Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře mají poutníci k dispozici pítko

Pítko pro poutníky a návštěvníky je nyní k dispozici v ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Do ambitu byly také přesunuty mramorové dlaždice, které původně byly ve středu svatostánku, v jehož interiéru probíhá dokončování rozsáhlých restauračních a rekonstrukčních prací. I přes stavební činnosti jsou v kostele zachovány komentované prohlídky.
Areál barokního chrámu je dílem významného architekta a zakladatele takzvané barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719 - 1722, je postupně opravován od roku 2017; komplexní stavební činnosti za bezmála třiačtyřicet milionů korun podpořila evropská dotace. Finišující projekt je zaměřený na opravu exteriéru i interiéru svatostánku a kromě obnovy fasády, oken a štukové výzdoby zahrnuje rovněž zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky. V areálu po srovnání terénu po předchozím vymístění hrobů vznikla takzvaná poutní loučka a cestičky z velkoformátové žulové dlažby spojující kostel s přístupovými branami. V budoucnosti má přijít na řadu ještě rekonstrukce ambitu.
Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Byl postaven z podnětu Václava Vejmluvy, významného opata žďárského cisterciáckého kláštera

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)