Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Bednář Miroslav Vrtěna obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel, vyrábí malolitrážní soudky a korbely

Bednář Miroslav Vrtěna ze Štěpánova nad Svratkou obdržel prestižní celostátní titul Nositel tradice lidových řemesel.
Miroslav Vrtěna je zástupcem čtvrté generace bednářů ve své rodině. Bednářskému řemeslu se vyučil a po několikaleté praxi se osamostatnil a založil vlastní bednářskou dílnu v místě svého bydliště. Bednář Miroslav Vrtěna se dlouhodobě specializuje na výrobu malolitrážních soudků a korbelů. Ke své práci používá tvrdé a přirozeně proschlé dřevo z hustoletých dubů nebo akátů. Nerezové nebo mosazné obruče, které svírají jednotlivé dřevěné části soudku – tzv. dužiny, si tvaruje na vlastnoručně vyrobeném stroji. K bednářským produktům, které je potřeba vysmolit, používá smůlu uvařenou s potravinářským parafinem.

V České republice je jen hrstka bednářů, kteří toto dříve běžné a žádané řemeslo našich předků dokázali přenést a udržet až do současnosti. Výjimečnost a význam bednářství dokládá i skutečnost, že technologie pivovarnického bednářství byla v roce 2018 přijata na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

V roce 2020 Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělilo Miroslavu Vrtěnovi na základě doporučení Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Tím se Miroslav Vrtěna zařadil mezi čtrnáct krajem oceněných rukodělných tvůrců, jejichž mistrovství v daném řemeslném oboru přispívá k udržení vysoké úrovně řemeslné výroby v Kraji Vysočina a které rozšiřuje povědomí o tradičních řemeslných technologiích nejen našeho regionu.

Bednář Miroslav Vrtěna se vedle pilníkáře Drahomíra Smejkala z Hruškových Dvorů u Jihlavy a koláře Aleše Uherky z Nyklovic u Bystrého stal třetím rukodělným řemeslným tvůrcem z Kraje Vysočina, kterému byl udělen titul Nositel tradice lidových řemesel.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)