Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Cesta z Havlíčkova Brodu do Perknova bude pro pěší i cyklisty bezpečnější

Do konce roku by pěší a cyklisté mohli začít jezdit po nové části cyklostezky z Havlíčkova Brodu do Perknova. Dodavatelská firma zahájila práce v červenci. Celkové náklady na výstavbu budou činit zhruba 15 milionů korun.
Cyklostezka povede od kruhového objezdu v délce 645 metrů podél Ledečské ulice v místě stávajícího silničního příkopu. Povrch široký 2,5 metry bude tvořit asfaltobeton ohraničený silničními obrubníky. „Z tohoto důvodu jsme museli zrušit stávající příkop podél silnice, což s sebou přineslo potřebu vybudovat novou dešťovou kanalizaci. Výstavbu kanalizace zkomplikovalo uložení vedení vysokého napětí, které je nutné přeložit. Kanalizace nebude odvádět vodu jen z cyklostezky, ale také z navazující komunikace,“ popsal Pavel Sláma z odboru rozvoje města v Havlíčkově Brodě. Součástí stavby bude nové veřejné osvětlení a opěrná zeď, která vyrovná niveletu stezky a sousedních pozemků.

„Jedná se o dlouhodobě plánovanou stavbu, která propojí s městem nejen místní část Perknov, ale také nově vybudovanou obytnou zónu na Rozkošské ulici. Není pochyb o tom, že cyklostezka zvýší bezpečnost chodců i cyklistů, kteří se po frekventované Ledečské ulici pohybují,“ dodal starosta města Jan Tecl.

Alena DOLEŽALOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)