Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Seniorské obálky pomohou v případě rychlé potřeby ze strany zdravotníků, ale i hasičů či policistů

V Charitní pečovatelské službě Třebíč pomáháme lidem se sníženou soběstačností, zejména seniorům, žít ve svém domácím prostředí. Zajišťujeme např. pomoc s osobní hygienou, přípravou jídla, údržbou domácnosti a nákupy. Kromě poskytování pečovatelské služby rádi šíříme i osvětu o dalších aktivitách, které mohou seniorům pomoci. Zapojili jsme se proto do šíření Seniorských obálek mezi seniory.
Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především těm, kteří žijí osamoceně. Využít jej ale může každý, bez ohledu na věk. Do tiskopisu vyplní údaje týkající se jejich zdravotního stavu (jaké berou léky, kdy a s čím byli hospitalizováni, jaké mají alergie, jaká absolvovali očkování). Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby. Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale i policie, či hasičů. Proto se doporučuje mít tento tiskopis vyplněný u sebe doma, nebo na cestách.

Seniorskou obálku neboli I.C.E. kartu (In Case of Emergency, z ang. Použít v případě nouze) vytvořil projekt Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem, především s jeho Záchrannou zdravotnickou službou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. Díky projektu se šíří po celé České republice, tedy i v kraji Vysočina.

Prostřednictvím naší pečovatelské služby jsme v květnu předali Seniorské obálky v Třebíči obyvatelům domů s byty zvláštního určení na ul. Vltavínská, Myslbekova, Fr. Hrubína, Koutkova a lidem v domácnostech, o které pečujeme. Šíříme je též v Náměšti n. Osl., Hrotovicích a v dalších okolních obcích, kde poskytujeme pečovatelskou službu.

Naše zapojení do této osvěty se setkalo jak u seniorů, tak i u jejich rodin s pozitivní odezvou. Někteří senioři nás požádali, abychom jim pomohli vyplnit formuláře, a dnes už je mají připravené na viditelném místě pro případ, kdyby museli volat Záchrannou zdravotnickou službu.

A kde lze Seniorskou obálku získat? Je volně ke stažení na https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/
Můžete se obrátit i na Charitní pečovatelskou službu Třebíč, ul. Demlova 890.
Bližší informace na tel. 776 106 782

Marie PALOČKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)