Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na dálnici D1 v Jihlavě - Pávově dělníci rozšiřují odpočívku a rekonstruují osvětlení

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo rekonstrukci veřejného osvětlení na pravé i levé odpočívce v Jihlavě - Pávově na 111 kilometru dálnice D1. V rámci rekonstrukce bude kompletně vyměněna elektroinstalace a stožáry včetně jejich základů. Bude tak kompletně nahrazena současná světelná soustava s výbojkovými sodíkovými světly za moderní LED svítidla. Na pravé straně ve směru na Brno se modernizace týká 28 svítidel a 24 stožárů osvětlení. Na opačné straně ve směru na Prahu je to 26 svítidel a 20 stožárů.
Rekonstrukci za 6,87 milionů korun bez DPH provádí společnost Vegacom a.s., která ze čtyř uchazečů o zakázku nabídla nejvýhodnější nabídku. Pracuje se za běžného provozu, který práce omezuje minimálně v rámci jednotlivých pracovních ostrůvků, kde momentálně probíhají převážně zemní výkopové práce. Rekonstrukci osvětlení dokončí ŘSD do konce července tohoto roku.

Souběžně již probíhají přípravy rozšíření pravé i levé strany odpočívky v rámci stávajícího záboru. Běží zjišťovací řízena EIA, v rámci kterého příslušný úřad pravomocně rozhodne zda záměr bude či nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Provádí se podrobný geotechnický průzkum a stanovení skladby stávající vozovky a zajišťují se podklady pro zpracování společné dokumentace pro územní stavební povolení.
Rozšíření odpočívek by ŘSD rádo realizovalo v průběhu roku 2025 - 2026 s předpokládanými náklady 317,9 milionů korun bez DPH.

Martin BUČEK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)