Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Vysočině za posledních sedm dní hygienici zaznamenali přes čtyři tisíce pozitivních osob

Za posledních sedm dní krajští epidemiologové na Vysočině evidují dalších více než čtyři tisíce pozitivně testovaných osob, celkem se od začátku pandemie v regionu nakazilo 12,5 tisíce osob. Ve středu 28. října přibylo nově 712 případů za celý kraj – jde o historicky nejvyšší číslo, které bylo testováním za jeden den potvrzeno.
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný informoval o aktuální situaci v pěti krajských nemocnicích na Vysočině: V současné době je hospitalizováno 407 osob, 49 osob vyžaduje intenzivní péči JIP, tato speciální lůžka vykazují obsazenost 94 %, přes svou kapacitu jsou nyní JIP oddělení menších nemocnic Nemocnice Pelhřimov a Nové Město na Moravě, ale i Nemocnice Třebíč. 27 osob je napojeno na umělou plicní ventilaci, lůžka s touto podporou jsou obsazena z 88 %. Krajské nemocnice na Vysočině k dnešnímu dni vykazují 389 COVID pozitivních zaměstnanců (číslo bohužel každý den roste) a dalších 77 zaměstnanců je v nařízené karanténě. Poděkování hejtmana Kraje Vysočina směřuje zdravotnímu a dalšímu personálu nejen nemocnic, ale i sociálních zařízení, ač personálně na hraně, zvládají ještě stále profesionální péči o pacienty s covid. Uznání profesionálně nastavené logistiky fungování nemocnic patří ředitelům a vedení nemocnic.

Do 3. listopadu vypomáhá pět vojáků v soukromém zařízení sociálních služeb Senior Home Telč na Štěpnické ulici.
Aktuálně hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek podepsal více než dvě stovky pracovních příkazů pro osoby, které nyní vypomáhají nejen v nemocnicích, ale i v domovech pro seniory.

Dva milióny korun na nezbytný nákup ochranných obleků pro krajské nemocnice a domovy seniorů uvolnila krajská rada už začátkem tohoto týdne, další peníze musí uvolnit Kraj Vysočina už příští týden na operativní nákup další nedostatkové komodity – rukavic. V rámci jednání dnešního Krizového štábu Kraje Vysočina byla také zmíněna akutní potřeba navýšení financí na kapitole Krizové řízení. Současná absence fungování zastupitelstva kraje limituje vedení kraje v možnosti disponování s penězi v rezervě. Tyto peníze kraj nutně potřebuje pro nákup pomůcek a doplnění zásob. Není vyloučeno, že návrh rozpočtového opatření týkající se uvolnění menšího řádu desítek miliónů korun na nákup nutného ochranného materiálu bude zařazeno k projednání na ustavujícím zastupitelstvu kraje.

Nemocnice Jihlava zvyšuje postupně kapacitu vlastní laboratoře, blíží se k hraniční hodnotě 500 vzorků denně. Do systému krajem využívaných laboratoří se vrátil jihlavský Státní veterinární ústav.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)