Oficiální Web města Jihlavy

Klášter minoritů v Jihlavě...CWBC: Country music of Highland...

pátek Zpět na hlavní stránku... 6.5 2022


(pokud chcete vložit svůj inzerát, přečtěte si zde jak na to...):

Dům, zahrada
Reklama v Regionalistu...
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

• zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!

Reklama v Regionalistu...Reklama v Regionalistu...
Revue Regionalistu:

Zemětřesení roku 1328: Zánik Staré Jihlavy
Ačkoli přímý popis zatím největšího zemětřesení v historii našeho města roku 1328 nikde v archivech prakticky neexistuje, jeho následky byly v Jihlavě patrny po mnoho dalších století.
celý článek...


Výročí: Do naší doby se vrátili mučedníci...
„Bože pospěš mi na pomoc - slyš naše volání“ šeptají rozpraskané rty kněží... Do slov tiché modlitby skřípot železných vrat a dupot těžkých bot dozorů po chodbách v ranní tmě. Tak počíná ve tři hodiny ráno „hodinka Laudes“, ranních chval breviáře, v podzemí jihlavské věznice. Poslední ranní chvály na tomto světě, které se ve svém pozemském životě modlí kněží František Pařil a Václav Drbola.
celý článek...


Tajemná zahrada a její zakladatel
V místech budovy bývalého okresního úřadu v Jihlavě v Tolstého ulici vedle dnešního kina Sokol se ještě v 30. letech 20. století nacházela zahrada obehnaná zdí. Tajemný kout v centru Jihlavy, do jehož útrob se jen málokomu podařilo proniknout. Zahrada lidumila a osvíceného jihlavského lékaře, doktora Leopolda Fritze.
celý článek...


Most v Údolí mordů
Na území dnešního Rantířova u Jihlavy byl původně pouze brod. Ve 13. století však začali přicházet z Německa kolonisté a tak okolo brodu vyrostla ves Rantířov, německy Fussdorf. Obě jména - české i německé - si tato obec nad brodem přes řeku Jihlavu podržela až do roku 1945, kdy došlo k odsunu velké části původního obyvatelstva Jihlavska.
celý článek...


Proč dávný jihlavský adventní věnec měl svíček šest?
Můj dědeček vždy vyprávěl, že z dětství prý pamatoval, jak mnohé jihlavské adventní věnce měly - kdovíproč? - namísto čtyř dokonce šest svíček... Nikdy jsem to nechápal. A až v posledních létech tuším, že mohl mít pravdu.
celý článek...


Z jihlavských popravišť
Jedno z mnoha jihlavských popravišť. Dnes lokalita určená ke stavbě rodinných domků, popraviště na Krkavčím vrchu. Tento zdaleka viditelný jihlavský kopec nad Telečskou ulicí nad Skalkou se proměnil v popravčí vrch v roce 1582. A dodnes jsou zde uprostřed pole umístěny železné kříže. Toto výjimečné jihlavské popraviště na Krkavčím vrchu se specialisovalo zejména na popravy příslušnic něžného pohlaví.
celý článek...


Říjen 1918 v Jihlavě...
Když před 100 lety, v říjnu roku 1918, bylo po tisíciletí své existence zrušeno Království české a Markrabství moravské - a v Praze byla vyhlášena československá republika - v Jihlavě se nedělo vůbec nic. Město si dál žilo svým ustaraným životem na konci války a prakticky nikdo se zde o události ve vzdálené Praze příliš nestaral.
celý článek...


Svatý Václav mistra Šlezingera u Minoritů...
Doslova v poslední chvíli zachráněné dílo sochaře Jaroslava Šlezingera je dodnes k vidění v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží v Jihlavě. Je jím svatý Václav, poslední mistrovo dílo...
celý článek...


Láska, která přežila smrt o 13 let
Na počátku 16. století byl majitelem pernštejnského panství Jan z Pernštejna. Když tento šlechtic kolem roku 1526 ovdověl, oženil se podruhé s urozenou paní, Hedvikou se Šelmberka. Tato druhá láska pana Jana a jeho ženy Hedviky nakonec byla natolik silná, že přežila i jejich smrt...
celý článek...


Zpět nahoru na obsah...

Pták roku 1992: Jak se daří vlaštovce o 30 let později?
Píše se rok 1992, když výbor České společnosti ornitologické vyhlásil prvního Ptáka roku. Před třiceti lety se tak začala psát historie jedné z nejdůležitějších kampaní naší organizace. Na oslavu tohoto výročí jsme se rozhodli vám v seriálu na pokračování postupně představit některé dosavadní držitele tohoto titulu a vylíčit, jak se jim od dob pomyslné korunovace daří.
Prvním ptákem roku se stala vlaštovka obecná. Tento drobný opeřenec je od pradávna považován za posla jara. V tomto období k nám každoročně přilétají z dálných krajů zahnízdit a vyvést potomky. Jejich původním domovem jsou bezlesé kraje se stády velkých zvířat. Hnízda si vlaštovka stavěla ve skalách či výklencích strmých svahů. Avšak s průběhem času se tento druh dokázal velice dobře adaptovat na změny lidského hospodaření a svůj původní způsob života opustil. Dnes je vlaštovka synantropním ptákem plně vázaným na přítomnost člověka. Ne z lásky k němu, ale lidská sídla a zemědělské objekty zejména pro chov dobytka, poskytují tomuto druhu bohatě prostřený stůl a lákavé možnosti hnízdění. I když ….

Vraťme se na chvíli do roku 1992 a podívejme se, co o vlaštovce v tehdejší době ornitologové v rámci kampaně Ptáka roku psali:

„Vyžaduje tak běžný pták jako vlaštovka ochranu? Není pochyb o tom, že ano! Ve srovnání s jinými ptačími druhy je plně vázána na lidská sídla (tzv. synantropní druh), a proto často dochází ke střetu jejich zájmů s člověkem. Život vlaštovčí rodiny je mnohdy závislý pouze na toleranci lidí, v hnízdech, umístěných v blízkosti lidských obydlí nebo přímo v nich, může být hnízdění úspěšné jen pokud mu to majitelé umožní.“

V tehdejší době byla vlaštovka zařazena v červené knize ČSFR mezi druhy vyžadující zvláštní pozornost – tedy takové, u kterých zatím není možné posoudit závažnost jejich ohrožení. Rozhodně se však jednalo o druh ubývající, i když se diskutovalo zda se nejednalo pouze o dočasný fenomén.

Vliv na pokles vlaštovčích populací mělo hned několik faktorů

intenzifikace zemědělství po roce 1947 a neúměrná koncentrace dobytka ve velkochovech s přísnými hygienickými pravidly (zejména dezinfikace prostorů v době hnízdění)
nedovolené strhávání hnízd a úmyslné zamezování vstupu ke hnízdu
zprávy v médiích plné mylných a zavádějících informací – podle kterých jsou vlaštovky zdrojem epidemických a alergických onemocnění ohrožujících lidské životy
střety ptáka s automobilem
znečišťování vodních zdrojů (zejména pak ropnými deriváty, hnojivy či chemickými postřiky z polí), které jsou pro vlaštovku důležitým biotopem
lovná sezóna zejména v jižní Evropě a severní Africe, kde jsou drobní ptáci považováni za gastronomickou lahůdku

V současné době je vlaštovka obecná vedena v seznamu zvláště chráněných druhů ptáků ČR v kategorii ohrožených a v Červeném seznamu ohrožených druhů obratlovců z roku 2017 spadá do kategorie téměř ohrožený (tedy mezi druhy, které v blízké době mohou být ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožení). Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se na ČR zároveň vztahuje povinnost ochrany všech druhů volně žijících ptáků. Podle údajů z Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014-2017 u nás hnízdí něco mezi 320 000 – 640 000 páry. Co nám tyhle údaje říkají? „Ani po 30 letech žádný velký pokrok nenastal. Vlaštovek podle našich zjištění nepřibývá, ale ani neubývá. Výsledky Jednotného programu sčítání ptáků naznačují, že je populace našich vlaštovek stabilní. Takže vlastně je možné hovořit o úspěchu, mnoho jiných Ptáků roku je na tom hůř,“ komentuje Lukáš Viktora, odborník ČSO na ochranu ptáků v zástavbě.

Nabízí se otázka, proč populace tohoto druhu nerostou. „Vlaštovky stále čelí úbytku hnízdních příležitostí. Ubylo chlévů a podobných prostor s volným příletem, které vlaštovky ke hnízdění potřebují. Jejich vazba na lidské stavby je prostě příliš silná. Ale některé z nich si dokázaly poradit a tak se s jejich hnízdy potkáme i tam, kde bychom je dříve marně hledali. Třeba ve strojovnách výtahů na střechách paneláků nebo v montovaných výrobních halách a skladištích. Panelová sídliště jsou obvykle na okrajích městské zástavby a tak to vlaštovky nemají ke zdrojům potravy daleko. A to je další problém, kterému vlaštovky čelí – potravy ubývá. Nedostatek drobného létajícího hmyzu pocítili i další ptáci, třeba rorýsi nebo jiřičky. A to ještě přesně nevíme, jaká je situace na jejich afrických zimovištích a na trasách k nim, kde tráví větší část roku…“ dodává k aktuálnímu stavu Viktora.

Na vlaštovkách a jejich populacích se podepisuje i homogenizace a fragmentace volné krajiny a důsledky intenzívního zemědělství. Tento problém však rezonuje napříč širokým spektrem druhů polních Ptáků roku a budeme se mu věnovat v dalších článcích.

Pomozme společně vlaštovkám, abychom se s nimi mohli potkávat i za dalších 30 let
Vlaštovka patří mezi druhy, které s člověkem žijí už stovky let. Jak jsme si popsali, jejich vzájemné soužití nemusí být vždy idylické. Každý z nás ale může pomoci vytvářet prostředí, ve kterém bude tento pták prosperovat. Co pro ně tedy můžeme udělat?

neshazujte hnízda a neuzavírejte přístup ke hnízdištím – taková zanesená fasáda trusem nebo jiné poškození nemusí být úplně příjemné. Této problematice se v ČSO intenzivně věnujeme, a proto jsme zpracovali přehled nejčastějších problémů a návrhů na jejich řešení. Naleznete zde.
instalujte umělá hnízda a hnízdní podložky – zakoupit je můžete například na www.zelenadomacnost.com nebo je zkuste vyrobit podle návodu na str. 19 (Ptačí svět 1/2020)
udržujte zvodnělé plochy s bahnitými břehy – pro vlaštovky představují takováhle místa ideální zdroj stavebního materiálu
nepoužívejte chemické látky a jedy v zemědělství
povídejte si s okolím a zajímejte se – dialog a komunikace s okolím může pomoci předcházet zbytečným konfliktům
zapojte se do jejich monitoringu – zadávejte svá pozorování do faunistické databáze Avif(získané informace jsou pro ochranu tohoto druhu velice důležité), nabízíme i možnost zapojení školáků

Vlaštovky se už vracejí na svá hnízdiště. Jejich pozorování při stavbě hnízd a péče o mláďata patří ke krásným zážitkům. Nenechme se o ně připravit a radši hledejme cestu společného soužití.

Více na:
https://www.birdlife.cz/ptak…
Kateřina ROHOVÁZpět nahoru na obsah...

Energetiky v Dukovanech čeká největší preventivní cvičení letošního roku
Spuštění akustických sirén, svolání havarijního štábu elektrárny a vyhlášení ukrytí osob čeká v pondělí 9. května pracovníky Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem cvičení je ověřit připravenost členů organizace havarijní odezvy a pracovníků elektrárny. Rozsahem jde o největší cvičení z celkových deseti, která jsou v rámci havarijní připravenosti pro letošní rok plánována. Veřejnost mimo elektrárnu nebude do cvičení zapojena a na zvukové a signalizační projevy nebude třeba reagovat.
"Do cvičení budou zapojeny všechny osoby, které se v danou chvíli v elektrárně budou nacházet, vyjma pracovníků zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz na všech čtyřech blocích," upřesnil tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany. Preventivní havarijní cvičení pomáhají energetikům prověřit funkčnost nastavených postupů, ověřit platnost dokumentace nebo funkčnost komunikačních prostředků pro řešení mimořádných událostí.

V pořadí druhé cvičení letošního roku, svým rozsahem největší, bude probíhat ve dnech 9. - 10. května. V rámci připraveného scénáře energetici v pondělí dopoledne cvičně spustí zvukové sirény v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, které mohou být slyšet v okolí. Na tyto zvukové projevy není nutné reagovat. V průběhu druhého dne se budou v zóně havarijního plánování, která je v okruhu 20 km kolem elektrárny, pohybovat mobilní monitorovací skupiny a procvičovat sběr vzorků a monitorovat stav okolí elektrárny.

„Cílem těchto cvičení je ověřit připravenost našich zaměstnanců i všech osob pohybujících se v areálu elektrárny i na velmi málo pravděpodobné události. Plošné ukrytí bude po roční pauze opět součástí cvičení. To má prověřit znalost všech osob v elektrárně, jak v daných situacích postupovat a jak se zachovat,“ prozradil o cvičení Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.

V Jaderné elektrárně Dukovany je do systému řešení neobvyklých událostí zapojeno 90 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni do 4 směn. Na závěr každého cvičení energetici vyhodnotí celý průběh a navrhnou případná nápravná opatření. Cvičení se pravidelně účastní také psycholog nebo pozorovatelé z řad inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Další cvičení je v Dukovanech plánováno v červnu.
- tz -Zpět nahoru na obsah...

Z policejního deníku: rvačka v Ledči nad Sázavou; zloděj si odnesl potraviny a alkohol
Ze spáchání trestných činů jsou podezřelí dva čtyřiadvacetiletí a jeden pětadvacetiletý muž, kteří v polovině ledna kolem půlnoci v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku napadli a zranili jiného muže. Konflikt začal u zábavního podniku slovní rozepří mezi dvěma muži. Vyústil až ve fyzické napadení, při kterém napadený dvaadvacetiletý muž utržil ránu pěstí. Tím to ale neskončilo, další rány následovaly na chodbě podniku, a když napadený muž vyšel ven, do útoku se zapojili ještě další dva muži. Při napadení utrpěl zranění, mimo jiné zlomeninu a tržnou ránu, která si vyžádala lékařské ošetření a několikadenní hospitalizaci v nemocnici. Policisté na základě šetření sdělili třem mužům podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví spáchaného ve spolupachatelství. Uvedla to mluvčí policistů Jana Kroutilová.
Zloděj si z garáže odnesl potraviny a alkohol
Policisté pátrají po pachateli, který se v době od čtvrtečního večera 28. dubna do sobotního dopoledne 30. dubna ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku vloupal do garáže a majiteli způsobil škodu za necelých pět tisíc korun. "Pachatel vnikl na zahradu rodinnému domu a vloupal se do garáže. Poškodil okno a ukradl potraviny a alkohol. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, po pachateli policisté pátrají", informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Muž je podezřelý z trestného činu
Policisté objasnili případ vloupání do auta, ke kterému došlo v Žirovnici na Pelhřimovsku. "Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání trestného činu krádeže sedmačtyřicetiletému muži z Jindřichohradecka. Na konci března byl ve večerních hodinách na ulici Sídliště, kde se vloupal do zaparkovaného vozu Suzuki. Ukradl motorové pily a majiteli tak způsobil škodu kolem čtyřiceti tisíc korun", uvedla mluvčí. Policisté provedli šetření a zjistili veškeré dostupné informace. Podezřelého muže vypátrali a na základě shromážděných důkazů mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Sprejování
Policisté přijali oznámení o případu poškození majetku v Třebíči v ulici Okrajová. "Ve středu 4. května pachatel před pátou hodinou večer posprejoval modrou barvou skleněnou výplň vchodových dveří bytového domu a dále v chodbě posprejoval poštovní schránky. Způsobil tak škodu kolem dvou tisíc korun", informovala mluvčí policistů J. Kroutilová. Policisté provedli šetření, zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Po pachateli pátrají.
Eva ŠINKOVSKÁZpět nahoru na obsah...

Agresivní žena je stíhána vazebně; obviněna byla z násilné trestné činnosti
Kriminalisté zadrželi ženu, která se v Jihlavě dopustila násilné trestné činnosti. V březnu fyzicky napadla muže, který byl na návštěvě u její příbuzné, a byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Netrvalo ale dlouho a v dubnu spáchala další násilný čin. Se svým partnerem zaútočila na muže v ubytovacím zařízení. Oba napadení utrpěli zranění, jeden z nich vážná. Kriminalisté ženu opět zadrželi, rozšířili její trestní stíhání a byla vzata do vazby.
K prvnímu napadení došlo na začátku března v bytovém domě. Žena byla v bytě u své příbuzné a dostala se do slovního konfliktu s padesátiletým mužem, který zde byl na návštěvě. Udeřila ho do oblasti hlavy, a když upadl na zem, muže kopala a utržil další rány pěstí. Navíc ho opakovaně udeřila dřevěným klackem. Napadený muž utrpěl vážná zranění jako zlomeniny, otřes mozku a tržné rány. Léčba jeho zranění si vyžádala přibližně dvoutýdenní hospitalizaci v nemocnici. Vzhledem k povaze útoku, ale mohl muž utrpět ještě závažnější zranění a nedošlo k tomu jen shodou okolností nezávislých na útočnici.

Kriminalisté sedmadvacetiletou ženu zadrželi a na základě shromážděných důkazů zahájili její trestní stíhání. Obviněna byla ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Po provedení nezbytných úkonů byla žena ze zadržení propuštěna a byla stíhána na svobodě.

V poměrně krátké době ale žena spáchala další násilný trestný čin. V druhé polovině dubna přišla společně se svým partnerem k ubytovacímu zařízení a na bouchání na dveře zareagoval sedmdesátiletý obyvatel domu. Po otevření dveří ho fyzicky napadli. Když upadl na zem, žena ho kopala a její partner muže opakovaně udeřil, následně oba z místa odešli. Napadený muž utrpěl zranění a musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. Zranění si vyžádala několikadenní léčení. Také v jeho případě neutrpěl závažnější zranění jen náhodou.

Kriminalisté ženu i čtyřiatřicetiletého muže, oba důvodně podezřelé z násilné trestné činnosti zadrželi a byli umístěni do policejních cel.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař rozšířil trestní stíhání zadržené ženy. „Žena byla obviněna z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu spáchaného ve spolupachatelství,“ řekl npor. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněná žena byla v minulosti již soudně trestána. Také její spolupachatel je recidivista, čtyřiatřicetiletý muž je obviněný z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu spáchaný ve spolupachatelství a dále přečinu výtržnictví. Obviněný muž měl navíc ještě v druhé polovině března konflikt u obchodního centra. Choval se nevhodně, a když byl vykázán, napadl pracovníka ostrahy. Napadený muž neutrpěl zranění, který by si vyžádalo lékařské ošetření.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné ženy do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byla vzata do vazby a policisté ji eskortovali do věznice. Obviněný muž je stíhán na svobodě.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na deset let. Obviněný muž muže být potrestán až tříletým pobytem za mřížemi.
Jana KROUTILOVÁZpět nahoru na obsah...

Plicní ambulance v havlíčkobrodské nemocnici se zapojila do pilotního projektu Program časného záchytu karcinomu plic
Plicní ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod se zapojila do pilotního projektu – Program časného záchytu karcinomu plic. Karcinom plic je nejčastější typ nádorového onemocnění plic. „Může být částečně geneticky podmíněn, ale hlavní příčinou vzniku jsou vnější faktory, zejména kouření. Část populace má bezpříznakový průběh a dostaví se k lékaři pozdě, v době kdy nelze již nádor operativně řešit,“ říká primářka plicního oddělení MUDr. Romana Švecová.
Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je včasná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což povede k snížení nádorové i nenádorové morbidity. Důležité je zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.

Projekt se týká osob, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let dvacet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit před méně než 10-15 lety, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let.

Cílová skupina populace:

· Věk: 55 – 74 let.

· Současní nebo bývalí kuřáci.

· 20 a více balíčkoroků.

· U současných kuřáků ochota přestat kouřit.

· Ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic.

Podmínky vstupu do programu:

· Doporučení od praktického lékaře.

· Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně vyplněný dotazník (bude vydán na plicní ambulanci).

· Objednání se do plicní ambulance 569 472 450.

Pacient bude v naší ambulanci objednán k funkčnímu vyšetření, RTG plic a následující den bude pozván k zhodnocení výsledků a vyšetření pneumologem.
Petra ČERNOZpět nahoru na obsah...

Nové podložky v jihlavské nemocnici pomáhají s polohováním pacientů
Péči o seniory usnadňují zdravotníkům nově v jihlavské nemocnici speciální podložky. Sestřičky díky nim snadno zjistí, jak jsou pacienti polohováni. Aktuálně je teď vybavených deset lůžek na geriatrickém oddělení, kde nový systém z rukou českých výrobců testují.
Každá podložka je vybavena mikrosenzory, které monitorují pacienta po dobu celého dne. Například po noční směně tak mohou zdravotníci zkontrolovat, jestli byl pacient po dobu spánku dostatečně polohován: „Našim cílem je především zamezit vzniku případných dekubitů, neboli proleženin,“ říká vrchní sestra geriatrického oddělení Dana Polodnová, kde podložky právě využívají.

Podložka samotná je tenká a umístěna pod matrací. Je zapojená do elektrické sítě a data se přenášejí do počítače na sesternu. „Nepřetržitý dohled zvyšuje bezpečnost pacienta a také zefektivňuje práci zdravotnického personálu,“ doplňuje primářka geriatrického oddělení Eva Balnerová.

Díky podložce se tak mohou u pacientů zjistit nepravidelnosti v srdečním tepu, průtoky krve jednotlivými částmi těla, frekvence dýchání, spánkové cykly, nebo různé typy chvění. Podložky vyrobené jsou v České republice. S nápadem přišli čeští vývojáři, kteří spoluprací s Univerzitou Hradec Králové. Geriatrické oddělení jihlavské nemocnice má 70 lůžek, z toho 5 sociálních. Ročně je na oddělení přijato kolem 550 pacientů.

Monika ZACHRLOVÁZpět nahoru na obsah...


                  Města a obce online - portál územní samosprávy

Neděle   26. 6. 2022

• Policisté kontrolovali na vodní nádrži Švihov; odhalili osoby které porušily zákaz vstupu či koupání
• Z policejního deníku: řidička narazila do cyklisty, ten byl letecky transportován do nemocnice; zloděj si z auta odnesl peněženku
• Zabití medvědice na Slovensku je neodpustitelné barbarství, takzvaní ochránci přírody navíc přímo ohrozili život jejích mláďat
• Výstava Modelářský svět ve Velkém Meziříčí nabídne stovky modelů

Sobota   25. 6. 2022

• Město Humpolec koupí Spolkový dům, investice se obejde bez půjčky; v domě by se opět mohly konat plesy či taneční
• Slavnostní otevření parku miniatur v Bystřici nad Pernštejnem spolu s odhalením sochy Viléma z Pernštejna
• Sbírka skla, porcelánu a keramiky na zámku ve Velkém Meziříčí

Pátek   24. 6. 2022

• Fialovo znárodňování
• Z policejního deníku: žena která bourala, nadýchala přes tři promile; cyklista byl opilý
• Třiačtyřicetiletá žena z Pacova, po které policisté pátrali od 11. května, byla nalezena bez známek života
• Jan Kodeš vstoupil v Pelhřimově do Rekordmanské síně slávy
• Na silnici I/23 u Vladislavi koncem týdne zmizí kyvadlově řízený provoz
• V úkrytu kamionu se skrývali migranti, do návěsu se dostali zřejmě v Rumunsku
• Skalní stěna v ulici Mostecká v Jihlavě bude bezpečnější
• Dětské oddělení v jihlavské nemocnici obdrželo pro nejmenší pacienty dvacet nových monitorů dechu

Čtvrtek   23. 6. 2022

• Policisté hledají svědky vážné nehody u Lísku a také cyklistu ve žluto černém dresu
• Závodník, který se v Jihlavě zranil při víkendovém závodu horských kol, zemřel
• Jak z táborské zoo se jmenuje Joe, jméno navrhli fanoušci zahrady
• Dopravní podnik v Jihlavě zve v neděli 26. června na Den otevřené stavby
• Meteorologové varují na Vysočině před požáry, silnými bouřkami a možnými povodněmi
• Mladý řidič s vozidlem u Jihlavy havaroval, auto skončilo na střeše
• Pachatele vloupání přistihl majitel na místě činu
• Chystá se výstava s titulem Světelné objekty v Galerii ve Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou
• Kraj postaví záchranářům v Telči nové stanoviště
• Z policejního deníku: žena v jihlavské prodejně přišla o mobilní telefon, policisté žádají o pomoc svědky

Středa   22. 6. 2022

• Svatojánská noc na Michalově statku s ohněm, kapelou a chlebem z černé kuchyně
• Silnice I/38 v Radostíně na Havlíčkobrodsku je již průjezdná bez omezení, stavba protihlukové stěny byla dokončena
• Z policejního deníku: útočník se vloupal do domu a zbil jeho majitele; opilý řidič boural, nadýchal 3,68 promile
• Výstava Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině v pelhřimovské nemocnici
• Havlíčkobrodská nemocnice uvedla do provozu rentgen, který je díky nízké dávce ozáření šetrný pro pacienty
• Lidé s roztroušenou sklerózou sázeli v Jihlavě na hradebním parkánu slunečnice
• O cenu Patrimonium pro futuro usiluje zámecká kaple v Budišově, rudní mlýn ze 13. století a tavba skla v replice středověké pece

Úterý   21. 6. 2022

• Papoušek Arabella z táborské zoo oslaví v sobotu narozeniny
• Elektrárna Dukovany zvýší výrobu asi o 15500 megawatthodin, díky modernizaci chladících věží
• Pasíř Miroslav Štěpánek z Velkého Meziříčí je Mistrem tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
• V Novém Městě na Moravě je otevřeno Hasičské minimuzeum, k vidění jsou třeba hasící přístroje ze Stržanova
• Prázdniny v Telči lákají na J.A.R., Mňágu nebo Framus Five; legendární hudební festival letos slaví 40 let
• Přednáška o houbách v jihlavském muzeu a houbařská vycházka ke Třem Studním
• Z policejního deníku: muž nalezl v lese dělostřelecký protipancéřový granát; recidivista zbil muže, ten skončil v nemocnici

Pondělí   20. 6. 2022

• Jihlavský tunel se pro veřejnou dopravu otevře v úterý 21. června v sedm hodin ráno, objížďky skončí
• Policisté kontrolovali řidiče na dálnici D1, zjistili 44 dopravních přestupků
• Pelhřimovská agentura uvede tenistu Jana Kodeše do Rekordmanské síně slávy v místě, kde jako žák vyhrál svůj první velký turnaj
• Uzávěra ve Staré Říši již zmizela, místo je průjezdné; na Vysočině pokračují další opravy silnic
• Tísňové volání z Polska vyřešili policisté na Vysočině; cizinec měl při cestě s Německa slabost a o pomoc požádal dceru v Polsku
• Z policejního deníku: partneři se vzájemně napadli, muž měl přes tři promile; celostátně hledaný muž skončil za mřížemi

Neděle   19. 6. 2022

• Západní části Vysočiny hrozí silné bouřky, východní části pak velmi silné bouřky
• Dvacetiletý cizinec nepřežil ve vysoké rychlosti náraz do stromu v Horní Cerekvi
• U Štoků na Havlíčkobrodsku zemřel po srážce s autem šestačtyřicetiletý chodec; policisté hledají svědky nehody
• Z policejního deníku: vandal poškrábal auto, škoda je 80 tisíc; krádež elektrokola; cizinec byl pod vlivem drog

Sobota   18. 6. 2022

• Ze zámku ve Velkém Meziříčí: fond Zdenka Vorlová Vlčková
• V Keřkově rozkvétá vzácný liliovník tulipánokvětý
• Komentovaná prohlídka výstavy 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava Já vždy chci celkem být, nikdy jenom část! v jihlavské galerii

Pátek   17. 6. 2022

• Policisté pátrají po patnáctileté dívce s dcerou v modrém kočárku
• Z policejního deníku: muž vybral z ukradené karty přes třicet tisíc; zloděj ukradl z auta nářadí za sedmdesát tisíc
• Policisté v Jihlavě dopadli zloděje, ukradl třeba jízdní kola a dron
• Meteorologové varují před požáry a vysokými teplotami
• Pacienti po mozkových příhodách mají v Jihlavě péči na úrovni evropské špičky
• Zažijte lesy jinak! Přijďte na Den otevřených lesů ke Zborné
• Strach z operace je přirozený; pro jeho překonání je důležité vstřícné prostředí
• Dívka nechala na cyklostezce v Jihlavě fotoaparát bez dozoru, někdo jí jej ukradl; policisté žádají cyklisty, kteří místem projížděli, aby se přihlásili a poskytli informace
• Po střetu dodávky a osobního auta na dálnici D1 utrpěla jedna osoba těžké zranění

Čtvrtek   16. 6. 2022

• Starosta Třebíče Pacal: Aby bylo město hezké, musíme se snažit všichni
• Farmářský trh v Novém Městě na Moravě nabídne tentokrát i dárky ke svátku tatínků nebo pro paní učitelky
• Stavba nové příjezdové cesty do táborské zoo začala, první návštěvníci se po ní poprvé projedou už za čtyři měsíce
• Češi přestali utrácet za jídlo; hospodám navíc chybí více než třetina poledních hostů
• V nemocnici v Třebíči byl otevřen pavilon s novými operačními sály
• Z policejního deníku: útočník bil muže pěstmi do hlavy, zraněný skončil v nemocnici; muž dluží na alimentech přes sto tisíc
• Policisté hledají svědky nehody, která se stala ve středu 15. června u Ždírce nad Doubravou
• Ryby na soklu Neptunovy kašny na horním Masarykově náměstí v Jihlavě nechrlí vodu; napuštění kašny je odloženo a kašna se musí opravit
• Světlá nad Sázavou obsadila podnikatelský trůn na Vysočině

Středa   15. 6. 2022

• Prezident Zeman jmenoval nového rektora jihlavské polytechniky
• Jihlavští Havíři zvou na tradiční svatojánskou pouť; budou divadla, koncerty i nová dřevěná herna
• Z policejního deníku: policisté dopadli distributora drog; recidivista ukradl telefon
• Meteorologové varují před bouřkami
• U Ždírce nad Doubravou havaroval náklaďák, tři lidé utrpěli zranění, silnice již je průjezdná
• Slunečnice rozzáří Jihlavu; vysadí je pacienti s roztroušenou sklerózou
• Fotbal na Bedřichově už v sobotu oslaví sté narozeniny! Gratulovat přijede tým Horsta Siegla

Úterý   14. 6. 2022

• Přednáška matérská astrofotografie: koníček moderní doby v jihlavském muzeu
• Velbloud Jeppe z táborské zoo oslaví s návštěvníky své dvacetiny
• Den otevřených dveří se záchranáři přilákal čtyři tisíce návštěvníků; lidé měli zájem o sanitky i simulátor vrtulníku
• Z policejního deníku: patnáctileté děti byly opilé; recidivista ukradl tepláky; opilý řidič se snažil utéct policistům
• Kurzy věnované archeologii, přírodě Vysočiny či astronomii v jihlavském muzeu od září pro zájemce bez rozdílu věku
• V Novém Městě na Moravě zahájí výstavu plnou strašidel
• Evropský den proti vloupání: buďte opatrní a zabezpečte byt, i kdy vynášíte třeba jen odpadky

Pondělí   13. 6. 2022

• Přednáška Ztracený poklad národopisné fotografie z let 1913 - 1915 v Pelhřimově
• Informace ke kotlíkovým dotacím získají žadatelé na seminářích pořádaných ve všech obcích s rozšířenou působností na Vysočině
• Z policejního deníku: opilý řidič poškodil bránu, škoda je 80 tisíc; opilý muž napadl partnerku, skončil na záchytce
• Meteorologové varují před silnými bouřkami v celé moravské části Vysočiny
• V muzejní kavárně v Jihlavě začne výstava cestovatelských fotografií Nezkrotná Afrika

Neděle   12. 6. 2022

• Výstava Srdce a zvon na hradě Roštejně nabízí dějiny zvonařství, cínové nádobí i zvon ze zinku
• Jihlavský tunel bude otevřen v týdnu po 21. červnu; silničáři chtějí ještě opravit konstrukční vrstvu vozovky
• Festival rekordů v Pelhřimově přinesl téměř čtyři desítky rekordních počinů
• Z policejního deníku: zloděj ukradl dokumenty a hotovost v hodnotě 36 tisíc; opilá žena skončila na záchytce

Pátek   10. 6. 2022
Nový fotografický web Tomáše Blažka
6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz