Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Co s lagunou u viaduktu v Pelhřimově? Město se snaží věc řešit

Letos už čtyřikrát při přívalovém dešti došlo k zatopení silničního průtahu pod viaduktem v Myslotínské ulici. V nadsázce lze říct, že se „pelhřimovská laguna“ stala místem adrenalinové zábavy, povodňové turistiky a diskusí na internetu – dokonce se našli odvážlivci, kteří se v ní koupali. O problému jsme hovořili s místostarostou Zdeňkem Jarošem.
Co je příčinou toho, že při „plaváku“ z tohoto místa neodtéká voda?

Je třeba si uvědomit, že do místa stéká voda z deseti rybníků včetně Stráže. K tomu se přidává kanalizace z celé průmyslové zóny Lhotka, kde je bohužel hodně nově vzniklých zpevněných ploch a voda se tam nemá kam vsakovat. A to vše se u přilehlé čerpací stanice stéká do jednoho bodu, takže i když je odtok do Bělé hodně široký, nemá kapacitu pobrat množství vody, které se navíc s nárůstem vyasfaltovaných ploch zvětšuje.

Dá se vůbec dosáhnout plynulého odtoku?

Zřejmě ano, ale obnášelo by to kompletní přestavbu kanalizační sítě v celé této části města – což by znamenalo rozkopání obřích ploch a komunikací a investici za desítky milionů. A stejně by řešení při extrémním dešti nemuselo být stoprocentní. Vždyť při posledním přívalovém dešti (14. července) se valily „řeky“ i jinde, například přes autobusové nádraží. Jakmile se vyasfaltuje plocha, objeví se problém.

Jak tedy ochránit hlavně řidiče, kteří tudy nejezdí často? Zvlášť když semafor moc nefungoval.

Snažíme se problém řešit a jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které je jako vlastník této silnice odpovědné za její průjezdnost a také se to snaží řešit. Urgujeme selhání čidla semaforu, který tam ŘSD nainstalovalo. Věříme, že se to napraví. Nově jsme na zeď viaduktu z obou stran nechali osadit měřidlo, které ukazuje výšku vody.

Andrea UNTERFRANCOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)