Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Chodník ve Smetanových sadech v Jihlavě zdobí barevné mozaiky

Studenti čtyř jihlavských škol za dohledu mozaikáře Jana Jeníka z Havlíčkova Brodu ozdobili spáry v betonovém chodníku v parku Smetanovy sady v Jihlavě.
Různé obrazce vytvořené skleněnými či keramickými střípky zaplnily spáry v betonovém chodníku v parku Smetanovy sady. Vytvořili je studenti čtyř jihlavských škol, kteří se díky projektu Inkubátor platformy Jihlava vzdělává kulturou spojili s mozaikářem z Havlíčkova Brodu Janem Jeníkem.

Mozaiky vytvořili studenti Soukromého gymnázia AD FONTES, děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Erko, žáci Křesťanské základní školy a žáci ZŠ Jungmannova, kteří si ale místo parku ozdobí okolí své školy. Mozaikování probíhá celý tento týden, projekt však nepatří do letošního ročníku Inkubátoru, ale je pozůstatkem z minulého roku, kdy se kvůli pandemii nemohl uskutečnit.

Do Inkubátoru se mohou přihlásit aktéři různých oborů – od výtvarníků či divadelníků, po architekty či obchodníky. Cílem je podporovat inovativní formy vzdělávání a propojovat klíčové kompetence u dětí, jako je třeba inovativní spolupráce nebo kritické myšlení. Děti jsou za pomoci odborníků vedeni od vzniku projektů postupně k jejich závěrům a prezentaci výsledků.

V rámci letošního ročníku Inkubátoru byla výzva pro aktéry vyhlášena v dubnu. V květnu se projekty konzultovaly s koordinátorkou platformy Jihlava vzdělává kulturou Martou Kozdas. Finální kulturně vzdělávací aktivity budou vybrány během června. Realizace samotných projektů proběhne v příštím školním roce. Více najdete na jihlavavzdelavakulturou.cz.

Aneta HRDLIČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)