Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Vysočině probíhá pět oprav na silnicích prvních tříd a čtyř mostů

Na Vysočině aktuálně probíhá pět velkých oprav na silnicích prvních tříd, z nichž čtyři Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v posledních třech týdnech. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.
Opravu povrchu komunikace a odvodnění na silnici I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou na Havlíčkobrodsku a hranicí s Pardubickým krajem zahájil investor koncem června. Oprava probíhá za úplné uzavírky komunikace a doprava je převedena na objízdné trasy.
V pondělí 12. července začala oprava povrchu silnice I/37 na průtahu Žďárem nad Sázavou a rovněž práce na opravě silnice I/34 mezí obcí Kámen na Pelhřimovsku a hranicí s Jihočeským krajem. Obě stavby probíhají za provozu s kyvadlově řízenou dopravou.
Nyní ŘSD dokončuje akci I/19 Pohled - Keřkov na Havlíčkobrodsku, v rámci které nyní pracují mezi Stříbrnými Horami a Simtany za úplné uzavírky uvedeného úseku. Zde předpokládáme uvedení do provozu v první polovině srpna.
Začátkem června se začaly opravovat i první úseky silnice I/37 mezi Křižanovem a Ostrovem nad Oslavou na Žďársku, kde zatím probíhá oprava za provozu. V současné době se tak pracuje přibližně na 25 kilometrech komunikací a řeší se nejen jejich povrch ale rovněž odvodnění, čištění příkopů, oprava propustků a příslušenství atd.
V objemu investic představuje těchto pět staveb 346,67 milionu korun bez DPH.
S omezením dálničního přivaděče do Jihlavy souvisí další akce, kterou je výstavba nové protihlukové stěny podél místní části Pávov za dalších 51,7 milionu korun bez DPH.

V rámci samostatných akcí probíhají práce na opravách čtyř mostů.
Jedná se mosty na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku, I/38 v Rančířově na Jihlavsku, na silnici I/37 v Osové Bítýšce a nově také na silnici I/19 v Divišově na Žďársku. Celková investice u těchto oprava činí necelých 23 milionu korun bez DPH.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit opravu dálničního mostu na D1 u Velké Bíteše, který ŘSD plánují uvést do provozu ještě v červenci.

V červenci také ŘSD plánuje zahájit opravu silnice I/19 na průtahu obcí Pohled na Havlíčkobrodsku, která naváže na investiční akci obce, v rámci níž v předchozích měsících probíhala oprava kanalizace a vodovodu v jejím katastru.
Opravovat se bude také silnice I/37 na průtahu Křižanovem na Žďársku.
Vybrání jsou zhotovitelé pokládky mikrokoberce na silnici I/34 u obce Rozkoš na Havlíčkobrodsku a dále na silnici I/23 u Štěměch na Třebíčsku.
Termín zahájení u posledních dvou oprav není ještě stanoven.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)