Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silnice I/19 mezi obcí Kámen na Pelhřimovsku a hranicí Kraje Vysočina s Jihočeským krajem je opravována

Oprava komunikace mezi obcí Kámen od křižovatky se silnicí II/128 směr Eš na Pelhřimovsku a hranicí Kraje Vysočina s Jihočeským krajem již probíhá. Doba uvedení stavby do provozu je podle smlouvy 13 týdnů a opravená komunikace by tak jako celek měla řidičům začít sloužit ve druhé polovině října tohoto roku. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Účelem stavby je zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky, na které provedená diagnostika zaznamenala např. výtluky, trhliny, hrboly a lokálně rovněž havarijní únosnost, přičemž inkriminovaným úsekem projede v průměru více než 1600 nákladních vozidel denně. Opravou nezpevněných krajnic, pročištěním silničních příkopů či trubních propustků dojde ke zlepšení funkčnosti těchto zařízení.

Práce budou spočívat v odfrézování asfaltových vrstev a pokládce vrstev nových (1 až 2 konstrukční vrstvy). V místech stanovených diagnostikou a prohlídkou odfrézovaného povrchu budou prováděny lokální sanace konstrukce vozovky. Silniční příkopy budou pročištěny a osety hydroosev. Dojde rovněž k pročištění propustků pod sjezdy, případně ukončení čel propustků jeho sešikmením z důvodu bezpečnosti. Několik zbytných a nevyužívaných propustků bude zrušeno. Pokud jde o propustky pod silnicí, tak v opravovaném úseku jich je celkem sedm. I tyto budou pročištěny a v různém rozsahu sanovány a doplněno bude i kamenné dláždění. V trase opravy se nachází rovněž dva mosty. U nich dojde pouze k nátěru zábradlí a výměně svodidel. Svodidla pak budou doplněna i v dalších místech podél komunikace, kde doposud nejsou, avšak dle příslušných norem by osazena být měla. Obnoveno bude vodorovné dopravní značení v plastu, které bude profilované a mimo obec zvučící. Dojde k doplnění červených směrových sloupků v místě napojení účelových komunikací na silnici I/19 a výměna a doplnění chybějících bílých směrových sloupků nebo odrazek v prolisech svodnic svodidel.

Opravovaný úsek rozděluje obec Obrataň na dvě části. Ta delší směrem k obci Kámen je dlouhá 3303 metrů, část k hranici kraje má pak délku 2359 metrů. Z hlediska výstavby je celá délka rozdělena na 4 úseky, z nichž každý se bude realizovat ve dvou etapách (jedna a poté druhá polovina silnice) a to vždy současně jeden úsek před Obrataní a jeden úsek za Obrataní. Aktuálně se pracuje na části od hranice kraje k železničnímu přejezdu a od Obrataně po rybník Dvořiště. Řidiči zde musí počítat se zdržením.

Náklady na opravu komunikace v celkové délce 5,66 kilometrů - vynechán je průtah Obrataní - jsou 77,8 milionu korun bez DPH.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)