Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na silnici I/19 v úseku Stříbrné Hory - Simtany položí silničáři nový asfalt v červnu

Na silnici I/19 mezi Stříbrnými Horami a Simtany na Havlíčkobrodsku pokračují práce v opravě povrchu komunikace a odvodnění silnice I/19. Silničáři odfrézovali asfaltové konstrukční vrstvy a po jejich odstranění zhodnotili stav odkrytého povrchu, který nesl větší množství poruch od trhlin různého charakteru až po plošné deformace vozovky a její prolomení. Tyto poruchy souvisí s předchozím rozšiřováním této historické komunikace v kombinaci s částečně nefunkčním odvodněním. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Zatím jsme v průběhu prací seřízli zvýšené nezpevněné krajnice a zahájili odkop a sanaci okraje vozovky v jednom směru jízdy. V průběhu května budeme pokračovat v odkopu a sanaci okrajů i na druhé straně vozovky - zavážení lomovým kamenem a štěrkodrtí, hutnění a dosypávaní krajnic', informoval M. Buček.

Souběžně v návaznosti na sanaci okrajů se bude realizovat odvodnění pomocí drenáží a v obci začištění okrajů po frézování. To vše v rámci příprav na recyklaci za studena, která přijde na řadu na přelomu měsíce května a června. veškeré práce zatím probíhají v souladu se schváleným harmonogramem, tak že s pokládkou první nové asfaltové vrstvy počítáme v druhé polovině června.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)