Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silnice I/37 u barokního mostu ve Žďáře nad Sázavou se začíná opravovat, doprava bude řízena kyvadlově

Na silnici I/37 v ulici Santiniho ve Žďáře nad Sázavou začnou práce na opravě povrchu vozovky. Letos se bude pracovat v úseku mezi barokním mostem a křížením s ulicí Wonkova, což zahrnuje část ulice Santiniho a dále ulice Bezručova a Jungmannova v celkové délce asi 1400 metrů. Doprava v opravovaných místech bude řízena kyvadlově. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Tato sekce je rozdělena na pět úseků - nejdelší má 390 metrů - a na několik etap, v rámci nichž se bude pracovat vždy po polovinách vozovky, kdy jedna polovina bude pracovní a druhá zůstane zachována pro provoz v rámci kyvadlově řízené dopravy pro oba směry. 'Začínáme z centra od křižovatky sil. I/37 s ulicí Wonkova úsekem dlouhým přibližně 139 metrů a po opravě obou jízdních pruhů vozovky navážeme úsekem dlouhým 230 metrů', informoval M. Buček.

Předmětem akce je obnova krytu vozovky s lokální sanací konstrukčních vrstev vozovky včetně výměny podloží do hloubky 1120 milimetrů silnice I/37 ve Žďáře nad Sázavou. Celková délka úpravy je 2,438 kilometrů. V rámci opravy dojde k obnově krytových, resp. konstrukčních vrstev vozovky v místech, kde bude třeba provést sanaci odebrání krajnic a vybudování nových krajnic, výměny silničních obrubníků, obnovení funkčnosti odvodnění a přilehlých příkopů - vyčištění propustků, dešťové kanalizace - a obnova vodorovného dopravního značení podle stávajícího stavu. Součástí je i oprava a sanace mostu přes odpad z rybníka.

Most z roku 1932 je sice v uspokojivém stavu a nevyžaduje okamžitý zásah pro zajištění dalšího bezpečného provozu, avšak vyskytují se na něm poruchy, které mají nepříznivý vliv na zatížitelnost mostu. 'Proto vyžíváme opravy konstrukčních vrstev vozovky, které proběhnou i na mostě, abychom v rámci stávající akce zlepšili jeho stavebně technicky stav, prodloužili jeho životnost a předešli tak v blízkém časovém horizontu dalším možným omezením v daním místě', doplnil Martin Buček.

Práce bude provádět společnost Colas CZ a.s. 38 652 999 Kč bez DPH s uvedením do provozu první sekce, tedy od barokního mostu do centra města za 16 týdnu. Druhá sekce pak povede od barokního mostu směrem na hranici města a dokončena bude za 25 týdnů.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)