Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výstava fotografií Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět v jihlavském muzeu

Výstava Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět, která bude zahájena vernisáží ve středu 23. října v 17 hodin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, představí fotografie Petra Francána doplněné o soubor velkomoravských archeologických nálezů ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
'Velká Morava jako nejstarší slovanský státní útvar na našem území nepředstavuje pouze jeden ze základů naší národní identity, zanechala rovněž kulturní vliv daleko přesahující rámec střední Evropy. Je tak mimo jiné i poutem se širším slovanským světem východní a jižní Evropy. Tento odkaz, spjatý s misií věrozvěstů Cyrila a Metoděje, včetně následného působení jejich žáků, zachycuje soubor fotografií doc. Mgr. Petra Francána nazvaný Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět', uvedl kurátor výstavy Radim Gonda.

Doplnil, že fotografie zobrazující kulturně historické památky, v nichž se odráží cyrilometodějské dědictví, byly pořízeny na Moravě, Slovensku, v Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Makedonii, Albánii a Černé Hoře.

Výstavu doplňují archeologické nálezy zapůjčené ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vybrané předměty přibližují životní podmínky a kulturní život obyvatel Velké Moravy na našem území.

Výstava potrvá v Muzeu Vysočiny v Jihlavě na Masarykově náměstí 57/58 od 24. října 2019 do 26. ledna 2020.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)