Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Z rybníka Svratka na Žďársku začnou na podzim bagry odklízet nánosy bahna

Rybník Svratka, kterým protéká stejnojmenná řeka u města Svratka ve Žďárských vrších, je vypuštěný, nyní vysychá a na podzim bude odbahněn.
'Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky tak, abychom mohli na podzim konečně zahájit celkovou revitalizaci rybníka', informoval starosta Svratky František Mládek.

Revitalizace rybníka pod svrateckým koupalištěm, který vznikl v letech 1973 až 1983, má mimo jiné zlepšit hospodaření s vodou; jde kupříkladu o zajištění bezpečného převedení zvýšených a povodňových průtoků, vylepšení akumulační schopnosti území nebo zadržení vody v krajině.

Svratecké radnici se na realizaci záměru podařilo získat příslib evropské dotační podpory ve výši 24,5 milionu korun. Jedná se o pětadevadesát procent z celkových uznatelných nákladů. Úpravy rybníka Svratka potrvají déle než rok. Kromě samotného odbahnění nádrže bude vybudováno obtokové koryto a ostrov ve vodní ploše, dojde k dosypání koruny hráze, vytvoření litorální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází i k opravě vysloužilé vakové a hradicí konstrukce.

Práce nesmí zasáhnout do části pobřežního pásma u přítoku. 'To tam tak musí zůstat. CHKO si dala podmínky, že do toho se zasahovat nesmí,' řekl Mládek. V porostu bude meandrovat odkloněná řeka. Vzniknout by měly tůňky a ostrůvek k hnízdění ptáků. Stavba má být dokončená v roce 2023.

Kvůli opravě byl rybník letos na jaře po třiadvaceti letech vyloven. V sítích skončilo na 300 štik, líni, candáti nebo plotice. Navzdory očekávání ale rybáři z vody nevytáhli žádného rekordně velkého kapra. Štik bylo hodně, až přes metr dlouhých, nadarmo se prý mu podle starosty neříkalo štičí rybník. Některé vylovené ryby byly vypuštěny do jiných rybníků v okolí.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)