Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Zájemci, kteří vystoupají 103 schodů na věž svatého Prokopa, uvidí Žďár nad Sázavou a okolí v plné kráse

Věž kostela svatého Prokopa na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou bude pro veřejnost otevřena od 1. července do 30. září denně kromě pondělí, a to vždy v době od 9 hodin do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Za nepříznivého počasí bude věž uzavřena.
Zájemci, kteří si budou chtít prohlédnout Žďár nad Sázavou a jeho okolí z ptačí perspektivy, vystoupat po 103 schodech na ochoz věže kostela. Odměnou jim kromě nádherného výhledu budou také komentované prohlídky o historie věže a města a dozví se také o ukrytém pruském vojákovi, o kozím chlívku, který měl věžný nad klenbou oratoře, nebo o tom, proč se ze žďárské věže troubilo jen do tří světových stran.

Zatímco v předchozích letech byl výstup na věž zdarma, letos je zpoplatněn. Vstupenky bude možné koupit v regionálním muzeu v budově tvrze – dospělí zaplatí 40 korun, děti a senioři polovic.

Věž kostela svatého Prokopa je vysoká 53 metrů, jedná se půdorysně o lichoběžníkovou stavbu (proto z jihu můžeme vidět tři stěny najednou) přiléhající ke kněžišti. Stěny věže jsou řídce osazeny drobnými pravoúhle zakončenými okny. Výjimku tvoří zaklenutá okna v posledním patře. Krakorcovité konzolky dokazují umístění ochozu. Celá věž je zastřešena cibulovitou střechou s lucernou.

K vidění jsou kromě pohledu na město a jeho okolí také kostelní zvony, a to i ten původní z roku 1489, jenž nese jméno Marie. Na rozdíl od ostatních, které kdy ve věži kostela svatého Prokopa byly, se vždy vyhnul zrekvírování pro válečné účely.
Další zvony, Prokop, Cyril a Metoděj, jsou „nové“, pocházejí z let 1989 až 1990.

Přesné datum založení kostela není zcela známé. Kostel zde patrně stál již roku 1270, nicméně první věrohodná zmínka pochází až z roku 1391 od kněze Svatoslavova, který zmiňuje kostel a faru. Další doklady o kostele však pochází až z 15. století a především z 16. století.- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)