Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Podzemí v Jihlavě je pro veřejnost otevřeno každý den

Jihlavské podzemí se otevřelo veřejnosti, přístupné jsou všechny tři okruhy, tedy kromě historického podzemí i okruh Alfa – kryt civilní obrany a Jihlavské kolektory. Návštěvníci však musí dodržovat všechna hygienicko-bezpečnostní opatření. Otevřeno je sedm dní v týdnu od 9 do 17 hodin.
'Takto otevřeno budeme mít také po oba prázdninové měsíce. Na přelomu června a července počítáme jen s krátkou pauzou z technických důvodů,“ říká vedoucí podzemí Martina Zachová s tím, že prohlídky s průvodcem začínají vždy v každou celou hodinu, kromě 13. hodiny, kdy je krátká polední pauza, a v případě většího zájmu turistů je samozřejmostí rozšíření otevírací doby.

Zatímco první dvě trasy podzemím a krytem civilní obrany jsou otevřeny denně, třetí trasu Jihlavskými kolektory lze navštívit pouze v sobotu po předchozí rezervaci v rezervačním systému na webových stránkách www.jihlava.cz/podzemi v sekci pro návštěvníky, rezervační systém se uzavírá vždy ve čtvrtek o půlnoci.

V současné době jsou povoleny skupinové prohlídky do 10 osob bez omezení. Do počtu 30 osob musí být splněna alespoň jedna z podmínek, kterými jsou absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování POC testu v posledních 72 hodinách, laboratorně potvrzené prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 180 dní, alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Pro bezpečnost návštěvníků jsou v podzemí nastavena opatření, která je třeba důsledně dodržovat. Samozřejmostí je zakrytí nosu a úst respirátorem nebo jiným stejně účinným prostředkem, dezinfekce rukou u vstupu a dodržování bezpečného odstupu. Po každé prohlídce bude podzemí ventilováno. Je žádoucí, aby návštěvníci po zakoupení vstupenky čekali na zahájení prohlídky na nádvoří před vstupem do objektu, průvodci si je vždy před každou prohlídkou vyzvednou.

Foto: nahoře - svítící chodba v podzemí; dole: kryt civilní obrany

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)