Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kvůli opravám bude uzavřena důležitá spojnice lesoparkem Heulos v Jihlavě

Od příštího pondělí začne oprava chodníku a cyklostezky v lesoparku Heulos podél řeky Jihlávky vedle zoologické zahrady. Opravovat se bude především opěrná zeď a také instalovat odvodnění. Cesta kvůli tomu bude uzavřena.
Město předá staveniště zhotoviteli v pondělí 26. července a ještě v ten den se začne na místě pracovat. Uzavřena bude cesta v mapě označená červenou barvou. Modře je vyznačena objízdná trasa pro cyklisty a pro kočárky. Chodci si mohou najít v lesoparku Heulos cestu vyznačenou fialově.

Interaktivní mapa je k dispozici na:
https://gis.jihlava-city.cz/portal/apps/Media/index.html?appid=7bbb4cd8785942ccb1b75ace2d1ada42

Na místě se bude opravovat opěrná zeď podél toku řeky Jihlávky v celkové délce cca 173 metrů. V místě největších erozních poruch v celkové délce cca 81 metrů dojde k podepření zdi novou konstrukcí ze železobetonu a kamene. Dále dojde k osazení odvodňovacích žlabů do problematických úseků ke svedení dešťové vody. Projekt dále počítá s opravou a výměnou poškozeného zábradlí. Současně budou provedeny i lokální opravy komunikace.

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)