Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dernisáž výstavy ke 100. výročí narození sochaře a malíře Jana Floriana - obrazy, sochy v Telči uvede Bára Štěpánová

Dernisáž výstavy ke 100. výročí narození sochaře a malíře Jana Floriana - obrazy, sochy se uskuteční ve čtvrtek 17. června v 17 hodin v galerii Hasičský dům v Telči. Dernisáž uvede starosta Telče Vladimír Brtník, koncert herečky a moderátorky Báry Štěpánové a trumpetisty Míry Barabáše.
V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození sochaře, malíře, restaurátora Jana Floriana ze Staré Říše. Od dětství společně se svými sourozenci vynikal všestranným nadáním. Věnoval se malbě, především malbě portrétů, pracoval jako restaurátor a vynikal jako řezbář.

Na výstavě budou představeny práce z volné tvorby Jana Floriana (*25. 12. 1921 + 12. 2. 2007), které nejsou součástí sakrálních staveb, a proto jsou pro veřejnost neznámé. Například rodinné portréty, rané sochařské a malířské práce, skici k sochám a freskám, kresby z přijímacích zkoušek na AVU, vše bude doplněno o fotografie z rodinného archívu.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)