Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na jihlavské polytechnice budou diskutovat o digitalizaci výroby

Ve středu 8. září se v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) uskuteční odborná konference na téma Data jako základ digitalizace. Hlavními organizátory akce jsou Národní centrum Průmyslu 4.0 a agentura Czechinvest ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a VŠPJ.
Svou účast na akci potvrdilo více než 130 účastníků. „Jsme velmi rádi, že se tato akce uskuteční právě na půdě VŠPJ. O potřebě diskuze na téma digitalizace výroby svědčí i fakt, že kapacita seminářů je již zcela naplněna,“ uvádí Zdeněk Horák, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a zároveň vedoucí Katedry technických studií VŠPJ.

Data jsou pro firmy klíčová a tvoří základ digitalizace výroby. Jak na ně a k čemu všemu je využít, ukáží přednášející v rámci praktického semináře doplněného tematickými workshopy. Během nich se na příkladech z praxe dozvědí, jak postupovat a na co si dát pozor při sběru a vyhodnocování dat i jejich zabezpečení. Účastníci také mohou přímo na místě konzultovat finančních nástroje na infopointech Technologické agentury ČR, CzechInvestu nebo Agentury pro podnikání a inovace. Program, který začne ve středu v 9:00, nabídne návštěvníkům také komentované prohlídky Cyber Physical Factory - výukové továrny pro Průmysl 4.0, kterou na VŠPJ využívají studenti technických oborů.

Více informací včetně podrobného programu na:
https://www.ncp40.cz/udalosti/data-jako-zaklad-digitalizace

Vendula MAREŠOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)