Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ve FN Brno léčí covid-19 u závažně nemocných pacientů vysoce účinnou kombinovanou léčbou, lékaři v ní vidí velký potenciál

K hledání nových způsobů léčby koronaviru přivedly odborníky z Hemato-onkologické kliniky FN Brno předchozí smutně končící příběhy jejich pacientů. Snaha byla vyvinout účinný, časný a intenzivní postup, který zabrání rozvoji choroby a nemocné ochrání. To se povedlo díky spojení dvou k léčbě koronaviru určených a schválených preparátů. Od ledna byl tento způsob léčby aplikován u 28 onkologicky nemocných covid pozitivních pacientů, u všech byl postup prokazatelně život zachraňující.
Pacienti ze skupiny velmi závažných onemocnění krve nebo mízních uzlin, kde problém řeší až transplantace kostní dřeně, jsou běžně ohroženou skupinou už v případě jakékoli infekce, pro koronavirus to platí několikanásobně. „U těchto pacientů je průběh covidu často velmi atypický a bohužel i smrtelný. Ke snížení obranyschopnosti přispívá nejenom vlastní choroba, ale často i protinádorová léčba, která je mnohdy velmi intenzivní a neumožní pacientům vytvoření imunitní odpovědi ani protilátek,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky, která je největším takovým pracovištěm v republice.

Pro úspěšnou léčbu koronaviru u nemocných se závažně sníženou obranyschopností s nádory krve, lékaři kombinují studiemi prověřený remdesivir s hyperimunní plazmou odebíranou dobrovolným dárcům po prodělaném onemocnění covid-19, která podstoupí speciálnímu zpracování na Tkáňovém a transfuzním oddělení nemocnice. Plazma je obecně léty prověřený léčivý přípravek, který se používá i v řadě jiných indikací. V tomto případě je potřeba, aby plazma obsahovala vysokou koncentraci takzvaných virus neutralizující protilátek.

Tato léčba byla ve FN Brno použita na začátku roku 2021 u celkem 28 nemocných a nikdo z nich nezemřel na progresi koronavirové infekce. „Byli to nemocní se skutečně závažnými hemato-onkologickými stavy, s rozvinutou chorobou, před zahájením intenzivní onkologické léčby, během ní, ale i před transplantací kostní dřeně nebo po ní. Jednalo se o pacienty s leukémiemi, lymfomy, mnohočetným myelomem. Evidujeme i případy, kdy měli někteří dokonce dvě různé nádorové choroby. Covid-19 u těchto pacientů může mít velmi atypický průběh s dlouhodobou perzistencí viru, eventuálně s opakovanou reaktivací,“ vysvětluje přednosta IHOKu proč je potřeba infekci u dlouhotrvajících hemato-onkologických chorob zastavit co nejdříve.

Nic nebrání, aby kombinace remdesiviru a rekoplazmy mohla být průlomovou léčbou u podobně vážně nemocných pacientů, u kterých je velký předpoklad těžkého průběhu infekce koronaviru. Dle odborníků z FN Brno je mnohem pravděpodobnější najít možnosti léčby u přípravků, které jsou již schválené a prověřené pro toto onemocnění, než u preparátů s chybějícími solidními medicínskými daty.

Foto: FN Brno

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)