Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Ředitelství silnic a dálnic plánuje stavbu obchvatu Starého Pelhřimova

Ředitelství silnic a dálnic loni v prosinci podalo na Odbor územního plánování a stavebního řádu na kraj Vysočina žádost o vydání rozhodnutí na stavbu obchvatu I/19 Starý Pelhřimov. Na základě této žádosti bylo v květnu 2021 zahájeno územní řízení. Momentálně již proběhla lhůta pro podání námitek ze strany dotčených účastníků řízení a vydání územního rozhodnutí tak očekává v průběhu prázdninových měsíců tohoto roku.
Nová přeložka silnice I/19 v délce 1570 metrů je plánovaná jako směrově nerozdělená komunikace kategorie S 11,5/90, která bude obcházet Starý Pelhřimov v jeho severní části a je vedena od západu k východu. Součástí stavby budou mimo jiné 2 mostní objekty pod silnicí, 1 mimoúrovňová křižovatka nebo 2 protihlukové stěny v celkové délce 318 metrů. Stavba přinese lokálně zklidnění dopravy v obci Starý Pelhřimov, snížení hluku a míry výfukových zplodin a zvýší bezpečnost obyvatel, zejména chodců. Naopak řidičům nová přeložka poskytne plynulejší jízdu. Ve vztahu k navrhovaným parametrům silnice bude pro ně cestování také zároveň bezpečnější.

V širším kontextu patří obchvat Starého Pelhřimova do souboru staveb na silnici I/19, jako je již zprovozněný obchvat obce Kámen nebo budovaný obchvat Chýnova, které mají přispět k lepšímu propojení Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a také k bezpečnějšímu propojení dálnic D3 a D1 mezi Táborem a Humpolcem za současné eliminace negativních vlivů na občany obcí podél této komunikace.

V současné době plánuje zahájení stavby v předpokládané ceně 195,37 milionů korun bez DPH v průběhu roku 2024 samozřejmě v závislosti na dalším postupu přípravy stavby.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)