníci jsou velmi vytížení, a tak na některé věci už skutečně nezbývá čas. Dukovanští dobrovolníci vždy odvedou velký kus práce a patří jim velký dík,“ říká ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

"Další pracovníci se rozeběhnou do Diakonie Myslibořice, do Domova seniorů na Koutkově ulici v Třebíči, ale také do Domovinky Oblastní charity Třebíč a Stacionáře pro tělesně a mentálně postižené v Třebíči," doplnil tiskový mluvčí elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

- tz -Zpět nahoru na obsah...

Nakrmte táborské labužníky; v zoo připravíte hostinu nosálům
Jedním z největších labužníků a jedlíků v táborské zoologické zahradě je nosál červený. Na posezení spořádá velkou hromadu jídla. Jako všežravec nepohrdne různými plody, houbami, hmyzem ani menšími hlodavci. Úplně nejraději však má ptačí vejce, na kterých si velmi pochutnává. Ošetřovatelé ho čas od času škádlí tím, že mu potravu schovají na nejrůznějších místech. Najít ji ale nosálovi trvá jen malou chvíli. Díky svému citlivému nosu, který dokáže otočit až o 45 stupňů, vyčenichá jakoukoliv dobrotu během malinké chvilky.
Sledovat nosálí hostinu z bezprostřední blízkosti může nyní kdokoliv. Táborská zoologická zahrada totiž nabízí exkluzivní možnost nejen podílet se na přípravě jeho jídla, ale dokonce ho sám (pod dohledem ošetřovatele) nakrmit. Při tom se samozřejmě dostanete až do výběhu a budete nosálovi na dosah ruky. Tak blízko se ke zvířatům návštěvníci běžně nedostanou. Tento mimořádný zážitek lze pořídit v eshopu táborské zoologické zahrady https://eshop.zootabor.eu/. Důležité je rezervovat si ho včas. Zájem je opravdu veliký, a přestože jsou nosálové velcí jedlíci, jejich žaludek opravdu není nekonečný.

Nosálové červení pocházejí z oblasti deštných pralesů jihoamerického kontinentu. Většinu času tráví na stromech, kde dokonce i jí a spí. Také v ZOO Tábor ho nejčastěji najdete ve větvích, kde má díky svému šikovnému ocasu velmi dobrou stabilitu.

Nucené uzavření zoologických zahrad způsobilo té táborské obrovské škody. Jen loni se výpadek příjmů vyšplhal na 1,5 milionu korun a další statisícové výpadky zoo eviduje od začátku letošního roku. Zoologickou zahradu nad vodou drželi hlavně její příznivci, kteří jí ve větší míře než kdy dříve přispívali buď sponzorstvím, nebo adopcí zvířat. Příjmy se vstupného a za speciální zážitkové programy činí podstatnou část příjmů, proto je nyní velmi důležité, aby příznivci zoo podpořili zahradu také svou návštěvou. Kromě zvířat je čeká bezpečná procházka rozlehlým přírodním areálem, který jim nabídne tolik vítanou možnost relaxace.

Zoologická zahrada v Táboře je pro veřejnost otevřena každý den od 9 do 19 hodin.

Foto: Anna Kostohryzová
Filip SUŠANKAZpět nahoru na obsah...

Výstava Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu
Tíha stávajících povinností a k tomu ještě mnoho nových. Zimní a jarní realita tisíců matek, které ke svým běžným povinnostem přibraly i ty „covidové“. Jejich extrémní nasazení zachytil ve výstavě Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu žďárský fotograf Milan Šustr. Výstavu si mohou zájemci prohlédnout v prostorách Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou až do konce září. Přístupná je každý všední den od 8 do 15 hodin
„Myšlenka na tuto výstavu se zrodila v únoru letošního roku v době mimořádných protiepidemických opatření. Věděli jsme z konkrétních příběhů maminek, jak složitá pro ně tato doba je a kolik práce každý den odvádí uvnitř svých rodin. Rozhodli jsme se, že jejich příběhy zachytíme ve fotografiích,“ uvádí Jana Kamarádová, vedoucí RC Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou.

Výstava představuje sedmnáct konkrétních příběhů maminek. Ty fotograf Milan Šustr zachytil v situacích, které ony samy označily za pro ně typické pro covidovou dobu. Fotografie zdobí obrázky
dětí, které měly za úkol svoji maminku namalovat. Krátké texty celý příběh doplňují.

„Máme velikou radost z díla, které o maminkách v době covidu vzniklo. Naším přáním je, aby si
návštěvník udělal sám představu o množství každodenních obyčejných i neobyčejných povinností, které ženy vykonávají pro své děti a rodiny, a také jim za jejich obrovské nasazení poděkovat,“ dodává Kamarádová.

Rodinné centrum Srdíčko je zařízení, které poskytuje komplexní servis ve všech fázích rodičovství – těhotným ženám, rodičům s miminky i těm, kteří pečují o děti na rodičovské dovolené. Nabízí pestrou škálu aktivit pro období mateřství a péče o děti, dětem od nejmenších až po předškoláky, pro prarodiče s vnoučaty i návštěvníky z řad široké veřejnosti. Je zřizováno Kolpingovým dílem České republiky z.s. Více na www.rcsrdicko.cz.

Fotograf Milan Šustr, rodák ze Žďáru nad Sázavou, je autorem a spoluautorem více než třiceti knih s historickou a fotografickou tematikou. Zabývá se hlavně reportážní, architektonickou a sociální fotografií. Ani portréty mu nejsou cizí, což dokazují jeho výstavy vytvořené v rámci projektu „Úsměvy všude“, „Souznění“ a „Souznění II.“ s mezigenerační tematikou či výstava „Ruce – příběh života“. Mimo jiné se fotograficky podílel na projektu Kraje Vysočina „Pěstounství je cesta k domovu“, projektu na podporu dobrovolnictví v Kraji Vysočina a na několika dalších sociálních projektech. V rámci sociální tematiky vytvořil dlouhodobý projekt s názvem Objektivem k srdcím, kde se prostřednictvím fotografií snaží přiblížit veřejnosti život seniorů, hendikepovaných lidí a dalších sociálních skupin.

Výstava Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu vznikala v únoru, březnu a dubnu 2021 a zachycuje extrémní nasazení žen v době zásadních protiepidemických opatření.
Jana KAMARÁDOVÁZpět nahoru na obsah...

Paliativní tým v pelhřimovské nemocnici oslavil druhé narozeniny
Jako společnost procházíme v současné době velikou proměnou, která se týká péče o nevyléčitelně nemocné. Přestáváme odsouvat život se závažnou nemocí a umírání za zdmi nemocnic, nebo ústavů. Uvědomujeme si čím dál naléhavěji potřebu vrátit téma umírání zpět do našich životů, neboť je jeho neodmyslitelnou součástí. Pro pacienty, kterým medicína již nedokáže nabídnout nic, co by vedlo k vyléčení jejich nemoci, nabízí pomocnou ruku paliativní/hospicová péče. Ta pelhřimovská na narozeninovém dortu sfoukla v březnu 2021 již druhou svíčku.
Za tu dobu ušla Paliativní péče při Nemocnici Pelhřimov významným vývojem. Došlo k navýšení počtu sester, tým se rozrostl i o kaplana. Byla registrována odlehčovací služba, která usnadní pečujícím rodinám jejich nelehký úkol a zároveň zlepší komfort nemocných v oblasti hygieny. Další pečovatelky do svého týmu stále hledáme. Rovněž se rozrostl náš inventář pomůcek, které zapůjčujeme do rodin – jde o tři polohovatelná lůžka a dva kyslíkové koncentrátory. Byl navýšen úvazek psycholožky.

Současně s tím, jak nabýváme zkušenosti v oboru, vylepšujeme neustále postupy a standardy naší péče. Snažíme se inovovat postupy práce v terénu tak, aby byly co možná nejvíce efektivní a pro pacienty a jejich rodiny co nejkomfortnější. I nadále jsme rodinám k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Hlavní zásluhu na všech těchto významných posunech má koordinátorka paliativní péče Mgr. Markéta Fuchsová, která za práci v tomto oboru obdržela Dřevěnou medaili Kraje Vysočina pro mladé, inspirativní osobnosti, jež se významným způsobem zasloužily o rozvoj určité oblasti lidské činnosti.

I nadále je naším hlavním cílem zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým, za zachování maximálně možného individuálního přístupu.

A protože je tento článek článkem narozeninovým, nechybí ani přání do dalších let. To nám zaslala 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hana Hajnová:

„Jako dlouhodobá podporovatelka telčského hospice Sdílení, přeji i paliativnímu týmu Nemocnice Pelhřimov neutuchající nadšení do své náročné práce. Přeji paliativní péči, aby se jí i nadále dostávalo podpory ze strany vedení nemocnice, jak tomu nyní je. Rovněž přeji všem nemocným a jejich rodinám, které musí žít s nevyléčitelnou nemocí, aby měli v zádech takto profesionální a obětavý tým.”

Své přání připojil i MUDr. Jan Houser, zástupce ředitele a náměstek LPP Nemocnice Pelhřimov:

„Co bych přál naší paliativní péči ke druhým narozeninám? Hlavně, aby to nadšení a pozitivní energie, která u vás je, aby vám vydržela, a stále jste pomáhali těm potřebným, na které se tak často zapomíná. A pak také, aby se vaše oddělení stalo trvalou a nedílnou součástí spektra naší nemocnice. Jako třešnička na dortu pak vize vzniku paliativní lůžkové stanice pro ty, kteří nemohou být z nějakého důvodu v ambulantní domácí péči.

Za obě krásná přání ze srdce děkujeme.

Jak se rozšiřuje naše péče, je nejvíce patrno z čísel, aneb statistika není vždy nuda. Při zachování současného postupného nárůstu počtu pacientů v paliativní péči, vypadá statistika vývoje v průběhu tří let takto: V roce 2019 jsme pečovali o 132 pacientů, v roce 2020 již o 305 pacientů a tento rok by toto číslo mohlo vzrůst na přibližně 450 nemocných a jejich rodin. Neméně zajímavý je počet najetých kilometrů. Do terénu vyráží nejen sestry, ale velmi často na vizity i paní doktorka Eliška Štokrová nebo psycholožka či kaplan. K dispozici má paliativní tým tři vozidla, jedno ujede průměrně 1400-1600 km měsíčně. V součtu to pak za rok 2020 bylo celkem 58 250km. Přitom za rok 2019 činil součet 38 840 najetých kilometrů.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim pečujícím rodinám, že nás pustili do svých domovů, vedení nemocnice za podporu a všem těm, kterým nejsou lhostejné osudy nevyléčitelně nemocných pacientů, že nás s nimi propojují.

Za paliativní tým zdravotní sestra
Tereza MAŠKOVÁZpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: zloděj ukradl telefon, tablet i peníze; žena a hledaný muž pobývali v chatě; opilec nadýchal skoro čtyři promile
Do domu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku se v době od večerních hodin soboty 19. června do osmé hodiny ráno následujícího dne vloupal neznámý zloděj, odkud ukradl mobilní telefon, tablet a peníze. Škoda byla vyčíslena na částku kolem deseti tisíc korun. Policisté z Chotěboře případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
Muž se ženou vnikli do chaty
Ze spáchání trestného činu jsou podezřelí čtyřiatřicetiletý muž s devětadvacetiletou ženou, kteří v Sudici na Třebíčsku vnikli do chaty. Podezřelou dvojici, oba z Brněnska, dopadli policisté o uplynulém víkendu při kontrole chatové oblasti. Oba zadrželi a odvezli je na oddělení policie. "Na muže byl navíc v květnu vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, skončil tak v policejní cele. Na základě provedeného šetření zjistili, že pachatelé vnikli v první polovině června do rekreační chaty, kde poté pobývali. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Hledaného muže po provedení nezbytných úkonů odvezli do brněnské věznice", informovala mluvčí policistů Jana Kroutilová. Vzhledem k tomu, že výkon trestu bezdůvodně sám nenastoupil, je podezřelý ještě ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Ženu policisté ze zadržení propustili. Případ policisté dále prověřují.

Muž nadýchal skoro čtyři promile, skončil na záchytce
V neděli 20. června byli policisté v Jihlavě před devátou hodinou večer přivoláni na ulici Romana Havelky, kde ležel u obchodního domu na zemi bezvládně muž. "Jednalo se o sedmatřicetiletého muže z Karvinska, který byl značně opilý, nebyl schopen ani samostatné vstát. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 3,88 promile alkoholu", uvedla mluvčí policistů Jana Kroutilová s tím, že muže zajistili a odvezli na záchytku k vystřízlivění.

Řidič byl pod vlivem alkoholu
V pondělí 21. června jel po jedné hodině ráno v Jihlavě dvaatřicetiletý řidič vozidla BMW po ulici Pávovská. "Policisté u řidiče při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,25 promile alkoholu, opakovaná zkouška u něho ukázala obdobnou hodnotu. Policisté muži další jízdu zakázali, řidičský průkaz u sebe neměl", uvedla Jana Kroutilová. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté případ prověřují. Řidič se dopustil také přestupkového jednání na úseku dopravy.

Test na drogy byl u řidiče pozitivní
Policisté zastavili v pondělí 21. června kolem půl páté odpoledne na ulici Nad Tratí v Havlíčkově Brodě osobní auto Peugeot, jehož řidičem byl pětatřicetiletý muž. "Součástí silniční kontroly byl test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami, který vykázal přítomnost amfetaminu. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což bezdůvodně odmítl. V další jízdě již muž pokračovat nesměl", informovala mluvčí policistů Stanislava Rázlová. Z přestupku na úseku dopravy se dále bude zodpovídat před příslušným správním orgánem.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Policisté kontrolovali v pondělí 21. června kolem druhé hodiny odpoledne na silnici druhé třídy u obce Vír na Žďársku vůz Ford. "Provedená lustrace ukázala, že čtyřiačtyřicetiletý řidič má od března letošního roku vyslovený zákaz řízení a za volant vozidla nesmí usednout do března roku 2022. Policisté muži na místě další jízdu zakázali a vše zadokumentovali. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí", uvedla Stanislava Rázlová.


Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Na Pelhřimovsku na silnici I/19 se pod plně naloženou cisternou utrhla krajnice, skončila na boku
Na silnici I/19 na Pelhřimovsku havarovala v pondělí 21. června kolem půl šesté večer cisterna.
"Řidič cisterny najel na krajnici a havaroval do příkopu na přilehlé pole, kde se cisterna převrátila na bok. Nikdo nebyl zraněn. V cisterně se převáželo zhruba 20 tun látky, která se používá v kosmetickém průmyslu", informovala mluvčí policistů na Vysočině Dana Čírtková.

Doplnila, že čtyřicetiletý řidič – jednalo se o cizího státního příslušníka – nákladního vozidla MAN s cisternou projížděl po silnici od Pelhřimova na Čížkov a nezpevněná krajnice, na kterou najel, se s ním utrhla. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Hmotná škoda byla odhadnuta na částku 220 tisíc korun.

Během úterý 22. června se přečerpal obsah cisterny a havarované vozidlo se vyprošťuje. Z tohoto důvodu je zhruba od 9. 30 hodin minimálně 1,5 hodiny silnice v místě zcela uzavřena. Proto by řidiči měli v průběhu dopoledne zvolit k tranzitu jinou trasu.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Při požáru bytu v Novém Městě na Moravě zemřel starší muž
Při požáru přízemního bytu v panelovém domě v Novém Městě na Moravě zemřel muž. Oheň vzplál v úterý 22. června krátce před pátou hodinou ráno.
V přízemním bytě ve Žďárské ulici začalo hořet v úterý 22. června krátce před pátou hodinou ráno. Hasiči byli informováni o kouři, který vycházel z oken bytu. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů ze Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, které však uvnitř bytu nalezli tělo muže bez známek života

"Ještě před příjezdem hasičů na místo události došlo k samouhašení požáru. V bytě hasiči nalezli tělo staršího muže bez známek života", informovala mluvčí krajských hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Hasiči provedli lokalizaci a likvidaci požáru.

Příčiny okolnosti požáru a následná majetková škoda jsou v šetření.

Foto: HZS Kraje Vysočina
- red -Zpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Úterý   3. 8. 2021

• Krytá část Vodního ráje v Jihlavě je po požáru do odvolání uzavřena
• Kandidátní listiny do sněmovních voleb předložilo na Vysočině 19 stran, hnutí a koalic
• Z policejního deníku: zfetovaný recidivista se vloupal na soukromý pozemek; zloděj ukradl věci za 30 tisíc; opilá žena bourala s autem
• Práce na obchvatu Osové Bítýšky by mohly být do konce srpna dokončeny
• Na Vysočině se letos stalo 2622 dopravních nehod, čtrnáct lidí zemřelo
• Komentovaná prohlídka výstavy Element sklo - Matérie fantazie v jihlavské galerii
• Rozhovor s Jindřiškou Šmejkalovou: Duševní onemocnění může postihnout kohokoliv
• Zbraňová amnestie skončila, lidé na Vysočině odevzdali 175 zbraní a 8131 kusů střeliva
• V Jihlávce se střetlo auto s vlakem, řidič utrpěl zranění, provoz na trati je zastaven

Pondělí   2. 8. 2021

• Letní kino a autokino pod věžemi v Dukovanech zahájí film Bábovky
• Jihlava přivítá na náměstí Lukáše Krpálka
• V areálu Vodního ráje v Jihlavě hořela sauna, škoda je 1,5 milionu korun
• U Velkého Beranova skončilo osobní auto na střeše, zaklíněnou zraněnou osobu vyprostili hasiči
• Indický velvyslanec navštívil rodný dům předního českého indologa Vincence Lesného
• Z policejního deníku: mladík, po kterém bylo vyhlášeno pátrání, byl nalezen opilý; opilec ohrožoval provoz na trati; vloupání do chaty
• Zahájení opravy silnice I/19 v Pohledu se o týden posunuje, práce začnou v pondělí 9. srpna
• Památník obětem dálnice D1 u Jihlavy dá Ředitelství silnic a dálnic do pořádku
• Studenti medicíny jsou zváni na stáž do nemocnice v Pelhřimově; hlásit se mohou do 16. srpna
• V dodávce, která bourala na dálnici, bylo nacpáno šestnáct osob

Neděle   1. 8. 2021

• Z policejního deníku: krádež poklopů, trubek a zámků; policisté chytli dva muže, kteří se vloupali do chatky; vandal poničil auto

Sobota   31. 7. 2021

• Filmový klub v Jihlavě uvede švédský snímek O nekonečnu

Pátek   30. 7. 2021

• V Jiráskově ulici v Jihlavě panuje ohnivé léto
• Ludus Musicus vystoupí v prostorách hradu Lipnice nad Sázavou s renesanční a gotickou hudbou
• V Budkově na Třebíčsku se v neděli rozhlaholí nové zvony
• Z policejního deníku: agresivní opilá žena skončila na záchytce; opilý cyklista havaroval; opilý řidič skončil na záchytce
• Nosál z táborské zoo si s ošetřovateli hraje na schovávanou

Čtvrtek   29. 7. 2021

• Zemřel herec Miroslav Kaman, esenbák z filmu Pelíšky
• Spatřit mývala z táborské zoo je mimořádný zážitek
• Světská pouť letos ve Žďáře nad Sázavou nebude
• Jihlavští policisté žádají veřejnost o spolupráci. Znáte muže z fotografie?
• Malá odpočívka Studený na 70. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno již slouží řidičům
• Z policejního deníku: hledaný muž putoval do vězení; krádež autorádia; za volantem bez řidičáku a pod vlivem alkoholu
• Děd a vnuk vytvořili rekord, štafetově složili hlavolam v žárovce
• Václav Klaus podal Městskému soudu v Praze žalobu na Ministerstvo zdravotnictví
• Silničáři opraví vozovku I/19 v Pohledu, uzavírka v obci bude pokračovat po celou dobu rekonstrukce
• Zámečtí hasiči ve Žďáře nad Sázavou oslaví stopětatřicáté narozeniny

Středa   28. 7. 2021

• Výstava v muzeu v Humpolci zavede návštěvníky do středověku
• Kvůli rozsáhlé výměně trolejového vedení jezdí Jihlavou víc autobusů
• Z policejního deníku: krádež notebooku z karavanu; vandal poškrábal auto; opilci skončili na záchytce
• V jihlavské zoologické zahradě se daří mláďatům, narodil se malý tapír, vylíhli se i vzácní scinkové

Úterý   27. 7. 2021

• Hradozámecká noc aneb V noci se zvířátky v sobotu na Roštejně u Telče
• Hornický skanzen u Šacberku v Jihlavě vyroste s maximálním ohledem na krajinu
• Na D1 u Velké Bíteše se stala nehoda, dálnice je již průjezdná
• Krajští silničáři na Vysočině letos opraví šestnáct mostů
• Městští strážníci v Jihlavě odvezli agresivního opilce na záchytku
• Z policejního deníku: opilec skončil na záchytce; opilá žena se povalovala na zemi
• Kriminalita na Třebíčsku v prvním pololetí oproti loňsku poklesla
• Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků
• Kriminalita na Žďársku v prvním pololetí poklesla
• Počet trestných činů na Jihlavsku kles, v objasněnosti byli policisté úspěšnější
• Hasiči evakuovali dětský tábor na Pelhřimovsku

Pondělí   26. 7. 2021

• Malovaný portrét Františka Kučery rozšířil galerii starostů Pelhřimova
• Vyšlo druhé letošní číslo Studia Turistica; věnuje se dopadům pandemie, temnému turismu i fenoménu spolujízdy
• U Jemnice havaroval řidič osobní auta, skončil v péči zdravotníků
• U Markvartic se srazila dvě osobní auta, jedna osoba utrpěla zranění
• Nemocnice v Třebíči opět otevře svoje dveře návštěvníkům
• Na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě dochází k výměně semaforů, v rámci obnovy budou několik dní mimo provoz
• Uplynulý víkend probíhala v celé České republice dopravně bezpečnostní akce ROADPOL, která byla zaměřena na kontrolu autobusů a nákladních vozidel
• Z policejního deníku: hledaný muž skončil ve vězení; krádež kola; vloupání do prodejny
• V příkopu u Cetorazi u Pacova byl nalezen mrtvý cyklista, totožnost policie zatím nezná

Neděle   25. 7. 2021

• Nešťastný způsob tohoto léta
• Dukovany zvou na Den bezpečně pootevřených dveří; lidé mohou exkluzivně nahlédnout až do skladu použitého paliva
• Vedení města si připomene 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka, oslavy 200. výročí jeho narození proběhnou v září
• Z policejního deníku: motorkář po nehodě utrpěl vážná zranění; muž před policisty uhnul na pole, následně nadýchal kolem jedné promile; traktoristovi se odpojil vlek, poškodil auta a sloup

Sobota   24. 7. 2021

• Na Vysočinu se opět ženou silné, až velmi silné bouřky
• Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách připomene výstava v Telči
• Filmový klub v Jihlavě francouzský film Anette

Pátek   23. 7. 2021

• Den pro kapli svaté Anny u Pelhřimova v neděli
• Jihlavský půlmaraton letos v září opět nebude, přeložen je na neděli 11. září 2022
• Z policejního deníku: zloděj ze zahradního domku ukradl věci za 30 tisíc; krádež elektrokola; řidiči pod vlivem drog
• V létě pozor na sluníčko, může podpořit vznik rakoviny
• V Křižanově opraví silničáři silnici, provoz bude řízen kyvadlově za pomoci semaforů
• Policisté na Pelhřimovsku letos znovu dosáhli nejvyšší objasněnosti v celém Kraji Vysočina

Čtvrtek   22. 7. 2021

• Farmářský trh ve Žďáře nad Sázavou nebude jen pro mlsné jazýčky, nabídne i bižuterii, keramiku či papírové výrobky
• V pátek 23. července se do nemocnice v Pelhřimově na pevnou linku nedovoláte, pouze na mobily
• Jak ošetřit bodnutí hmyzem a kdy vyhledat lékařskou pomoc
• Úklid po bouři z konce června v Jihlavě zabere ještě minimálně měsíc
• Z policejního deníku: krádež jízdního kola; krádež pletiva; krádež nafty; muž dluží na alimentech 50 tisíc
• Opravovaný dálniční most u Velké Bíteše bude uveden do provozu v pondělí 26. července
• U Uhřínovic zemřel po nárazu do traktoru s vlekem osmadvacetiletý řidič osobního auta
• Kriminalita na Havlíčkobrodsku v prvním pololetí letošního roku poklesla

Středa   21. 7. 2021

• Horácko. Mikroregion, který má prostě vše
• U Uhřínovic se střetl traktor s osobním autem, řidič zemřel, silnice je neprůjezdná
• Z policejního deníku: zloděj kradl v garáži; vloupání do stavební buňky; řidiči pod vlivem drog a alkoholu
• Na Podpeperské výstavě ve Velké Losenici budou k vidění králíci, drůbež, morčata, ale i akvarijní rybičky či ovečky
• V opravovaném úseku dálnice u Měřína se srazila tři auta; vytvořila se kolona dlouhá deset kilometrů

Úterý   20. 7. 2021

• Budou žít?
• Bobr evropský se zabydluje na Vysočině; potvrzuje to i vyšší počet žádostí o náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
• Z policejního deníku: vandal pomačkal obytný přívěs; opilec padal na silnici, skončil na záchytce; řidiči pod vlivem drog
• Táborská zoo odchovala tři vzácné puštíky bradaté, návštěvníkům se předvádí v nových voliérách
• Lidé mohou v obchodech vrátit mléčné dezerty, které obsahují zdraví škodlivé pesticidy

Pondělí   19. 7. 2021