Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Sjezd z dálničního přivaděče v ulici Romana Havelky v Jihlavě je již otevřen

Sjezd z dálničního přivaděče, nebo také mimoúrovňová křižovatka na ulici Romana Havelky v Jihlavě je již otevřena pro veřejnou dopravu.
Stavba sjezdu začala 5. října 2020 a probíhala až do poloviny letošního června ve dvou etapách. V první etapě se upravila jižní polovina ulice, která obsahuje dva jízdní pruhy včetně odbočovací větve k obchodnímu areálu. Během této etapy byla od 18. března do poloviny května doprava vedena za střídavého provozu řízeného světelnou signalizací. Při druhé etapě dělníci postavili severní část ulice R. Havelky společně se sjezdem z I/38.

Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala Skanska a.s. Stavba křižovatky stála 33,3 milionů korun včetně DPH, investorem je město Jihlava a z části Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, která se podílí částkou 2,3 milionu korun včetně DPH.

Stál zde Červený mlýn

Jakub Těsnohlídek, archeolog společnosti Archaia Brno z. ú., se kterou město při stavebních akcích úzce spolupracuje uvedl, že v místě u převaděče byl nejpozději v 16. či 17. století založen jeden z největších jihlavských mlýnů, zvaný Červený mlýn, který kontinuálně pracoval až do 20. století. Kromě mlýna zde postupně vznikla škrobárna, lihovar či cukrovar, ve 20. století zde pak byly firmy Levental, později městský mlýn, v posledním období 90. let pak sklad zeleniny.

„Zpočátku jsme nepočítali s tím, že by zde mohly být dochovány nějaké archeologické situace, ale ukázalo se, že se i v těch nejhlubších partiích pod křižovatkou nachází například různé cihlové štoly z přelomu 18. a 19. století pro vedení inženýrských sítí nebo třeba i dřevěný vodovod. Chtěl bych poděkovat jak zhotoviteli stavby, který nám archeologický výzkum v dobré kvalitě umožnil, tak investorovi, městu Jihlavě, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a archeologie v Jihlavě velice dobře vzkvétá,“ uvedl Jakub Těsnohlídek.

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek uvedl, že nyní bude následovat rekonstrukce celé ulice Romana Havelky, která se už projektuje. 'Takže jen co se potěšíme z toho sjezdu, tak se ulice zase rozkope. Ale bez silnic se jezdit nedá a já se těším, až bude vše hotové,“ uvedl hejtman.
Opravena bude část od Jiráskova mostu ke křižovatce s Hybráleckou ulicí. Město navíc chce v rámci této stavby dokončit přibližně 200 metrů cyklostezky, což bude do projektu zapracováno.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)