Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Most na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku bude opraven za omezeného provozu

Již letos na jaře by měla být zahájena oprava mostu přes potok Okrouhlík v Rančířově na Jihlavsku na frekventované silnici I/38. Oprava na tahu Jihlava - Znojmo bude probíhat za provozu, byť s nezbytně nutným dopravním omezením, spočívajícím v kyvadlově řízené dopravě na mostě a jeho předmostích. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Mostní objekt je klasifikován stavebně technickým stavem V- špatný. Závady jsou zejména na spodní stavbě, kde je beton všech prvků již narušený a výrazně nasákavý, což je zjevné zejména u klenbového pasu. Nicméně hloubkově degradovaný je například i beton říms, což je součást horní stavby.

'S ohledem na konstrukci a mimořádnou prohlídkou zjištěný stav mostu, který v Rančířově převádí silnici I/38 přes potok Okrouhlík, byla pro opravu zvolena metoda vložením turbosideru do stávajícího mostního otvoru', konstatoval M. Buček s tím, že právě toto technologické řešení současně umožňuje realizovat stavbu na frekventovaném tahu Jihlava - Znojmo za provozu.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)