Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Křižanově opraví silničáři silnici, provoz bude řízen kyvadlově za pomoci semaforů

Silnici I/37 na průtahu Křižanovem na Žďársku v úseku v ulici Za Branou, přes Masarykovo náměstí a Benešovo náměstí do části Ořechovské ulice začnou silničáři příští týden opravovat. V čase probíhajících prací a v jejich místě bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz zde bude řízen kyvadlově za pomocí semaforů. Práce musí probíhat tak, aby po ukončení směny v daný den mohlo být omezení odstraněno a provoz veden oběma jízdními pruhy s omezením max. povolené rychlosti na 30 km/h. Opravy by podle počasí měly být dokončeny do neděle 8. srpna v závislosti na počasí a postupu prací.
'Jedná se o provizorní opravu s výměnou obrusné a ložné vrstvy formou velkoplošných oprav ve stanovených úsecích pro zajištění sjízdnosti do doby provedení definitivní opravy. Nejedná se tedy o souvislou opravu celého průtahu, ale pouze vybraných částí, které to vyžadují. Podkladní vrstvu komunikace tvoří stále ještě štět, který se používal v 19. a na začátku 20. století. Ten bude třeba odstranit a provést kompletně novou konstrukci vozovky, která zvýší únosnost komunikace a bude odpovídat současným požadavkům s ohledem na intenzitu provozu při jejím využívání těžkou nákladní dopravou', popsal průběh práce Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)