Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V jihlavské galerii se budou konat výtvarné dílničky inspirované výstavou Daniela Balabána

V Oblastní galerii Vysočiny v Komenského ulici v Jihlavě proběhne v sobotu 17. července od 15 hodin výtvarná dílnička pro děti od tří let inspirovaná výstavou Daniela Balabána. Nutné přihlášení předem na ogv@ogv.cz nebo 567 301 681. Vstupné: 40 korun, doprovod zdarma. V pátek 23. července v 17 hodin se bude v galerii konat komentovaná prohlídka výstavy děl Daniela Balabána nazvané Na počátku bylo slovo.
Děti, které dílnu zvládnou samy, si mohou rodiče vyzvednout po skončení programu.

Není nutné si brát žádný materiál s sebou.

Při své první návštěvě získá každé dítě kartičku galerijního dětského klubu Klubíčko. Za každou návštěvu jakéhokoliv galerijního programu pro děti - víkendové dílny, školní edukační dílny, narozeninové oslavy, ad. - sbírá do kartičky razítka. Za pět razítek má vstup na víkendovou dílničku zdarma, za deset razítek získá od pořadatelů malý dárek.

Pokud se dílny nemůžete zúčastnit, tak nám to prosím dejte zavčas vědět. Uvolníte tak místo dalším zájemcům. Děkujeme!

Výstavní projekt jednoho z nejzajímavějších malířů své generace Daniela Balabána (1957) je postaven na několika paralelních liniích, které se splétají v celek společné výpovědi. Páteří výstavy - jak naznačuje název - jsou jeho nejnovější 'psané obrazy', jimž se věnuje už od 90. let.

Definuje je především kombinace kaligrafického rukopisu a barev, které jej zvýrazňují, a vnášejí do nich emotivní náboj. Slova zároveň samozřejmě zůstávají nositeli významů, otázek i sdělení. Vedle nich průběžně vznikají figurální kompozice. Jejich jazyk je už čistě obrazový, vychází z prostoru ohraničeného z jedné strany snem, z druhé absurditou grotesky, a nejednou odkazuje k sociální sféře. Poslední série se svou lapidárností blíží grafickému výrazu. Soustředí se na konfigurace míst nebo bazální přírodní motivy, které mají výrazný symbolický potenciál. Trojjedinost těchto složek pak monitoruje autorovo přemýšlení malbou o podmíněném vztahu fyzického a duchovního světa.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)