Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Meteorologové varují před silnými bouřkami a prvním - nejnižším - stupněm povodní na celé Vysočině

Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami, které by měly po celé Vysočině řádit v sobotu 17. července od devíti hodin od rána až do neděle 18. července do deseti hodin ráno. Očekává se ojedinělý výskyt přívalového deště nebo silných bouřek s úhrny kolem 45 mm během krátké doby.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

V této souvislosti meteorologové vydali výstrahu před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu povodňová bdělost a to v sobotu 17. července od 12 hodin až do pondělí 19. července do půlnoci. Hrozí tak první - nejnižší - stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Varování platí po celé republice, kromě krajů Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a jižní části Jihomoravského kraje.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)