Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dokázali to! Roky usilovného snažení završili čerství absolventi VŠPJ promocí

Aulu Vysoké školy polytechnické Jihlava minulý týden obléhali slavnostně odění studenti. Právě minulý týden byl týdnem, kdy čerství bakaláři a magistři skládali svůj slavnosti slib.
'Promoce, akademický akt ukončení několikaletého snažení na poli odborného vzdělávání ve zvoleném studijním programu je mezník dokládající ukončení prvního stupně vysokoškolského vzdělání a rozcestník mezi studijním a praktickým směřováním dalšího životního období. Tímto aktem se odpoutáváte zpod křídel své Alma Mater a vše, co jste se naučili, co jste získali studiem a praxí jdete uplatnit ve svém dalším životě, nabídnout vlastní cestu, realizovat vlastní myšlenky, vize a cíle.' Těmito slovy zahájil rektor Václav Báča svůj proslov k čerstvým absolventům Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Slavností promoční akty probíhaly napříč všemi studijními obory a programy. Téměř 350 absolventek a absolventů převzalo v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava vysokoškolský diplom a tím úspěšně završili své několikaleté studentské úsilí. Diplomy převzali nejen absolventky a absolventi zdravotnických, zdravotně sociálních, technických a ekonomických oborů a programů, ale také úspěšní absolventi Univerzity třetího věku. Ti získali mnoho nových vědomostí a dovedností, které poslouží ke zlepšení kvality jejich života. I oni absolvují své promoce, při kterých nezískávají akademický titul, nýbrž potvrzení o absolvování.

Magdalena MARTINI

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)