Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V dodávce se skrývali tři migranti

V úterý 14. září před osmnáctou hodinou provedla hlídka mobilního dohledu Celního úřadu pro Kraj Vysočina kontrolu motorového vozidla na 111. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu. Jednalo se o vozidlo tovární značky Renault Master s rumunskou registrační značkou. Vozidlo řídil pětatřicetiletý státní občan Rumunska. Důkladnou kontrolou kabiny vozidla celníci zjistili, že v místě pro odpočinek řidiče - v lůžkovém prostoru v nástavbě nad kabinou - se nachází v úkrytu další tři osoby mužského pohlaví.
Tito muži byli vyzváni k předložení dokladů, kdy jeden předložil cestovní doklad Turecka, druhý identifikační kartu a řidičský průkaz Turecka a třetí nedisponoval žádným dokladem. Na základě těchto poznatků si kolegové z celního úřadu na místo vyžádali příjezd hlídky cizinecké policie. Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjeli na místo a prvotním šetřením zjistili, že jde skutečně o tři migranty z Turecka, z nichž u dvou bylo důvodné podezření, že jsou nezletilí.

Řidiče dodávkového vozidla policisté zadrželi jako osobu podezřelou ze přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a muže eskortovali do policejní cely k provedení dalších procesních úkonů a současně vyrozuměli o zadržení státního zástupce. Do policejní cely byli eskortováni také tři zajištění migranti, protože bylo zřejmé, že tito cizinci pobývali na území EU bez platného cestovního dokladu, ač k tomu nebyli oprávněni a existovalo důvodné podezření, že cizinci překročili státní hranice v úkrytu kabiny vozidla. Dva nezletilé migranty policisté za přítomnosti tlumočníka a pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí vyslechli. Výslech jsme za přítomnosti tlumočníka provedli také s jednadvacetiletým cizincem, který cestoval společně s nimi. Všichni uvedli, že cestovali z Turecka letecky do Srbska, poté v nákladovém prostoru nákladního vozidla cestovali do Bulharska a dále do Rumunska. Zde nastoupili do dodávky Renault, kterou řídil zadržený občan Rumunska. S ním cestovali do Maďarska, odtud přes Slovensko do České republiky. Jejich cílovými státy měly být Německo a Francie.

U všech tří migrantů jsme provedli nezbytné identifikační úkony a ve zdravotnickém zařízení zajistili provedení testů na COVID-19. U všech testovaných cizinců byl výsledek testu negativní. Policisté zahájili s cizinci správním řízení. „Po provedení všech úkonu správního řízení byli dva šestnáctiletí mladíci na základě předběžného opatření okresního soudu ve čtvrtek 16. září umístěni do zařízení pro umístění cizinců v Praze. S dospělým cizincem jsme zahájili správní řízení ve věci ukončení přechodného pobytu a poté mu udělili výjezdní příkaz,“ uvedl k případu plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

S řidičem dodávkového vozidla byli za přítomnosti tlumočníka zahájeny úkony trestního řízení a policisté mu sdělili podezření z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Muž je stíhán na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)