Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Od začátku roku zemřelo na silnicích Vysočiny při nehodách osmnáct osob

Policisté na Vysočin+ od začátku letošního roku do konce srpna vyšetřovali celkem 3 094 dopravních nehod, což je pokles o tři procenta - tedy o 100 dopravních nehod méně než za stejné období roku 2020. Při letošních dopravních nehodách zemřelo 18 osob, což je výrazný pokles ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Bezprostředně při nehodě zemřelo letos patnáct osob a další tři lidé zemřeli na následky zranění ve zdravotnickém zařízení. Loni za osm měsíců roku zemřelo na silnicích našeho kraje 33 lidí.
Celkem 44 osob bylo při letošních dopravních nehodách těžce zraněno – představuje to výrazný pokles o jednu 26 těžce zraněných osob a 756 dalších účastníků bylo zraněno lehce – o 16 lehce zraněných méně, což představuje pokles o dvě procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V 99 případech policisté při vyšetřování dopravní nehody zjistili, že některý z účastníků byl pod vlivem alkoholu. Dalších pět řidičů bylo v době nehody pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek.

Hmotná škoda na havarovaných vozidlech a na ostatním majetku dosáhla částky 195 033 000 korun. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v letošním roce patří nesprávný způsob jízdy (1 166 nehod), nepřiměřená rychlost (434 nehod), nedání přednosti v jízdě (179 nehod), nedodržení bezpečnostní vzdálenosti (souvisí především s kolonami vozidel před uzavírkami na dálnici D1 i ostatních silnicích nižších tříd kvůli opravnám) a předjíždění. Velmi výrazný nárůst jsme zaznamenali v počtu dopravních nehod, které jsou nezaviněné řidičem - jedná se především o střety vozidla s lesní zvěří. Těchto nehod jsme za osm měsíců zadokumentovali celkem 1 242, což představuje celkem 40 procent z celkového počtu dopravních nehod.

Za osm měsíců letošního roku jsme šetřili okolnosti 96 dopravních nehod, na nichž měli účast motocyklisté, když v 60 případech motocyklisté dopravní nehodu zavinili. Jeden motocyklista nehodu nepřežil, deset se těžce zranilo a 74 jich utrpělo lehké zranění. Pouze jedenáct motocyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. Ve dvou případech policisté zjistili, že řidič motocyklu je pod vlivem alkoholu.

Od ledna do konce srpna dokumentujeme také 50 dopravních nehod chodců a v jedenácti případech chodec nehodu zavinil. Dva chodci při nehodě zemřeli, šest se těžce zranilo a 38 z nehody vyvázlo s lehkým zraněním. Bez zranění skončila nehoda pouze pro čtyři chodce. V jednom případě byl chodec pod vlivem alkoholu.

Za osm měsíců letošního roku jsme šetřili okolnosti 101 dopravní nehody, na nichž měli účast cyklisté, když v 74 případech cyklisté dopravní nehodu zavinili. Tři cyklisté nehodu nepřežili, šest se těžce zranilo a 81 jich utrpělo lehké zranění. Pouze jedenáct cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. V devatenácti případech policisté zjistili, že řidič motocyklu je pod vlivem alkoholu.

Právě cyklisté spolu s chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, proto se v nacházejícím období budeme věnovat v rámci běžného výkonu služby i při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích jejich kontrolám. Policisté se zaměří na to, zdali chodci používají v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích reflexní prvky a zda cyklisté mají řádně vybavená jízdní kola, zejména s ohledem na horší viditelnost – pozdější svítání, dřívější stmívání a častěji se vyskytující mlhy, případně deštivé počasí.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)