Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Jaderné elektrárně Dukovany energetici ukončili odstávku třetího výrobního bloku, kterou provádí pravidelně pro výměnu části paliva za čerstvé

Řízenou štěpnou reakci operátoři v reaktoru obnovili už v sobotu odpoledne a následně prováděli řadu předepsaných zkoušek a testů. Elektřinu začal blok opět vyrábět a do přenosové soustavy dodávat v pondělí 12. července ve 23.44 hodin. Bezemisní elektřinu v elektrárně nyní vyrábí všechny čtyři výrobní bloky. Energetiky v následujících dnech čeká příprava a připojení druhého turbosoustrojí a dokončení předepsaných nastavení, kontrol a zkoušek.
„Takzvaný náběh bloku, který je završením velkého množství servisních a montážních činností prováděných během odstávky, následně provází vždy řada rozsáhlých kontrol a testů, nejen v rámci primárního, ale také sekundárního okruhu. Aktuálně máme velkou část těchto prací úspěšně za sebou, ale zbývající kontroly nás ještě čekají v následujících dnech,“ vysvětluje ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

V pořadí už 34. odstávku 3. výrobního bloku pro výměnu paliva energetici zahájili na přelomu května a června. V jejím průběhu vyměnili 90 palivových kazet za čerstvé, provedli rozsáhlé revizní a servisní práce na zařízení primárního i sekundárního okruhu a plánovanou modernizaci systémů. Hlavní úkoly, které se technikům podařilo zvládnout byla kontrola tlakové nádoby reaktoru, generální údržba hlavního cirkulačního čerpadla č. 2, a kontrola teplosměnných ploch výměníků tepla, tzv. parogenerátorů. V sekundární části má za sebou elektrárna kontroly a servis parních turbín, údržbu systémů kontroly a řízení a také elektrických systémů záložního napájení.

'Další odstávka kvůli výměně paliva čeká Jadernou elektrárnu Dukovany v listopadu. Předběžně nahlášené termíny se ale mohou měnit v souvislosti s průběhem prací, kontrol a dalšími požadavky,' upřesňuje tiskový mluvčí elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)