Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Rekonstrukce dřevěné budovy říčních lázní na Polance v Třebíči se chýlí ke konci

Do 30. listopadu bude dokončena šestá, poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce budovy převlékáren říčních lázní. Památkově chráněnou stavbu z roku 1934 navrhl architekt Bohuslav Fuchs a od roku 2016 probíhá její kompletní obnova.
V předchozích letech proběhla výměna poškozených dřevěných částí, sloupů i podlah, odstraňování všech vrstev nátěrů, opravy převlékacích kabin, střechy i sociálního zařízení. Během oprav nechala radnice zpracovat restaurátorský průzkum, který odhalil, že původní barvy budovy byly jiné, než na jaké jsme byli zvyklí v posledních desítkách let. Ostře žlutou, červenou a modrou barvu tak nahradily tlumenější odstíny v okrové, cihlově oranžové, světle modré a smetanové.

„Ze starých záznamů a fotografií jsme také zjistili, že hlavní římsa ve středové části budovy byla upravovaná. Původně byla vyšší. V rámci rekonstrukce byla atika zvýšená a navrácen byl také původní nápis Městské říční lázně, tak, jak to dokazují dobové fotografie,“ popsal část oprav starosta města Pavel Pacal.

V letošním roce budou dokončeny venkovní nátěry překládaných dřevěných stěn, výmalba zděných stěn, terénní úpravy a úklid celého objektu a okolí.

Budova bude sloužit svému původnímu účelu, tedy jako převlékací kabiny pro koupaliště.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)