Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Silničáři opraví vozovku I/19 v Pohledu, uzavírka v obci bude pokračovat po celou dobu rekonstrukce

V Pohledu na Havlíčkobrodsku naváže po dokončené rekonstrukce vodovodu a kanalizace v pondělí 2. srpna oprava silnice I/19 tak, aby veškeré opravy byly dokončeny do zimy. Silnice bude plně uzavřená, jelikož stávající vozovka není široká tak, aby umožňovala opravu po polovinách. Doprava do 3,5 t a nad 3,5 t bude převedena na své značené objízdné trasy, podobně jak tomu bylo doposud v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace obce. Uvedl to Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic.
Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost této komunikace a také na zmíněnou dokončenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která v uplynulých měsících v obci v rámci její investice probíhala.

'Pokud odhlédneme od této skutečnosti, technický stav vozovky stávající části silnice již neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany - Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru', vysvětlil M. Buček.

V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude jeden propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)