Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Od ledna bude zemřelé na Vysočině ohledávat koroner

Kraj Vysočina plánuje od ledna příštího roku zavést službu tzv. koronera. Krajská záchranná služba bude mít k dispozici speciální telefonní číslo dispečinku, který do dvou hodin od nahlášení zajistí službu ohledání. Služba bude na vyžádání záchranářů k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. Uvedla to krajská mluvčí Jitka Svatošová
Historicky službu ohledávání zemřelých zajišťovali lékaři vykonávající pro pět krajských nemocnic na Vysočině lékařskou službu první pomoci nebo praktičtí lékaři.
Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného bude službu v budoucnu vykonávat především externí společnost. „Ohledat mrtvého a konstatovat smrt může pouze lékař. S kým budeme v následujících letech spolupracovat, bude jasné snad do několika týdnů. Současný využívaný model pro poskytování této služby už logisticky nevyhovuje, často se stávalo, že se na službu čekalo i několik hodin, a nestandardně byly k ohledání povolávány týmy záchranné služby, které mají primárně jiné povinnosti', upozorňuje Vladimír Novotný na současnou praxi.

Ze zákona mají povinnost provádět prohlídky těl zemřelých praktičtí lékaři, avšak je to podmíněno tím, že se přednostně mají věnovat svým objednaným a čekajícím pacientům. „Navíc v některých případech není možné určit, kdo je obvodním lékařem zemřelého, a kdo má tedy provést prohlídku. Ta obnáší nejen ohledání těla a vyplnění příslušných dokumentů s údaji o osobě, ale také stanovení příčiny úmrtí,“ popisuje Vladimír Novotný.

Podle Vladimíra Novotného si vedení Kraje Vysočina od nové služby slibuje především snížení zátěže na záchrannou službu a službu lékařské pohotovosti. Odpadne i čekání příbuzných nebo ostatních složek IZS na nyní přetíženou službu. Prohlídky těl zemřelých sice hradí příslušná zdravotní pojišťovna, její platba však zdaleka nepokrývá skutečné náklady. V současné době Kraj Vysočina přispívá krajským nemocnicím na poskytnutí služby ohledání zemřelých každé přibližně 300 tisíc korun ročně. Nemocnice na zajištění této služby dále využívají i krajský příspěvek určený na provoz lékařské služby první pomoci.

'V roce 2020 zajistily krajské nemocnice na Vysočině ohledání 1408 osob, nejvíce výjezdů hlásila nemocnice v Jihlavě, a to 347, ostatní nemocnice evidovaly v průměru kolem 250 výjezdů. O rok dříve nemocnice zajistily 1180 ohledání', doplnila informace J. Svatošová.

Foto: ilustrační

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)