Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Šest mužů z Afghánistánu přijelo na Vysočinu v úkrytu neznámého kamionu

Policisté vyjížděli ve středu 10. února dopoledne na základě oznámení do Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, kde se měla pohybovat skupina podezřelých osob. Jednalo se o skupinu šesti mužů, kteří se pohybovali v daném prostoru pěšky se svými osobními zavazadly. V rámci provedené kontroly těchto osob policisté zjistili, že se jedná o migranty z Afghánistánu, kteří u sebe neměli žádné cestovní doklady a nebyli schopni žádným způsobem prokázat svoji totožnost a na území České republiky se nacházeli neoprávněně. Ke své cestě uvedli, že se do České republiky dostali v úkrytu kamionu.
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že cizinci na území České republiky vstoupili v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vyhlášené k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. I z tohoto důvodu tito cizinci nebyli oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky. „V rámci důkladného šetření jsme zjistili, že všichni migranti jsou zřejmě žadatelé o mezinárodní ochranu – azyl - v některé zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, budou předáni do země, ve které o mezinárodní ochranu požádali,“ uvedl k záchytu migrantů plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že všichni migranti v rámci řízení uvedli, že mají namířeno do Spolkové republiky Německo.

Na základě zjištěných informací jsme cizince zajistili a eskortovali do policejních cel na pracovišti cizinecké policie. U všech cizinců jsme provedli nezbytné identifikační úkony a zajistili provedení testů na COVID-19. U všech testovaných cizinců byl výsledek testu negativní. Cizinci v rámci řízení uvedli, že odešli ze své domovské země z ekonomických důvodů. Policisté zahájili s cizinci správním řízení. Po provedení všech úkonu správního řízení budou čtyři z těchto cizinců zajištěni a umístěni do Zařízení pro umístění cizinců ve Vyšních Lhotách. Dva cizinci z této skupiny byli mladiství, a proto byli předáni pracovníkům odboru sociální péče o děti k provedení dalšího opatření.

mjr. JUDr. Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)