Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

U Suchých kopců na Žďársku rozkvetl prstnatec májový

U Suchých kopců nedaleko Vojnova Městce na Žďársku rozkvetly vzácné chráněné orchideje prstnatce májové. Ty obvykle kvetou již na přelomu první a druhé poloviny května, letos se však opozdily kvůli studenému a deštivému jaru.
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) roste v nížinách i na horách na mokrých až bažinatých loukách, případně slatinách, vřesovištích a rašeliništích, rozšířen je v Evropě v pásu mezi Velkou Británií, Francií, severní Itálií, jižní Skandinávií a evropskou částí Ruska, ale jsou udávány nálezy i ze střední Sibiře) Dříve byl hojnější, výrazně ustoupil především v nižších a středních polohách, přesto patří k nejhojnějším našim vstavačovitým. Prstnatec májový je chráněn zákonem jako ohrožený druh.

Suché kopce ležící v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy zabírají více než třináct hektarů, z nichž více než 6,6 hektaru cenných luk je sečeno výhradně ručně prostřednictvím pracovníků Sdružení Krajina. Dalších 2,5 hektaru sušší plochy se seká za pomoci mechanizace. Finanční prostředky na údržbu podmáčených luk jsou získávány ze soukromých i veřejných finančních zdrojů.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)