Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Předíně zbourají most, doprava povede po provizorní komunikaci a řízena bude kyvadlově

Demolici starého a následnou výstavbu nového mostu na silnici I/23, který v Předíně na Třebíčsku překlenuje říčku Brtnici, provede společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o. za 7,78 milionů korun bez DPH.
'V současné době je podepsaná smlouva o dílo a zahájení prací na mostě předpokládáme v polovině června 2021. Po zcela novém mostě by se měli řidiči projet 16 týdnů od předání staveniště, tedy přibližně ve druhé polovině října', informoval Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.

Vzhledem k vytíženosti komunikace a komplikované objízdné trase plánují silničáři rekonstrukci v jedné etapě s dopravou vedenou po provizorní komunikaci na povodní straně mostu. Výstavba této komunikace bude předcházet demolici starého mostu. Doprava přes provizorium bude řízena kyvadlově za využití světelné signalizace.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)