Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Svatojánská pouť na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou pod širým nebem

Svatojánská pouť na Zelené hoře u barokního chrámu svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou se letos bude ve dnech 15. - 16. května konat pod širým nebem. Důvodem jsou rozsáhlé opravy interiéru kostela a části ambitů.
Hlavní pouť se bude slavit mimo areál na postaveném pódiu, které bude postaveno vně poutních ambitů, s ozvučením a lavičkami pro poutníky. Počet poutních bohoslužeb bude zachován jako v předchozích letech.
První poutní mše svatá bude v sobotu 15. května v 17 hodin s doprovodem chrámového sboru Fons. Jitřní nedělní mše svatá bude v 6 hodin, další v 7.30 hodin. Bohoslužby v 9 a v 10.30 hodin bude celebrovat a kázat žďárský rodák, nyní farář v Brně u svatého Augustina - P. Josef Novotný. Tu první doprovodí zpěvem klášterská schola, druhou dětský sbor z baziliky. Odpoledne bude mše svatá ve 14.30 hodin s doprovodem scholy z Herálce.

'To vše se bude konat za předpokladu, že se bude situace pandemie i nadále zlepšovat. Rádi bychom při pouti oznámili termín slavnostního znovuotevření poutního kostela. Mše svaté se neslavily na Zelené hoře od poloviny října minulého roku - nejprve kvůli protiepidemickým opatřením a hned nato kvůli probíhajícím opravám. Věřím, že ještě do prázdnin budeme moci obnovit pravidelné bohoslužby. Také naši průvodci jsou připraveni nastoupit hned, jak to situace dovolí. Pouť tedy bude v mírně nouzovém režimu, ale s jejím konáním rozhodně počítáme - o to více, když v letošním roce slavíme výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Poutní čas zahájíme sobotním průvodem z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Zelenou horu - procesí vyjde v 16 hodin v případě příznivého počasí: v sobotu 15. května je totiž svátek svaté Žofie a všichni víme, co to může znamenat... Pokud by pršelo, přesunou se bohoslužby na jediné místo, které nám 'nahoře' ještě zbývá, a to je německá kaple', uvedl páter Vladimír Vojtěch Záleský.

V kostele svatého Jana Nepomuckého probíhá rekonstrukce podlahy, opravy štukové výzdoby či restaurování všech oltářů. Také pole poutníků nebude přístupné z důvodu, že v místě teprve začíná klíčit tráva. V celém areálu bude také otevřena pouze polovina ambitů, kde bude možné zakoupit duchovní literaturu a suvenýry. Druhá část ambitů se v této době rovněž proměňuje ve staveniště.

Světská součást slavné pouti byla žďárskou radnicí vzhledem k epidemiologické situaci přeložena na září.

Programpátek
Pátek 14. 5. v 19:00 Večer chval - hodinový program s modlitbou a zpěvy v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté pod širým nebem na Zelené hoře

Sobota 15. 5. v 17:00 - slouží P. Miroslav Kulifaj, administrátor v Novém Městě na Moravě, chrámový sbor Fons z Kláštera

Neděle 16. 5. v 6:00 - slouží P. Vladimír Záleský, děkan žďárský
v 7:30 - slouží P. Miloš Kabrda
v 9:00 - slouží P. Josef Novotný, farář v Brně u sv. Augustýna, velká schola z Kláštera
v 10:30 - slouží P. Josef Novotný, farář v Brně u sv. Augustýna, dětská schola z Kláštera
ve 14:30 - slouží P. Pavel Šenkyřík, děkan velkomeziříčský, schola farnosti Herálec

Nikodémova noc 20:00 - 22:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v zámeckém areálu

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)