Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silnici I/34 od světelné křižovatky se silnicí I/37 ve Ždírci nad Doubravou až po hranici s Pardubickým krajem silničáři opravují

Již třetí týden probíhá oprava silnice I/34 v délce 3200 metrů od světelné křižovatky se silnicí I/37 ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku až po hranici s Pardubickým krajem. V celém úseku jsou vyfrézované staré konstrukční vozovky vrstvy a v Kohoutově již v pondělí začala pokládka nových živičných vrstev. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
'Na opačné straně u Ždírce sanujeme konstrukci vozovky v místech stanovených diagnostikou a vizuální prohlídkou odfrézovaného povrchu. Jedná se o zejména o lokální úseky při krajnici silnice', informoval. V celé délce postupně probíhá zařezávání krajnice a čištění příkopů silnice a propustků pod sjezdy i pod komunikací včetně zahájení jejich sanací. Práce zatím probíhají bez obtíží podle schváleného harmonogramu a investor se maximálně snaží, aby uzavírka tohoto úseku trvala nezbytně nutnou dobu.

'Místním obyvatelů bychom rádi poděkovali za trpělivost a ohleduplnost a současně je požádali o zvýšenou obezřetnost při pohybu staveništěm ať již pěšky, na kole nebo vozidlem', doplnil Martin Buček.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)