Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Krajští silničáři na Vysočině letos opraví šestnáct mostů

Krajská správa a údržby silnic v letošním roce zrekonstruuje nebo opraví šestnáct mostů v celkovém nákladu přibližně 120 milionů korun.
Významně pomůže i navýšení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o dalších 67 milionů korun, která je určena právě na opravy a rekonstrukce mostů. Navýšení bylo oficiálně oznámeno až v průběhu měsíce června, proto jsou některé akce zahajovány až v červenci a dopravní omezení budou u nich probíhat až do konce stavební sezóny.

Díky zřizovateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a zajištěnému financování se dlouhodobě daří zlepšovat stav mostů na silnicích druhých a třetích tříd na Vysočině. Mosty se pravidelně kontrolují v rámci běžných a hlavních prohlídek a mimo jiné se zatřiďují do stavebního stavu.
Od I do VII (I výborný stav – VII havarijní stav).

'V roce 2012 bylo ve stavu I a II celkem 150 mostů. Na konci roku 2020 byl počet těchto mostů, tedy v dobrém stavu už 265. Na druhém konci klasifikace jsme měli v roce 2012 ve stavu VI a VII asi 40 mostů, na konci roku 2020 se tento počet snížil na 22', doplnila pozitivní informaci vedoucí oddělení investiční výstavby Monika Vavřínková.

Předmětem dalších rekonstrukcí a rozsáhlých oprav jsou zejména mosty ve stavu V až VII. „Věříme, že i v roce 2021 se mnoho dalších mostů podaří opravit a zlepšit celkový stav. Po skončení loňské stavební sezóny jsme měli stav mostů v průměru na čísle 3,25, každý rok se index snižuje o desetinu procenta,“ dodal ředitel Radovan Necid a považuje to za vynikající trend.

„Nedílnou součástí naší činnosti je i stavební údržba mostů, kterou každoročně provádíme na dalších 30 mostech. Probíhá rovněž intenzivní příprava staveb na další roky. Aktuálně se připravuje oprava či rekonstrukce dalších cca 100 mostů. Všem, kterým tyto opravy komplikují cesty po našem kraji, se částečně omlouváme a žádáme o pochopení při dopravních omezeních, ale ty mosty opravit zkrátka musíme,“ podotknul technicko-správní náměstek Tomáš Mátl.

Rekonstrukce investičního charakteru probíhají nebo proběhnou v roce 2021 na těchto mostech:
III/34427 Suchá - most ev. č. 34427-1 – práce již probíhají, termín uzavírky 17. 6. 2021 – 21. 10. 2021
II/35010 Peršíkov - most ev. č. 35010-1 – realizace předpoklad srpen–září 2021
III/3443 Dolní Krupá - most ev. č. 3443-1 – práce již probíhají - termín uzavírky 12. 5. 2021 – 30. 9. 2021
III/34610 Jiříkov - most ev. č. 34610-2 – práce již probíhají – termín uzavírky 17. 5. 2021 – 30. 9. 2021
III/13112 Vyskytná - most ev. č. 13112 – práce již probíhají – termín uzavírky 15. 5. 2021 – 30. 9. 2021
III/12934 Brunka - most ev. č. 12934-1 – práce již probíhají – termín uzavírky 17. 5. 2021 – 30. 9. 2021
II/132 Horní Ves - most ev. č. 132-007 – akce z navýšení dotace SFDI, 14. 7. 2021 bylo předáno staveniště, termín uzavírky je zatím v jednání, omezení bude do konce stavební sezóny
III/15227 Lukov - most 15227-2 – akce z navýšení dotace SFDI, 14. 7. 2021 bylo předáno staveniště, termín uzavírky je zatím v jednání, omezení bude do konce stavební sezóny
III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 – práce již probíhají – termín uzavírky 12. 4. 2021 – 30. 9. 2021
III/4102 Martínkov - most ev. č. 4102-8 – akce z navýšení dotace SFDI, 14. 7. 2021 bylo předáno staveniště, termín uzavírky je zatím v jednání, omezení bude do konce stavební sezóny
III/3793 Březské - most ev. č. 3793-2 – 8. 7. 2021 bylo předáno staveniště, termín uzavírky je zatím v jednání, omezení bude do konce stavební sezóny
III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 – práce již probíhají – termín uzavírky 14. 6. 2021 – 31. 10. 2021
II/388 Vír - most ev. č. 388-023 – akce z navýšení dotace SFDI, 9. 7. 2021 bylo předáno staveniště, termín uzavírky je zatím v jednání, omezení bude do konce stavební sezóny

Celkové opravy mostů proběhnou na:
II/350 Šlapanov - most 350-002 – zde se podepisuje smlouva, dokončení se předpokládá do konce stavební sezóny
II/112 Rynárec - most 112-052 – 8. 7. 2021 bylo předáno staveniště, stavebně by most měl být dokončen do konce října
III/38815 Vír - most ev. č. 38815-3 1 – práce již probíhají – oprava je realizována za provozu po polovinách a na přelomu září a října by měla být dokončena

Další 2 rozsáhlé opravy mostů budou v roce 2021 pouze zadány, dopravní omezení při jejich opravách se ale předpokládají až v roce 2022
II/150 Světlá nad Sázavou - most ev. č. 150-017
III/1311 Jihlava, ul. Smrčenská - most ev. č. 1311-1

Foto: most Brunka 22.7.2021 (archiv KSÚSV)
most Bačkovice (archiv KSÚSV

Eva NEUWIRTHOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)