Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Archeologický výzkum na Karlově náměstí v Třebíči odhalil pravděpodobně historický pranýř

Zřejmě kamenný pranýř čili trestní středověký nástroj nalezli archeologové v rámci oprav Karlova náměstí v Třebíči.
'Záhadným objevem se v těchto místech bezesporu stala masivní kamenná konstrukce tvořená základovým věncem, přes který byly položeny dva obrovské kamenné „placáky“. Tuto stavbu se dosud nepodařilo jednoznačně interpretovat, zdá se však, že měla v prostoru náměstí zvláštní význam. Může se jednat např. o dobový pranýř, situaci lze klást do 14. století', uvedl Aleš Hoch z archeologického oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Mezi všemi nálezy zaujmou dále předměty sloužící ke hrám na volném prostranství - kuželková koule, kamenné či keramické disky či dřevěná káča; dále mince, šperky, koňské podkovy, předměty denní potřeby - nože, dřevěné misky a lžíce, předměty spojené s obchodem - olověná plomba, kostěný stylus či ojediněle zbraně - dýka.

A víte, k čemu pranýř sloužil? Podle Wikipedie je Pranýř označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, kozy, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení, k němuž byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu i její chování před obyvatelstvem a současně širší veřejnost před nevhodným jednáním důrazně varovat. Kromě ztráty společenské prestiže trestaný i fyzicky trpěl – v závislosti na počasí, délce trestu a formě pranýřování. Pranýř byl místo hanby, ponížení a utrpení.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)